Egzamin Gimnazjalny 2014. Część humanistyczna historia i WOS - klucz odpowiedzi


egzamin-gimnazjalny-arkusz-215x300W dniu 23 kwietnia 2013 r. gimnazjaliści napisali egzamin z części humanistycznej zawierającej także pytania z historii i WOS-u. Poniżej nasi eksperci przygotowali klucz odpowiedzi do pytań z historii i WOS-u.

Zadanie 1

2 - w wyniku przemian, które opisano w tekście, doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników - prawda

Zadanie 2
1 - w wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - prawda
2 - największym skupiskiem kolonii greckich były obszary, które Terejczykom wskazała Pytia - fałsz

Zadanie 3
B - starożytnego Rzymu

Zadanie 4
C - symbol b. i tekst 3

Zadanie 5
D - budowle 1 i 4

Zadanie 6
6.1 - D - śmierć Bolesława Krzywoustego
6.2 - C - założenie uniwersytetu w Krakowie

Zadanie 7
A - mówca popierał Królestwo Polskie, gdyż 3 - pochwalił pokojowe metody nawracania pogan

Zadanie 8
8.1 - A - zetknięcie się Europejczyków z kulturą Indian
8.2 - D - rozwój handlu zamorskiego z Indiami
8.3 - B - potwierdzenie tezy o kulistości Ziemi

Zadanie 9
1 -Albrecht Hohenzollern został księciem pruskim za panowania w Polsce króla Zygmunta Starego - prawda
2 - Następca Kazimierza Jagiellończyka został jeden z jego braci - fałsz

Zadanie 10
10.1 - C - system parlamentarny
10.2 - A - XVI wiek
10.3 - B - izby poselskiej

Zadanie 11
C - artykuły henrykowskie

Zadanie 12
1 - mapa ilustruje konflikt Rzeczypospolitej z Turcją o panowanie nad Morzem Czarnym - fałsz
2 - mapa ilustruje konflikt, którego przyczyna były dymitriady - fałsz

Zadanie 13
B - konstytucja 3 maja - konfederacja targowicka - II rozbiór Polski

Zadanie 14
B - Europa w roku wyprawy Napoleona na Moskwę

Zadanie 15
15.1 C - Stanisław August Poniatowski
15.2 C - detronizacji
15.3 C - w obu tekstach

Zadanie 16
1 - ruch kobiecy na początku XX wieku przybierał formy zorganizowane - prawda
2 - w wyniku emancypacji polepszały się warunki życia kobiet - fałsz

Zadanie 17
D - zdobywanie nowych kolonii

Zadanie 18
1 - metody oporu Polaków germanizacji - prawda
2 - metody walki z polskością w zaborze austriackim - fałsz

Zadanie 19
Rada Komisarzy Ludowych powstała w wyniku przewrotu bolszewickiego w Rosji - prawda

Zadanie 20
1- podczas I wojny światowej państwa centralne powołały do wojska więcej żołnierzy niż państwa Ententy - fałsz
2 - spośród państw wymienionych w tabeli na frontach I wojny światowej najwięcej żołnierzy zginęło w armii niemieckiej -prawda

Zadanie 21
C - „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”

Zadanie 22
22.1 - C - Rada gminy
22.2 - B - Prezydent Rzeczypospolitej
22.3 - D - Rada Ministrów

Zadanie 23
3 - w latach 2007-2011 wartość wskaźnika inflacji wykazywała stałą tendencję wzrostową - fałsz

Zadanie 24
D- aktywnego uczestnictwa w wyborach

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz