Opłaty za drugi kierunek studiów niezgodne z konstytucją. Od 2015 r. zmiana


Trybunał Konstytucyjny uznał dziś za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów. Trybunał tym samym potwierdził zasadę, iż nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna a ustanawianie opłat za niektóre usługi edukacyjne – niepodlegającym wykładni rozszerzającej - wyjątkiem

Trybunal Konstytucyjny RP / fot. Lukas Plewnia, CC-BY-SA-3.0

Trybunal Konstytucyjny RP / fot. Lukas Plewnia, CC-BY-SA-3.0

Wnioskodawcy kwestionowali zapisy ustawowe wprowadzające opłaty za:

  • zajęcia na pierwszym kierunku studiów stacjonarnych, realizowane poza wyznaczonym limitem punktów ECTS;
  • kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych, z wyjątkiem odnoszącym się do wąskiego grona studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadali osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź wysokie wyniki sportowe;
  • kształcenie na kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że prawo do kształcenia na poziomie wyższym stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw gwarantowanych jednostce przez państwo, przy czym bezpłatna nauka w uczelniach publicznych jest w świetle ustawy zasadniczej zasadą, a ustanawianie opłat za niektóre usługi edukacyjne – niepodlegającym wykładni rozszerzającej - wyjątkiem. TK uznał, iż ustanowione ograniczenia sprowadziły uprawnienie do bezpłatnego studiowania do pewnego minimum, uniemożliwiając szczególnie ambitnym studentom rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności.

Ponadto TK uznał, iż ustawodawca ustanawiając daleko idące ograniczenia konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki w szkołach wyższych, unormował je nieprecyzyjnie i niejednoznacznie.

Zakwestionowane przez Trybunał przepisy utracą moc obowiązującą z upływem 30 września 2015 r. TK uznał, iż parlament potrzebuje co najmniej roku, by zmienić przepisy na zgodne z ustawą zasadniczą. Od 2015 r. studenci będą mogli bezpłatnie studiować drugi i kolejny kierunek studiów.

Skargę do Trybunału dotyczącą wybranych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym złożyła grupa posłów z PiS.

Źródło: trybunal.gov.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz