Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


W 2014 roku mija 70 lat od powołania do życia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z tej okazji przygotowujemy wiele wydarzeń, które mają na celu zaprezentowanie historii Uczelni, osiągnięć naukowych, kulturalnych i sportowych naszych pracowników i studentów, jak też roli i znaczenia Uniwersytetu w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

konkurs_wiedzy_o_umcs

plakat konkursowy

Jednym z przedsięwzięć organizowanych w roku jubileuszowym jest ogólnopolski, drużynowy Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy Uczniów z Lublina i Lubelszczyzny. Organizatorem Konkursu jest Centrum Promocji UMCS, natomiast nadzór merytoryczny nad nim sprawuje Instytut Historii UMCS.

Konkurs składa się z 3 etapów:

ETAP I – ELIMINACJE
Zgłoszone drużyny przygotowują pracę pisemną lub prezentację multimedialną na jeden z trzech tematów:

1 UMCS w pamięci absolwenta.
2 Maria Curie-Skłodowska i jej dzieło.
3 Z dziejów UMCS.

ETAP II – FINAŁ. CZĘŚĆ PISEMNA
Część pisemna będzie trwała 60 minut. Trzyosobowe drużyny szkolne rozwiązują w tym czasie 20 zadań (zadania testowe, pytania otwarte i pytania opisowe). Pytania zostaną przygotowane na podstawie materiałów źródłowych dostępnych dla Uczestników Konkursu na stronie www.kandydat.umcs.pl w zakładce Konkurs z wiedzy o UMCS.
Zakodowane prace sprawdzane będą bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej przez członków Komisji Konkursowej. Do etapu ustnego przejdzie 5 drużyn, które w części pisemnej uzyskają najwyższą liczbę punktów. Uczniowie w czasie sprawdzania prac pisemnych wezmą udział w prezentacjach lub wykładach przygotowanych przez Instytut Historii UMCS.

ETAP III – FINAŁ. CZĘŚĆ USTNA
Część ustna odbędzie się po sprawdzeniu prac pisemnych. Każda drużyna, która przejdzie do etapu ustnego, wybierze kapitana. Drużyny będą odpowiadać na 5 pytań z wiedzy o UMCS, które będą zadawać członkowie Komisji. Odpowiedzi w imieniu drużyny udzieli kapitan lub wskazany przez niego członek drużyny. Ocenione zostaną: merytoryczny poziom odpowiedzi oraz sposób prezentacji. Komisja ma prawo zadawania pytań uzupełniających.

Szczegółowe informacje o Konkursie z wiedzy o UMCS znajdują się w Regulaminie, na stronie: www.kandydat.umcs.pl w zakładce Konkurs wiedzy o UMCS oraz w „Wydarzeniu” utworzonym na profilu UMCS dla uczniów na Facebooku: www.facebook.com/studiuj.

 

pobrane

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz