Konferencja: Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej


Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców przy Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej.

Rozpad Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku przyniósł dla społeczeństw Europy Wschodniej – funkcjonującej obecnie w granicach Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy – szereg niespotykanych do tej pory uwarunkowań natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i ideologicznej, wymagających powszechnego zredefiniowania stosunku wobec panującej rzeczywistości. Jeden z jej aspektów na przestrzeni minionego ćwierćwiecza stanowił problem budowania szeroko pojętej pamięci zbiorowej, tworzonej zarówno na polu narracji o przeszłości jak i budowanej w oparciu o bieżące wydarzenia społeczno-polityczne.

Cel ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć zbiorowa i jej przejawy we współczesnych kinematografiach Europy Wschodniej stanowi podjęcie refleksji na temat sztuki filmowej jako partycypanta tych procesów, a co za tym idzie – jej motywacji, istoty oraz zakresu. W związku z obranymi założeniami konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, wzbogacający tradycyjną analizę filmoznawczą o metodologie i ujęcia badawcze typowe dla innych gałęzi humanistyki, dostrzegających wpływ kinematografii na kształtowanie tożsamości Europy Wschodniej końca XX i początku XXI wieku.

Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz badaczy, których zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i nauk politycznych do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami jak:

 • Teoretyczne i praktyczne przejawy funkcjonowania pojęć: „kultura pamięci„, “pamięć zbiorowa” i ”pamięć historyczna”
 • Kinematografie narodowe wobec dziedzictwa Związku Radzieckiego i wspólnej historycznej przeszłości
 • Kino w służbie krajowej i międzynarodowej polityki historycznej
 • Powiązania ekonomiczne i wzajemnie oddziaływanie na siebie kinematografii państw Europy Wschodniej
 • Filmowe obrazy „innego” w kinematografii Europy Wschodniej
 • Od kina offowego do państwowych „blockbusterów” – uwarunkowania ideologiczne i stylistyczne
 • Film zaangażowany jako narzędzie społecznej interwencji
 • Społeczna recepcja filmów traktujących o przeszłej i teraźniejszej rzeczywistości państwa oraz narodu
 • Kinematografia wobec przepracowywania społecznych i narodowych traum
 • Edukacyjny a perswazyjny wymiar kina – czy film stanowi źródło wiedzy o przeszłości?
 • Film a literatura – adaptacje, ekranizacje, przetwarzanie motywów literackich
 • Popkultura w służbie budowania tożsamości narodowej

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Collegium Maius (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Na zgłoszenia w postaci ankiety uczestnika (zawierającej abstrakt liczący do 1500 znaków) organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2017 roku pod adresem e-mailowym kinowschod@gmail.com. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 • Termin: 25-26 maja 2017 r.
 • Miejsce: Collegium Maius (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Zgłoszenia: do 15 kwietnia 2017 r.
 • Organizator: Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców przy Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Strona www: kinowschod.wordpress.com

* * *

Zobacz więcej ciekawych konferencji historycznych w naszym kalendarzu. Tam też znajdziesz informacje o tym jak zgłosić nam historyczne przedsięwzięcia, o których napiszemy lub zaproponować nam patronat medialny nad wydarzeniem.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz