Otwarty skarbiec Archiwum


Archiwum Państwowe w Lublinie od kilku lat intensywnie pracuje nad digitalizacją posiadanego zasobu oraz udostępnieniem go w Internecie głównie za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu szukajwarchiwach.pl. W dniu 7 stycznia 2014 r. ta instytucja udostępniła łącznie ponad 650 tysięcy skanów z materiałów własnych.

Archiwum Państwowe w LubliniePodejmowane działania uwzględniają oczekiwania i preferencje różnych grup użytkowników – począwszy od zawodowych historyków, przez urzędy, po osoby zainteresowane dziejami swojej rodziny czy miejscowości. W 2013 roku archiwum opublikowało ponad 280 tysięcy skanów. Wśród opublikowanych materiałów znajdują się m.in. akta 26 miast z terenów Lubelszczyzny, akta stanu cywilnego 76 parafii rzymskokatolickich, akta stanu cywilnego 39 okręgów bożniczych, a także akta stanu cywilnego parafii prawosławnych i greckokatolickich.

Już na początku tego roku archiwum udostępniło kolejną część materiałów, z których korzystać będzie można na portalu szukajwarchiwach.pl. 7 stycznia zostały opublikowane kopie cyfrowe ksiąg Trybunału Koronnego Lubelskiego i ksiąg grodzkich lubelskich stanowiących cenne źródła historyczne, oraz skany akt stanu cywilnego 56 okręgów bożniczych, 113 parafii rzymskokatolickich, 132 parafii greckokatolickich oraz 26 parafii prawosławnych, które są doskonałą pomocą do badań genealogicznych i historii rodzinnych. Udostępniony obecnie materiał zawiera ponad 650 tysięcy skanów z oryginałów i materiałów zmikrofilmowanych.

Digitalizacja archiwaliów, które w swej naturze są unikatowe, gdyż z reguły występują w jednym egzemplarzu i dotychczas dostępne były jedynie w siedzibach archiwów, jest krokiem milowym w dziedzinie popularyzacji działalności i zasobów tych instytucji. Pozwala ona na udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców materiałów do badań naukowych i regionalnych, a także w celach edukacyjnych i popularyzatorskich. Możliwość digitalizacji i publikacji skanów w Internecie otwiera skarbiec archiwum i ukazuje bogactwo historyczne i kulturowe zgromadzone w nim przez stulecia. Co więcej, doskonale wykonane kopie cyfrowe z oryginałów o wysokiej rozdzielczości pozwalają na dokładne badanie, a niejednokrotnie na odkrycie nowych właściwości skanowanego obiektu, które przy standardowej analizie mogłyby nie zostać dostrzeżone. Warto również pamiętać, iż proces digitalizacji pozwala archiwom włączyć się w proces kształtowania się nowej współczesnej kultury, w której rzeczywistość cyfrowa odgrywa znaczącą rolę.

Portal szukajwarchiwach.pl, który służy jako baza dla udostępniania skanów przez Archiwa Państwowe, w tym również Archiwum Państwowe w Lublinie posiadające jedną z największych i najlepiej działających pracowni digitalizacji w Polsce, pozwala wprowadzać i upowszechniać bogactwo dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie cyfrowym. W tym kontekście Archiwum Państwowe w Lublinie należy do wiodących w Polsce placówek w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Obecnie posiada ono cztery nowocześnie wyposażone pracownie digitalizacji w centrali i oddziałach zamiejscowych. W 2013 roku obok prężnie działających pracowni w Lublinie i Radzyniu Podlaskim utworzono dwie nowe, które rozpoczęły swoją działalność w Chełmie i Kraśniku.

Do końca ubiegłego roku w archiwum zostało wykonanych łącznie ponad 1 500 000 skanów z własnych materiałów, z czego w Internecie opublikowanych jest ok 1 300 000. Znajdują się wśród nich akta m.in. Miasta Lublina, Trybunału Koronnego, Chełmskiego konsystorza greckokatolickiego, Urzędu wojewódzkiego lubelskiego z okresu międzywojennego, organizacji niepodległościowych z okresu II wojny światowej, rad żydowskich z lat 1939-1942 i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich, prawosławnych i okręgów bożniczych.

Duża część udostępnionych archiwaliów została wykonana w ramach projektu „Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Kultura+. W ramach programu Kultura+ archiwum posiada również możliwość rozbudowy infrastruktury digitalizacyjnej dzięki czemu mogły powstać wspomniane pracownie w Chełmie i Kraśniku.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz