Odradzająca się tradycja - „Strzelec”


Wychowanie młodych ludzi nie jest łatwym zadaniem - to wie każdy nauczyciel. W ostatnich latach jednak wraca się do dawnych sposobów, zarówno skutecznych jak i atrakcyjnych. Paramilitarne grupy zawsze cieszyły się zainteresowaniem, jedną z nich jest „Strzelec” - formacja o pięknych tradycjach patriotycznych.

strzelec

Współcześnie odradza się wiele oddziałów „Strzelca”, które z przyczyn politycznych musiały zniknąć po II wojnie światowej. Związek ten miał bowiem korzenie i ideową otoczkę związaną z sanacją i obozem Marszałka Piłsudskiego (Związek Strzelecki w II Rzeczpospolitej rozpoczął działalność 27.11.1919 roku), dla komunistów i sowieckiego okupanta byli to wrogowie przeznaczeni do zniszczenia.

W Toruniu przed wojną funkcjonowała jednostka „Strzelca”, ciesząca się zainteresowaniem młodzieży i przychylnością władz. W okresie PRL jej działalność zamarła, odrodziła się zaś w październiku 2012 roku. Obecnie toruński „Strzelec” działa bardzo aktywnie, a jego szeregi stale się powiększają (obecnie 60 członków). Dowódcą jednostki jest sierżant ZS Krzysztof Ratajczak, szefem wydziału szkolenia ZS seck. Eryk Pasternak, funkcję szefa wydziału logistyki sprawuje st. strz. ZS Szymon Repelowicz.

„Strzelec” stawia sobie za cel działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej, wychowywanie członków jednostki w duchu patriotycznym i państwowotwórczym, przygotowuje młodych członków „Strzelca” do służby wojskowej i obrony cywilnej. Działanie kierowane jest także na podniesienia sprawności fizycznej, zdyscyplinowanie działania w grupie oraz popularyzację tradycji czynu niepodległościowego i zagadnień związanych z obronnością Polski. Jednostka terenowa ZS „Strzelec” OSW jest organizację pozarządową, współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Strzelec” jako organizacja wróciła do życia dzięki staraniom Leszka Moczulskiego z KPN (Konfederacja Polski Niepodległej). Na III kongresie KPN w 1989 roku, Moczulski  wnioskował reaktywację Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Cel osiągnięto 13.06. 1990 roku gdy Związek został zarejestrowany w sądzie. KPN została uznana za zbyt skrajną politycznie i nieprzewidywalną, z kręgów wojskowych i cywilnych wyszła myśl aby odpolitycznić „Strzelca”. 8.08.1990 roku powołano Organizację Sołeczno - Wychowawczą „Strzelec” (od 1.03.1992 roku działa pod nazwą ZS „Strzelec” OSW). Od tego czasu Związek rozwijał się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej stając się największą tego typu organizację w kraju.

Więcej informacji o toruńskim oddziale „Strzelca” na FB - https://www.facebook.com/JS4048

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Adam Hermasiuk pisze:

    „8 sierpnia 1990 z inspiracji Departamentu Społeczno – Wychowawczego MON zostaje zarejestrowana organizacja „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza.” ~Wikipedia
    8 sierpnia 1990 Departament Społeczno–Wychowawczy był departamentem w którym zasiadali tylko i wyłącznie politycy PZPR (komuniści). Skoro więc zakładali to komuniści to mam wątpliwości co do „stawiania sobie za cel działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej”.

    Pozdrawiam! 🙂

Zostaw własny komentarz