20 - lecie istnienia Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody


Zabytki to świadkowie przeszłości, dzięki którym wiele możemy dowiedzieć się o historii naszego kraju. Nie jest więc sprawą obojętną, jaki jest nasz stosunek do nich. Kiedy o nie dbamy, stają się elementem wzbogacającym krajobraz kulturalny regionu, ale też pokazują, że szanujemy historię naszych przodków i ich wkład w tworzenie dziedzictwa narodowego. Jednak kiedy pozwalamy, by popadały w zapomnienie i ruinę, stają się tylko reliktem przeszłości, który niejednokrotnie szpeci okolicę, a nawet może stanowić zagrożenie. Dlatego ważne jest, aby promować działania mające na celu ich ochronę i renowację.

logoHistoria i charakter fundacji

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody powstała 7 listopada 1995 roku i jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społeczeństwa, zarówno poszczególnych osób, jak i instytucji, na to, jak ważną kwestią jest ochrona zabytków oraz ratowanie tych, którym grozi ruina. Fundacja troszczy się także o pomniki przyrody, jako nie mniej ważne symbole przeszłości, prowadząc również działania z zakresu ekologii i poszanowania środowiska. Znamienne jest więc hasło fundacji „Aby przeszłość miała przyszłość”, w którym zawiera się idea przyświecająca zarządowi fundacji oraz jej wolontariuszom.

Konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Fundację w ostatnich latach jest chociażby zbieranie 1% podatku na rzecz kilkunastu obiektów zlokalizowanych w całej Polsce, udział w konferencjach i spotkaniach mających na celu propagowanie ochrony zabytków czy też doradztwo prawne i administracyjne w tym zakresie.

Choć siedziba Fundacji znajduje się w Poznaniu, nie oznacza to, że jej działania ograniczają się tylko do Wielkopolski. Dzięki pomocy wolontariuszy udaje się działać praktycznie w całej Polsce, w czym pomagają profile poszczególnych województw na facebooku.

Mapa prezentująca miejsca, w których Fundacja prowadzi swoje projekty

Mapa prezentująca miejsca, w których Fundacja prowadzi swoje projekty

Zabytki, którym udało się pomóc

Przez 20 lat działania Fundacji prowadzono wiele akcji, których skutkami było nagłośnienie złego stanu zabytków, a także zbieranie na nie pieniędzy oraz renowacja. Wśród obiektów, które odzyskały dawną świetność lub chociaż częściowo udało się im pomóc znajdują się m.in.: cmentarz w Orzeszkowie (Wielkopolska), drewniany kościół w Pleszewie (Wielkopolska), opactwo w Staniątkach (Małopolska), drewniany kościół w Żółkiewce (Lubelszczyzna), zabytkowy dwór, w którym aktualnie mieści się dom dziecka (Kujawsko-Pomorskie).

Należy także wspomnieć, że dzięki facebookowym profilom wojewódzkim udało się wzbudzić w mieszkańcach danych regionów zainteresowanie zabytkami oraz zachęcić ich do działania. Dość często pojawiają się również zapytania, jak pomóc konkretnemu obiektowi, przesyłane są informacje o zabytkach oraz ich zdjęcia.

Formy współpracy

Na stronie Fundacji znajduje się wiele zakładek, za pośrednictwem których każdy może włączyć się w pomoc zabytkom. Pierwszą opcją jest zgłoszenie zabytku na czerwoną listę. Za pomocą formularza przesyła się informacje o zrujnowanych zabytkach, o tych, które odeszły bezpowrotnie, ale także o tych, które staną się przeszłością, jeśli natychmiast nie podejmie się działań zabezpieczających i renowacyjnych. Drugą opcją jest dodanie zdjęć swojego autorstwa do galerii zabytków. Dzięki stale powiększającemu się zbiorowi fotografii, możemy prezentować sponsorom obiekty potrzebujące pomocy.

Dzięki stronie internetowej fundacji (http://www.zabytki.org/) każdy może dowiedzieć się więcej o zabytkach oraz ich ochronie, a to za sprawą publikowanych na niej aktów prawnych czy artykułów.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz