XVII OZSA w Katowicach [program]


Dopiero dwa tygodnie temu zakończył się XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Toruniu, a już odliczamy dni do kolejnej, wielkiej konferencji. Tym razem chodzi o XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, którego tegoroczna edycja odbędzie się od 13 do 15 maja w Katowicach.

logo OZSAKomitet Organizacyjny XVII OZSA zapowiedział wiele atrakcji dla uczestników Zjazdu. Wśród nich znajdują się na przykład następujące wycieczki fakultatywne:

 1. Zwiedzanie osiedla robotniczego „Nikiszowiec” dla pracowników kopalni Gieshe - unikatowej w skali kraju architektury przemysłowej. Zwiedzanie będzie miało miejsce po obradach w czwartek 14 maja z licencjonowanym przewodnikiem.
 1. Zwiedzanie KWK Wujek w Katowicach wraz z lekcją muzealno-archiwalną dotyczącą pacyfikacji KWK Wujek podczas Stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Lekcja przeprowadzona będzie przez pracownika Izby Pamięci KWK Wujek w Katowicach.

Poniżej prezentujemy plan XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach:

CZWARTEK 14 MAJA 2015

BLOK I – WSPÓŁCZESNA ARCHIWISTYKA

 1. Cyfryzacja i digitalizacja

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Tomasz Próchenko: Działalność digitalizacyjna PAN Biblioteki Kórnickiej i jej wkład w zasoby Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

930-950 Arleta Ciupińska: Aplikacja DEDAL jako aplikacja wspomagająca obieg dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

950-1010 Magdalena Czub: Cyfrowe archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnianie w internecie przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Piotr Józefiak: Cyfryzacja Urzędów Stanu Cywilnego – wyzwanie dla archiwisty

1100-1120 Małgorzata Kruczek: Proces digitalizacji w Archiwum Państwowym w Poznaniu na przykładzie kartoteki ewidencji ludności miasta Poznania

1120-1140 Adam Wołoszyn: Archiwizacja e-faktur. Wybrane aspekty

1140-1200 Michał Kurka: Digitalizacja archiwów radiowych SSR ‘Egida’

1200-1220 Dyskusja, zakończenie panelu

 1. Teoria i metodyka archiwalna

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Natalia Kotrys: Spuścizna archiwalna jako sposób przedstawienia portretu człowieka z różnych perspektyw (Władysław Czapliński 1905-1981)

930-950 Karol Cegielski: Funkcjonowanie archiwum zakładowego Uniwersytetu Szczecińskiego

950-1010 Marta Zalewska: Archiwum zakładowe Akademii Morskiej w Szczecinie

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Paweł Petrusewicz: Opracowanie i inwentaryzacja darowizn w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie

1100-1120 Dyskusja, zakończenie panelu 

BLOK 2 – ARCHIWOZNAWSTWO

 1. Archiwa prywatne

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Tomasz Adamczyk, Roksana Kaczmar: Ocalić od zapomnienia. Zbiory wrocławskiego ośrodka Pamięć i przyszłość

930-950 Bożena Sadurska: Znaczenie piotrkowskiej spuścizny archiwalnej Michała Rawity-Witkowskiego dla historii Piotrkowa Trybunalskiego i okolic

950-1010 Helena Staśkiewicz: Muzeum Harcerstwa ZHP w Warszawie – historia, organizacja, archiwalia

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Agata Łysakowska: Archiwalia poza archiwami na przykładzie zbiorów PAN w Kórniku

1100-1120 Dorota Kurek: Działalność archiwów społecznych na podstawie fundacji Sendina.pl oraz Portalu Miłośników Prawobrzeża

1120-1140 Wojciech Bednarski: Problemy spuścizn archiwalnych na przykładzie zbioru po prof. Tadeuszu Kotuli

1140-1200 Dyskusja, zakończenie panelu

 1. Archiwa kościelne

9oo Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Mateusz Zmudziński: Archiwa parafialne na przykładzie diecezji toruńskiej – zasób, przechowywanie, lokal. Zarys problemu

930-950 Hanna Mollin: Kazania z lat 1918-1939 kościoła farnego Starego Miasta Torunia znajdujące się w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

950-1010 Paulina Porzeżyńska: Bractwo Przemienienia Pańskiego w świetle Księgi Bractwa Przemienienia Pańskiego w parafii Dźwierzno, zawierającą Breve Papieskie, Statuta, Spis członków od dnia 8.VIII.1886 roku

1010-1040Dyskusja, zakończenie panelu

 1. Dzieje archiwów i archiwaliów

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Zuzanna Jaśkowska: Archiwum Uniwersytetu w Salamance – historia, organizacja, działalność

930-950 Małgorzata Ćwięczek: Dobra Klucza Sławkowskiego w świetle inwentarzy pochodzących z XVII i XVIII wieku

950-1010 Kamil Karpiński: Rozpoznanie wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwum na przykładzie Archiwum Państwowego w Kaliszu

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Marcin Czapliński, Dominika Borowiec: Przystosowanie obiektu schronu obrony przeciwlotniczej na ul. Stalowej we Wrocławiu do funkcji archiwum miejskiego miasta Wrocławia

1100-1120 Łukasz Włodarski: Liber status animarum parafii Drobin z 1938 roku w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Płocku

1120-1140 Maria Lawrenz: Jak przechowywano dokumenty w średniowiecznej Europie?

1140-1200 Mateusz Brania: Umundurowanie żołnierzy Księstwa Warszawskiego na podstawie zachowanych eksponatów muzealnych i archiwów

1200-1220 Paulina Tompa: To nie prawda, że rękopisy nie płoną. Katastrofy archiwalne po II wojnie światowej

1220-1240 Dyskusja, zakończenie panelu

BLOK 3 – ŹRÓDŁOZNAWSTWO

 1. Źródła i źródłoznawstwo

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Olga Świerkot: Jak dbał o wizerunek Jan Fryderyk Sapieha? Materiały źródłowe do badań nad statusem magnata w czasach saskich w Archiwum Narodowym w Krakowie

930-950 Dominika Malinowska: Książki i księgozbiory w średniowiecznym Toruniu. Stan i specyfika badań oraz próba określenia perspektyw badawczych

950-1010 Joanna Morawska: Opracowanie inwentarzy, testamentów i rejestrów ubiorów na przykładzie stroju dworskiego Jagiellonów i Gryfitów

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Alicja Bartnicka: Wywiad z autorem jako źródło do badań nad literaturą na przykładzie twórczości Andrzeja Sapkowskiego

1100-1120 Grzegorz Racinowski: Wiesław Maniak w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej

1120-1140 Anna Cieszkowska: Historia Ślepego Maksa w świetle źródeł archiwalnych

1140-1200 Magdalena Majkowska: Oddział Grupy Wawelberga w świetle dokumentów zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie

1200-1220 Kamil Brela: Zapomniane polskie produkty, czyli co kiedyś królowało na polskich stołach. W oparciu o stare książki kucharskie i rachunki dworskie

1220-1240 Dyskusja, zakończenie panelu

PIĄTEK 15 MAJA 2015

BLOK 1 – WSPÓŁCZESNA ARCHIWISTYKA

 1. Kształcenie archiwistów

900 Przywianie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Wioletta Smosna: Nowoczesne technologie informacyjne a archiwa i profil zawodowy archiwisty

930-950 Natalia Gabryś: Znaczenie archiwów w edukacji szkolnej na przykładzie lekcji historii

950-1010 Krzysztof Szyszka: Nowy egzamin zawodowy dla techników-archiwistów. Próba oceny

1010-1030 Michał Przeniosło: Ośrodki kształcenia archiwistów w Polsce – próba porównania programów

1030-1050 Dyskusja, zakończenie panelu

 1. Teoria i metodyka archiwalna 

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Krzysztof Rataj: Projekt Archiwum badań nad życiem codziennym

930-950 Eliza Figarska: Udostępniania spuścizn w archiwach społecznych i archiwach państwowych

950-1010 Julia Olejniczak: Kwerenda genealogiczna w Wielkopolsce – prezentacja elektronicznych narzędzi do prowadzenia poszukiwań

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Katarzyna Stellmach: Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw. Zasady postępowania w przypadku likwidacji i metody poszukiwania akt

1100-1120 Paulina Rudnik: Archiwalny system informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej?

1120-1140 Dyskusja, zakończenie obrad

BLOK 2 – ARCHIWOZNAWSTWO

 1. Archiwa kościelne

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Adrian Gendera: Tajne archiwum diecezjalne. Istnienie, funkcjonowanie i dostępność w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

930-950 Dawid Wodarz: Towarzystwo Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (koło w Katowicach) w świetle materiałów archiwalnych

950-1010 Iwona Zakrzewska: Spuścizna Marcina Czermińskiego w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

1010-1030 Artur Dumnicki: Archiwalia kościelne w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II

1030-1050 Dyskusja, zakończenie obrad

 1. Dzieje archiwów i archiwaliów

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Piotr Goździak: Źródła do badań nad historią MKS Pogoń Szczecin w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Instytucie Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie

930-950 Mateusz Pielka: Ludność żydowska w świetle raportów policji na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939

950-1010 Dyskusja, przerwa kawowa

1010-1040 Bartłomiej Dutkalski: Handel środkami płatniczymi w latach 1970-1989 w świetle materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie

1040-1100 Marcin Rdzak: Historia powstania Narodowych Archiwów Stanów Zjednoczonych (NARA)

1100-1120 Piotr Bewicz: Skorom już zaszlachtował swoją matkę… Szaleństwo, fikcja i granica archiwum

1120-1140 Dyskusja, zakończenie panelu

 1. Archiwa i archiwalia śląskie

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Konrad Balcarek: Bitwa nad Kaczawą w świetle prasy Księstwa Warszawskiego

930-950 Konrad Kołakowski: Przestępczość zorganizowana w 20-leciu międzywojennym w świetle raportów Policji Województwa Śląskiego w Archiwum Państwowym w Katowicach

950-1010 Agata Berger: Sylwetki kobiet z dynastii Anhalt-Pless rezydującej w Pszczynie w latach 1765-1846 w świetle materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Katowicach oddział w Pszczynie

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Klaudia Kasprzyk: Sondergericht Kattowitz w dziedzinie procesów radiowych

1100-1120 Sabina Raudner: Proces rehabilitacyjny grupy III i IV niemieckiej listy narodowościowej w oparciu o akta miast Czerwionki i Leszczyn

1120-1140 Magdalena Słonkiewicz: Propaganda komunistyczna w Zawierciu w latach 1945-1947 w świetle materiałów w Archiwum Państwowym w Katowicach

1140-1200 Dyskusja, zakończenie panelu

BLOK 3 –ŹRÓDŁOZNAWSTWO

 1. Źródła i źródłoznawstwo

900 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

910-930 Halina Kumur: Dokumentacja wytwarzana przez Państwowy Urząd Repatriacyjny na przykładzie Powiatowego Oddziału w Białogardzie

930-950 Piotr Giziński: Zespół fotografii w archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

950-1010 Łukasz Grochowski: Archiwalia do historii młynarstwa w Tczewie w drugiej połowie XV i XVI wieku

1010-1040 Dyskusja, przerwa kawowa

1040-1100 Daniel Borowski: Życie codzienne generalicji Księstwa Warszawskiego na przełomie lat 1809-1810 w oparciu o Dziennik Stanisława Fiszera

1100-1120 Marcin Smolnicki: Próba zobrazowania ruchu drogowego w przedwojennym Poznaniu na podstawie poznańskich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych

1120-1140 Grzegorz Trafalski: Kancelarie łowickich Urzędów Stanu Cywilnego w latach 1808-1815

1140-1200 Piotr Falkowski: Falsyfikaty czarnkowskie

1200-1220 Dyskusja, zakończenie panelu

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz