Dam pracę historykowi w PRL


Współczesne problemy humanistów związane ze znalezieniem stałej i dającej szansę na rozwój zawody pracy znane były także badaczom w epoce Polski Ludowej. Dotyczyło to również historyków, którzy z różnych powodów wstąpili w szeregi PPR/PZPR. „Przewodnia Siła Narodu” potrzebowała wykwalifikowanych kadr naukowych. Ludzie ci przez całe dziesięciolecia opisywali dzieje ruchu robotniczego. Współtworzyli politykę historyczną PRL. Przyjmowali i starali się narzucać innym badaczom komunistyczny punkt widzenia.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPRb. Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPRb. Instytut Kształcenia Kadr Naukowych. Widok współczesny

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPRb. Instytut Kształcenia Kadr Naukowych. Widok współczesny

PZPR jako masowa partia władzy posiadała własne szkolnictwo. W ramach tego systemu można było uzyskać tytuł magistra, doktora i doktora habilitowanego nauk historycznych. W pewien sposób placówki te stanowiły konkurencję dla „normalnych” uniwersytetów. Jednak - właśnie ze względu na to, że należały do PZPR – natrafiano na trudności związane z rekrutacją. Szukając chętnych do posiadania partyjnego indeksu publikowano ogłoszenia takie jak prezentowane poniżej. Dzięki temu postronny obserwator mógł dowiedzieć się jaka była struktura tej placówki, a także poznać wymagania jakie stawiano kandydatom.

Zwraca uwagę to, że idealny kandydat musiał mieć czteroletni staż partyjny, posiadać pozytywną opinię właściwej organizacji partyjnej oraz być nieźle zorientowany w dziejach komunistów radzieckich i polskich. Nie wspomina się natomiast w tym dokumencie, że egzamin wstępny miał dotyczyć „całej” historii Polski i dziejów powszechnych. Nie to było wszakże najważniejsze w partyjnej optyce okresu stalinowskiego. W zamian oferowano darmowe miejsce zakwaterowania, stypendium (uwzględniające rodzinę takiej osoby) i warunki prowadzenia pracy naukowej. Oczywiście kandydat musiał być gotów do publikacji afirmujących system komunistyczny.

Pracownikami i absolwentami INS przy KC (później Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC) byli m.in. tak prominentni politycy PZPR i luminarze nauki doby PRL, jak: Adam Schaff, Stanisław Arnold, Kazimierz Barcikowski, Ryszard Frelek, Leszek Miller, Józef Tejchma, Longin Pastusiak, Janusz Zemke czy też Tadeusz Iwiński.

Komunikat1

 1. Dyrekcja Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR podaje do wiadomości członków partii, że rozpoczynają się zapisy kandydatów na aspiranturę.

W Instytucie czynne są następujące katedry:

 • Katedra Historii KPZR
 • Katedra Historii Polski
 • Katedra Historii Powszechnej
 • Katedra Ekonomii Politycznej
 • Katedra Materializmu Dialektycznego i Historycznego
 • Katedra Historii Filozofii i Myśli Społecznej
 • Katedra Teorii Państwa i Prawa
 • Katedra Pedagogiki

Kandydaci przyjmowani są na jedną z wymienionych katedr. Program INS przewiduje studia w zakresie kandydackim minimum wg specjalności, złożenie egzaminów, napisanie i obronę rozprawy dla uzyskania stopnia kandydata nauk.

 1. Kandydaci powinni odpowiadać następującym warunkom:
 • Czteroletni staż partyjny. Mogą również ubiegać się o przyjęcie towarzysze z mniejszym stażem partyjnym, o ile posiadają kilkuletni staż odpowiedzialnej pracy w Związku Młodzieży Polskiej.
 • Ukończone wyższe wykształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawniczych lub przyrodniczych.
 • Zainteresowania naukowe i chęć poświecenia się pracy naukowej.
 • Wiek od 25 do 40 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Instytutu Nauk Społecznych winni przesłać w terminie do 1 IV br. Na adres: INS, Komisja Przyjęć, Warszawa, ul. Szopena 1, następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie z wyszczególnieniem katedry. 2) Szczegółowy życiorys z uwzględnieniem kierunku zainteresowań, zakresu wiadomości, ewentualnej wykazy prac naukowych, publikacji, dane o dotychczasowej pracy partyjnej i społecznej. 3) Odpis dyplomu. 4) Opinia odpowiedniej instancji partyjnej. 5) Zaświadczenie o stanie zdrowia.

Kandydaci na aspiranturę winni być przygotowani do egzaminu wstępnego z historii KPZR i historii polskiego ruchu robotniczego w zakresie wyższej uczelni lub 2-letniej Szkoły Partyjnej przy KC PZPR.

      Zakwalifikowani na aspiranturę będą mieli zapewniony internat (bez rodziny) oraz utrzymanie i stypendium (uwzględniające również członków rodzin, którzy są na utrzymaniu aspiranta).

Dyrekcja Instytutu Nauk Społecznych

Przy KC PZPR.

 1. „Nowe Drogi” 1955, nr 3, s. 127. []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz