II Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna w Lublinie


Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Bizancjum KUL oraz Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Bizantynistyczną z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pt.  Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum. Konferencja odbędzie się 15 listopada  Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim (ul. Zamkowa 9).

Bez tytułuII Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna jest poświęcona, jak głosi jej tytuł, epokowym przełomom i renesansom w historii kultury Cesarstwa Wschodniorzymskiego.

W jednodniowych obradach wezmą udział znawcy tej problematyki zarówno z wiodących ośrodków krajowych, takich jak chociażby Kraków, Łódź, Poznań czy Warszawa, jak i z zagranicy: głównie z Rumunii (Galati, Jassy) i Ukrainy (Lwów). W ten sposób konferencja ta będzie nie tylko spotkaniem stricte naukowym, lecz otrzyma także swoisty koloryt interkonfesyjny, czy wręcz ekumeniczny, jako że badacze rumuńscy reprezentują prawosławie, zaś przedstawiciele Ukrainy są grekokatolikami. W ten sposób lubelskie środowisko historyków późnego antyku i patrolodzy będą mieli znakomitą okazję do twórczej wymiany myśli z badaczami, których ocena faktów bądź procesów historycznych może być różna od rodzimego punktu widzenia. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować znaczącymi dokonaniami naukowymi.

Program konferencji:

9:30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Zygmunt Nasalski – Dyrektor Muzeum Lubelskiego

Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram – Przewodniczący Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

Sesja przedpołudniowa (9:45-13:30)

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Słapek (UMCS, Lublin)

9:45 Dr Oleksandr Kashchuk (Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów),
Reakcja wiernych świeckich na pojawienie się i szerzenie arianizmu w IV wieku.

10:15 Dr hab. Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Prokopiusz z Cezarei i elity polityczne Konstantynopola w połowie VI wieku.

10:45 Dr hab. Jan T. Prostko-Prostyński, prof. UAM (Poznań),
Słowianie i upadek panowania bizantyńskiego na Peloponezie.

11:15 Dyskusja

11:45 Przerwa na kawę

12:15 Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ (Łódź),

Nowe wyzwania. Reakcja elit bizantyńskich na pojawienie się islamu.

12:45 Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa),
Wieki ciemne i pierwszy renesans bizantyński zwany macedońskim.

13:15 Dyskusja

13:30 Przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa (15:00-18:45)

Przewodniczący: prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL, Lublin)

15:00 Prof. dr hab. Ionel Ene (Uniwersytet „Dunărea de Jos”, Galaţi),
Photios, patriarche de Constantinople, précurseur de la Renaissance byzantine.

15:30 Dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ (Zielona Góra),
Geografia kościelna „Scytii” w VII-X w. Regres czy nowe perspektywy.

16:30 Dyskusja

16:45 Przerwa na kawę

17:15 Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),
Nikea jako centrum kultury bizantyńskiej po roku 1204.

17:45 Prof. dr hab. Gheorghe Petraru i dr Daniel Niţă- Danielescu (Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy,Jassy),
Réflexions tardives de la Renaissance byzantine dans les Principautés roumaines dans les XVIIe et XVIIIe siècles. Quelques considerations.

18:15 Dyskusja i posumowanie konferencji

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz