Animus Belli 2017


Konferencja naukowa pt.: Animus Belli 2017 odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Historia wojen obejmuje nie tylko działania zbrojne, ale także wiele innych zjawisk, które w sposób bezpośredni i pośredni są z nimi związane. Benon Miśkiewicz stwierdził, że wojna towarzyszyła dziejom ludzkości od najdawniejszych czasów i jako zjawisko należy do niezwykle często powtarzających się wydarzeń w procesie historycznym, gdzie zajmuje miejsce szczególne - uzależniając od swych potrzeb rozwój życia społecznego, podporządkowując sobie wszelką działalność.

Obecnie na wojnę i konflikt zbrojny patrzymy w coraz bardziej złożony sposób i dostrzegamy jej wielowymiarowy obraz. Mają na nią wpływ złożone czynniki społeczne, militarne, cywilizacyjne i kulturowe. Z wojną nierozerwalnie złączona jest sztuka wojenna, która między innymi nakreśla wykorzystanie w czasie działań wojennych materialnych, moralnych oraz militarnych możliwości państwa i sił zbrojnych do realizacji założonych celów jego polityki, a także kierowania prowadzonymi działaniami.

Z tego względu, zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Akademii Sztuki Wojennej wystąpił z ideą zorganizowania  dwupanelowej sesji naukowej poświęconej szeroko pojętemu znaczeniu wojny i konfliktu zbrojnego oraz aspektowi historii sztuki wojennej obejmującego wykorzystanie zwierząt na polu walki podczas wojen i konfliktów zbrojnych toczonych od starożytności po XXI w. Zwierzęta towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów, dzieląc z nimi codzienne trudy nie tylko podczas pokoju, ale również podczas wojny. Rozwój technologiczny sprawił, że ich rola w wojskowości zmniejsza się coraz bardziej, tymczasem ich wykorzystanie niejednokrotnie decydowało o losach poszczególnych wojen i kampanii.

Organizatorzy pragną poddać refleksji następujące kwestie odnoszące się do przedmiotu konferencji:

Panel I: Polemologia: Wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego.

 1. Jakie aspekty teoretyczne podejścia polemologicznego mogą być  wykorzystywane w badaniu istoty wojen i konfliktów zbrojnych?
 2. Jakie mogą być przyczyny i charakter wojen i konfliktów zbrojnych w aspekcie barometrów polemologicznych?
 3. Jakie elementy podejścia interdyscyplinarnego można wykorzystać w badaniach wojen i konfliktów zbrojnych?
 4. Jaki wpływ mają czynniki socjologiczne i demograficzne na przebieg oraz skutki wojen?
 5. Jaką rolę odgrywały środki masowego przekazu we wojnach i konfliktach zbrojnych?
 6. Jakie są prawno-systemowe regulacje dotyczące użycia siły zbrojnej we współczesnych konfliktach zbrojnych?
 7. Jakie trendy i zjawiska będą występować w wojnach i konfliktach zbrojnych XXI w.?

Panel II: Historia Sztuki Wojennej: Zwierzęta na polu walki.

 1. Czy istnieją kulturowe i geograficzne uwarunkowania determinujące wykorzystywanie określonych gatunków zwierząt w badanych armiach i kręgach cywilizacyjnych?
 2. Jakie koncepcje związane z wykorzystywaniem zwierząt w czasie wojny można odnaleźć w piśmiennictwie wojskowym?
 3. Jaki był lub jest taktyczny aspekt wykorzystania zwierząt podczas wojen i konfliktów zbrojnych?
 4. Jakie było i jest znaczenie zwierząt w przedsięwzięciach wsparcia działań w  armiach w czasie pokoju i wojny?
 5. Jakie było i jest znaczenie zwierząt w przedsięwzięciach zabezpieczenia działań w  armiach w czasie pokoju i wojny?
 6. Jak prezentuje się symbolika zwierzęca na sztandarach, znakach, odznaczeniach, odznakach i ekwipunku wojskowym.

Dzięki wygłoszonym referatom i dyskusji przeprowadzonej w gronie specjalistów stanie się możliwe nakreślenie kluczowych tendencji w zakresie ukazania wielowymiarowego obrazu wojny a także wykorzystywania zwierząt w działaniach wojennych na przestrzeni dziejów. Organizatorzy żywią nadzieję, że dzięki tej pierwszej konferencji organizowanej w ramach cyklu o nazwie Animus bellipowstanie nowa platforma służąca wymianie doświadczeń i pogłębieniu integracji pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków naukowych, zaś publikacje pokonferencyjne w krótkim czasie uzyskają status ważnych wydarzeń o charakterze wydawniczym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 15 minut] i nadesłanie abstraktów (do  2000  znaków  bez  spacji). Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną [m.przybylak@akademia.mil.pl] do 3 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy nie przewidzieli opłat tytułem uczestnictwa w konferencji.

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Michał Huzarski (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
płk dr hab. Krzysztof Krakowski (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Andrzej Niewiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
płk dr hab. Andrzej Polak
płk dr hab. Juliusz Tym (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Komitet organizacyjny:
płk dr hab. Juliusz Tym
płk dr Jacek Lasota
dr Milena Palczewska
dr Michał N. Faszcza
mgr Michał Przybylak (sekretarz)

 • Termin: 20 kwietnia 2017 r.
 • Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Zgłoszenia: do 3 kwietnia 2017 r.
 • Organizator: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Strona www: wwoj.akademia.mil.pl

* * *

Zobacz więcej ciekawych konferencji historycznych w naszym kalendarzu. Tam też znajdziesz informacje o tym jak zgłosić nam historyczne przedsięwzięcia, o których napiszemy lub zaproponować nam patronat medialny nad wydarzeniem.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz