Dominika Malinowska


Artykuł autorstwa:

„Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X-XV w.)” – M. Duda, S. Jóźwiak – recenzja

„Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X-XV w.)” – M. Duda, S. Jóźwiak – recenzja

Przysięga była (i jest do dziś) uznaniem wszechwiedzy Boga i gwarantem wartości moralnych. Już w czasach najdawniejszych stanowiła skuteczne narzędzie ustalania racji w różnych sporach oraz pozyskania zapewnienia co do dotrzymania danego słowa (przyrzeczenia). Natomiast ceremoniom składania przysiąg towarzyszyły odpowiednia formuła, gest i konkretna symbolika.

„Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich” – wystawa czasowa w Poznaniu

„Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich” – wystawa czasowa w Poznaniu

Do dnia 15 listopada bieżącego roku można podziwiać w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) wystawę upamiętniającą najważniejsze wyróżnienie nadawane za udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz służbę w Wojsku Wielkopolskim w latach 1918-1919. Celem ekspozycji jest też przypomnienie znaczenia i symboliki tamtych wydarzeń. Opiekę nad całością sprawuje kurator wystawy Jarosław Łuczak.

Odkryto malowidła z początków XX wieku w komendzie policji w Gnieźnie

Odkryto malowidła z początków XX wieku w komendzie policji w Gnieźnie

Do zaskakującego odkrycia doszło na początku września w czasie remontu Powiatowej Komendy Policji w Gnieźnie. W trakcie prowadzonych prac remontowych wewnątrz budynku odsłonięto freski prezentujące sceny z Biblii – między innymi wskrzeszenie Łazarza. Owe malarskie przedstawienia z początku XX stulecia zdobiły istniejącą tam w latach międzywojennych kaplicę szpitalną.

W Ciechocinku odnaleziono ludzkie szczątki z XIX wieku

W Ciechocinku odnaleziono ludzkie szczątki z XIX wieku

Do sensacyjnego odkrycia doszło 3 września bieżącego roku. W trakcie prowadzonych prac przy wałach przeciwpowodziowych znajdujących się przy ul. Wiślanej, naprzeciw warzelni soli w Ciechocinku, w pewnym momencie z ziemi wyłoniły się ludzkie kości. Szczątki znajdowały się w kilku miejscach, a zdziwienie pracujących przy wykopach robotników było ogromne.

Projekt Manuscripta.pl

Projekt Manuscripta.pl

Trwają prace, których zadaniem jest opracowanie repertorium dzieł rękopiśmiennych znajdujących się w zbiorach polskich bibliotek i muzeów. Repertorium obejmować będzie swym zasięgiem rękopisy powstałe do roku 1530.

Dawne autokary kursują po ulicach Krakowa

Dawne autokary kursują po ulicach Krakowa

W Polsce wzrasta ostatnio zainteresowanie modą na zabytkowe pojazdy. Uwaga ta dotyczy także dawnego transportu zbiorowego. Jak się okazuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) doceniło wartość historyczną starych pojazdów i troszczy się o to, by stare autobusy, wycofane już z linii, nie trafiły na złom!

Projekt wielojęzycznego słownika internetowego z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Projekt wielojęzycznego słownika internetowego z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Trwają właśnie prace w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Architektury nad utworzeniem wielojęzycznego słownika konserwacji i restauracji dzieł sztuki i zabytków. Zdaniem naukowców z Krakowa jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Wystawa czasowa w Krakowie poświęcona numizmatyce islamskiej w średniowieczu

Wystawa czasowa w Krakowie poświęcona numizmatyce islamskiej w średniowieczu

Do 22 listopada bieżącego roku można podziwiać w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego ekspozycję o nazwie „Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich”. Na wystawie są prezentowane monety ilustrujące dzieje świata arabskiego od czasów Mahometa do upadku potężnej dynastii Abbasydów, a więc od VII do połowy XIII stulecia. 

Nowe oblicze „Kubusia”- samochodu pancernego z czasów Powstania Warszawskiego

Nowe oblicze „Kubusia”- samochodu pancernego z czasów Powstania Warszawskiego

Na początku września pracownicy Muzeum Wojska Polskiego z dumą zaprezentowali samochód pancerny „Kubuś”, który po 71 latach powrócił do dawnej świetności. Pozytywne konsekwencje renowacji zostały przedstawione dokładnie 2 września bieżącego roku na zorganizowanej przez MWP konferencji prasowej. Powstańczy pojazd wygląda dokładnie tak, jak w sierpniu 1944 roku. 

Publikacja poświęcona życiu i działalności historyka – prof. Adama Galosa – zapowiedź

Publikacja poświęcona życiu i działalności historyka – prof. Adama Galosa – zapowiedź

Wrocławskie środowisko akademickie historyków zapowiedziało wydanie w przyszłym roku książki wspominkowej upamiętniającej aktywność wybitnego badacza dziejów - profesora Adama Galosa.