Projekt Manuscripta.pl


Trwają prace, których zadaniem jest opracowanie repertorium dzieł rękopiśmiennych znajdujących się w zbiorach polskich bibliotek i muzeów. Repertorium obejmować będzie swym zasięgiem rękopisy powstałe do roku 1530.

Handschrift.karlsruhe.blb

Iluminowany manuskrypt

Manuscripta.pl jest wspólnym przedsięwzięciem badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Są to naukowcy pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, czy też w Polskiej Akademii Nauk i Bibliotece Narodowej w Warszawie. W skład grupy realizującej zadanie wchodzą historycy, filolodzy oraz informatycy. Natomiast opiekę nad całością sprawuje prof. dr. hab. Jacek Soszyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Manuscripta.pl to projekt, którego zasadniczym celem jest zgromadzenie jak największych ilości informacji bibliograficznych dotyczących średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych przechowywanych w Polsce i skatalogowanie ich. W efekcie tych prac ma powstać kompletna baza danych o średniowiecznych manuskryptach, która dostępna będzie on-line. Grupa badawcza w swoich dążeniach skupiła się szczególnie mocno na niewielkich ośrodkach kultury, w których tego typu zabytki rękopiśmienne nie zostały dotąd należycie opisane i budziły mniejsze zainteresowanie w oczach naukowców. Internetowa baza danych tworzona jest w języku angielskim. Dużą zaletą projektu jest to, że da on możliwość wzbudzenia większego zainteresowania średniowiecznymi książkami rękopiśmiennymi znajdującymi się w Polsce uczonym z zagranicy. Mniejsza uwaga zostanie poświęcona chociażby rękopisom znajdującym się w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego lub Uniwersytetu Wrocławskiego. Te ośrodki naukowe mają już swoich kompetentnych specjalistów, którzy należycie dostarczają informacji o aktualnych kolekcjach rękopiśmiennych w swoich zbiorach.

Źródło wiedzy:

http://manuscripta.pl/?page_id=9

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz