Artykuły z tagiem:: "70. rocznica utworzenia UMCS"

Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W 2014 roku mija 70 lat od powołania do życia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z tej okazji przygotowujemy wiele wydarzeń, które mają na celu zaprezentowanie historii Uczelni, osiągnięć naukowych, kulturalnych i sportowych naszych pracowników i studentów, jak też roli i znaczenia Uniwersytetu w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Jednym z przedsięwzięć organizowanych w roku jubileuszowym […]

UMCS świętuje 70. rocznicę utworzenia

UMCS świętuje 70. rocznicę utworzenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w tym roku obchodzi 70. rocznicę utworzenia. Z tej okazji uczelnia przygotowała program obchodów, które mają upamiętnić tę rocznicę.