Konferencja „Wojsko Polskie w pierwszej połowie XX wieku – w 100-lecie odrodzenia Polskiego Czynu Zbrojnego” - zaproszenie.


Oddział IPN we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
mają zaszczyt zaprosić Państwa na  Ogólnopolską konferencję naukową  „Wojsko Polskie w pierwszej połowie XX wieku – w 100-lecie odrodzenia Polskiego Czynu Zbrojnego”. Sesje odbywać się będą w dniach 12 - 14 września we wrocławskim Hotelu Tumskim. 

ipn6 sierpnia 2014 r. mija równo 100 lat od momentu wyruszenia
z krakowskich Oleandrów zalążka odrodzonego Wojska Polskiego – I Kompanii Kadrowej. Oddział ten składający się
z członków trzech organizacji paramilitarnych: Towarzystwa Sportowego „Strzelec”, Związku Strzeleckiego oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego, stanowił forpocztę późniejszego 1 Pułku Piechoty Legionów i jako awangarda odradzającego się po latach zaborczych Wojska Polskiego symbolicznie zainicjował rozpoczęcie walki o wolną i niepodległą Polskę już u zarania Wielkiej Wojny. Wydarzenia polityczne i militarne z lat 1914–1918 potoczyły się tak szczęśliwie dla sprawy polskiej, że wraz
z zakończeniem I wojny światowej mogła narodzić się II Rzeczpospolita Polska, kraj u którego zarania ogromne zasługi położyli także ci, którzy 6 sierpnia 1914 r., mając tylko wiarę i nadzieję w dalekowzroczność swojego Komendanta –
Józefa Piłsudskiego, wyruszyli przeciw Moskalom.

Pamięci tych, którzy jako Kadrowiacy wyruszyli z Oleandrów organizatorzy konferencji chcą złożyć hołd przede wszystkim. Stanowili oni pierwszy od 1864 r. zorganizowany oddział polski, z polskimi symbolami narodowymi i pod polskim sztandarem – choć trzeba pamiętać w obcej armii – który stanął do walki z jednym z zaborców. Jako pierwsi z pierwszych stworzyli podwaliny legendy Legionów Polskich, a zasygnalizowanie kwestii polskiej poprzez tworzenie narodowych formacji zbrojnych było kontynuowane w Korpusach Polskich na Wschodzie czy też w Armii Polskiej we Francji. Ostatecznie wszystkie te formacje zostały w latach 1918–1919 włączone w ramy organizacyjne odrodzonego Wojska Polskiego.
Stąd w tytule konferencji nawiązanie do 100-lecia odrodzenia Polskiego Czynu Zbrojnego.

Formuła konferencji, podkreślająca jej rocznicowy charakter, nie ogranicza się wszak tylko do kwestii związanych z okresem Wielkiej Wojny, czy też wąsko dotykających tylko zagadnień Legionów Polskich. Zamysłem organizatorów konferencji było bowiem podkreślenie, że Wojsko Polskie odrodzone w końcu 1918 r., było amalgamatem, na który składały się różne doświadczenia, odmienne tradycje, ale który został przetworzony w jednolitą organizacyjnie całość, który bywa określany wojskiem II Rzeczpospolitej.

Epigonami tradycji tego wojska były Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie czy oddziały Armii Krajowej.
W pewnym stopniu – głównie poprzez ludzi – tradycję armii II RP kontynuowały oddziały Armii Polskiej w ZSRR, tworzące od 1945 r. tzw. „odrodzone„ Wojsko Polskie.Wobec skali obsadzania ważnych stanowisk w „odrodzonym„ WP, w początkowym okresie Polski Ludowej (faktycznie do schyłku 1949 r.), przez oficerów i podoficerów wojska II RP – ludzi którzy w wielu przypadkach wnosili do armii ”demokratycznej” na wzór sowiecki, tradycje, z którymi system komunistyczny bezwzględnie walczył – można uznać, że tradycje wojska, którego korzenie sięgały wymarszu I Kompanii Kadrowej ostatecznie zniknęły na początku lat 50-tych XX wieku. Referaty wygłoszone na konferencji będą więc dotyczyć różnych aspektów – militarnych, społecznych, politycznych czy też organizacyjnych – funkcjonowania Wojska Polskiego, które w sensie wychowania i ogólnie pojętych tradycji zbudowane było na fundamencie II Rzeczpospolitej.

Plan konferencji Wojsko Polskie pierwszej połowy XX wieku w 100 -lecie odrodzenia Polskiego Czynu Zbrojnego

12 września (piątek)
Godz. 9.30 - uroczyste rozpoczęcie konferencji
Godz.10.00 - I sesja:
- dr Robert Kisiel (Wrocław) - Okres 1914 - 1945. Fragment epoki geopolityczno-militarnej?
- prof. Włodzimierz Suleja (IH UWr) - Etos żołnierzy Legionów Polskich.
- prof. Janusz Cisek (Muzeum Józefa Piłsudskiego) - Społeczny i narodowościowy przekrój Legionów Polskich 1914-1918.
- prof. Grzegorz Strauchold (IH UWr) - Czyn zbrojny Polaków w I poł. XX w. oczyma polskiej geograi historycznej XX/XXI w.

Godz. 11.15 - II sesja :
- dr hab. Urszula Oettingen (UJK w Kielcach) - Od I Kompanii Kadrowej do I Brygady Legionów Polskich sierpień-grudzień 1914. Dowództwo i organizacja.
- dr Jerzy Kirszak (IPN Wrocław) - Pluton skautowy 6. Pułku Piechoty Legionów Polskich i jego żołnierze.
- dr Daniel Koreś (IPN Wrocław) - Plan rozbudowy organizacyjnej i liczebnej Legionów Polskich z lat 1916-1917.
- mgr Witold Rawski (WBBH) - Placówka Polskiej Organizacji Wojskowej w Moskwie.

Godz. 12.45 - III sesja:
- dr hab. Tomasz Głowiński (IH UWr) - Feliks Młynarski jako prezes Polskich Drużyn Strzeleckich.
- prof. Juliusz S. Tym (AON) - The Magnicet Seven- Siódemka Beliny - before and after, czyli historia pierwszych kawalerzystów odrodzonego Wojska Polskiego.
- dr Krzysztof Nowacki (WSOWL we Wrocławiu) - Gen. broni Józef Dowbor Muśnicki - zapomniany bohater.
- dr Jarosław Gdański (Warszawa)- Wykorzystanie rodzimych ocerów armii carskiej do tworzenia polskich korpusów w Rosji.

Godz. 14.45 - IV sesja:
- mgr Piotr Galik (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu) - Austro-węgierska kartograa militarna okresu Wielkiej Wojny. 
- prof. Marek Cetwiński (AJD w Częstochowie ) - Ludwik Hirszfeld - bohater narodowy Serbii, wrocławian.
- mgr Bogusław Kleszczyński (IPN Rzeszów) - Ósmy ułan Beliny - przyczynki do biograi ppłk. Edwarda Kleszczyńskiego, dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK.
- mgr Piotr Podhorodecki (UP w Krakowie) - Początki pracy generała podporucznika Kazimierza Sosnkowskiego
w Ministerstwie Spraw Wojskowych (marzec 1919 - luty 1920).

Godz. 16.00 - V sesja:
- prof. Bogusław Polak (IPSiSM Politechniki Koszalińskiej) - Wkład Wojska Wielkopolskiego w organizację Wojska Polskiego 1919/1920.
- prof. Michał Polak (IPSiSM Politechniki Koszalińskiej) - Polityczno-wojskowe aspekty zjednoczenia wielkopolskich sił zbrojnych z wojskiem Polskim w 1919 r.
- prof. Grzegorz Nowik ( ISP PAN/Muzeum Józefa Piłsudskiego ) - Nieznana Bitwa Wołyńsko - Podolska, IX-X 1920.
- dr Jarosław Szymański (IH UWr) - Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego jako źródło do dziejów wojny polsko- bolszewickiej 1920 r.
- mgr Łukasz Ulatowski (Warszawa) - Niedziński - wywiadowcze elementy kariery wojskowej podpułkownika dyplomowanego kawalerii.
- dr Wojciech Mazur (UJ) - Wojsko Polskie lat 30. XX wieku w ocenach brytyjskich i francuskich. 
- prof. Waldemar Rezmer (UMK) - Morskie Bataliony Strzelców Wojska Polskiego 1 sierpnia 1931-24 sierpnia 1939 r.
- prof. Przemysław Olstowski (IH PAN) - Organizacje paramilitarne i kombatanckie na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczpospolitej (1920 - 1939).

13 września (Sobota)
Godz. 11.45 - dr Marek Sioma (UMCS) - Wojsko i obronność w myśli politycznej i propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego.
- mgr Mariusz Niestrawski (UAM) - Weterani wojny polsko- bolszewickiej w 3. pułku lotniczym w Poznaniu w latach 1921-1939.
- mgr Rafał Igielski (IH UWr) - Dyskurs kawaleryjski na łamach prasy wojskowej a tendencje rozwojowe kawalerii w okresie międzywojennym. Wybrane aspekty.
- dr hab. Aleksander Woźny (Opole) - Kampania polska 1939 r. w ocenie Oberleutnanta auser Dienst Georga Soldana.
II sesja:
- mgr Wojciech Sługocki (UAM) - Radzieckie lotnictwo wojskowe w świetle „Przeglądu Lotniczego”.
- prof. Jerzy Maroń (IH UWr) - Organizacja wojsk pancernych w poglądach Franciszka Skibińskiego.
- mgr Arkadiusz Żurawski ( UKSW ) - Akcja scaleniowa przeprowadzona na terenie VI Obwodu ZWZ/AK Warszawa Praga.
- mgr Marcin Zugaj (IH UWr) - Koncepcje użycia 1 Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w kraju w latach 1940 - 1944.
- dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław) - Problematyka służby zdrowia w Wojsku Polskim w świetle polskiej prasy medycznej z lat 1945 - 1956.
- dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Edith pisze:

    Było słabiutkie, gdyby nie „pospolite ruszenie” i gen. Rozwadowski. Mimo propagandy Rydza-Śmigłego i jego ziomków nie udało się pokonać Niemców, ani nawet stawić im czoła przez dłuższy czas...

Zostaw własny komentarz