Wyślij referat i weź udział w konferencji: Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta...


W dniach 14–15 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Celem konferencji jest pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście.

Polacy w Chicago - doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja

Interesuje nas okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście„. Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesują nas różne strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności.  Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość. Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do ”starej” Ojczyzny.

Konferencja ma na celu ukazanie doświadczeń społeczności imigrantów i problemów w pogodzeniu polskiej tożsamości i integrowania się ze społecznością Chicago i społeczeństwem amerykańskim. Kiedy i w jaki sposób Polak  zaczyna uważać się / być uważany za Amerykanina lub mieszkańca Chicago i jak się to zmieniało z biegiem czasu? Czy traktował bycie Polakiem i Amerykaninem za komplementarne czy wykluczające się tożsamości? Wreszcie, celem konferencji jest zbadanie, jak większa mobilność Polaków  po roku 1989 zmieniła doświadczenia imigrantów.

Muzeum Historii PolskiTematyka referatów może przedstawiać zagadnienia w ujęciu ogólnym, jak i poprzez analizę przypadków indywidualnych. Proponowane referaty powinny opisywać zagadnienia z perspektywy historycznej, socjologicznej i antropologicznej. Preferowane będą takie ujęcia, które pozwalają na wykorzystanie do egzemplifikacji wydarzeń materiałów wizualnych, np. fotografii, ikonografii historycznej, wizerunków przedmiotów, obiektów architektonicznych itp.

Organizatorów szczególnie interesują następujące zagadnienia:

 • Przybycie pierwszych Polaków do Chicago: główne powody emigracji z ziem polskich, drogi emigracji, problemy pierwszych imigrantów, dlaczego Polacy wybierali Chicago, co uczyniło Chicago miastem tak bardzo atrakcyjnym dla tak wielu Polaków przybywających tam w latach 1850–1930, i ponownie po 1980 r.
 • Polonia Chicagowska od połowy XIX wieku do czasów współczesnych: analiza socjologiczno-historyczna, fale emigracji: od emigracji zarobkowej do emigracji „solidarnościowej” i emigracji po roku 1989 – struktura społeczna, zawodowa i religijna, integracja i asymilacja ze społeczeństwem amerykańskim.
 • Życie społeczne Polaków w Chicago: organizacje polonijne i ogólnoamerykańskie, organizacje bratniej pomocy, towarzystwa wspierające społeczność, towarzystwa zawodowe, patologie społeczne i przestępczość wśród polskich imigrantów.
 • Aktywność polityczna polskich imigrantów: udział w życiu społecznym i politycznym Chicago, polityka polonijna i organizacje polityczne w polskiej społeczności, udział i stosunek do polityki państwa polskiego.
 • Religia i rola Kościoła rzymsko-katolickiego w zachowaniu poczucia polskiej tożsamości, związki z Kościołem amerykańskim, Polski Narodowy Kościół Katolicki, polskie kościoły i polskie parafie w Chicago; tradycje polskich świąt kościelnych i polskie szkoły parafialne.
 • Rodzina jako miejsce kultywowania języka polskiego, polskich tradycji i polskiego stylu życia, rodziny mieszane i ich wybory tożsamościowe, problemy życia codziennego, relacje z sąsiadami, doświadczenie różnych pokoleń imigrantów, problemy polskich dzieci, młodzieży i seniorów.
 • Rodzina w Polsce: pomoc ekonomiczna, wizyty w Polsce, sprowadzanie rodziny do Chicago.
 • Kształcenie w polskich i amerykańskich szkołach: adaptacja do warunków szkoły amerykańskiej, szkoły polonijne i parafialne, polskie studia na uniwersytetach w Chicago.
 • Praca: miejsce zatrudnienia polskich imigrantów, adaptacja do nowych warunków pracy, polonijni pracodawcy.
 • Życie codzienne Polonii: mieszkania, sąsiedzi, dzielnice, sklepy, restauracje, kluby, kuchnia, kultura życia codziennego.
 • Tworzenie kultury  w Chicago: polonijne programy radiowe, gazety i czasopisma, film i teatr, muzea, ośrodki badawcze, obecność kultury polskiej w Chicago: coroczne parady z okazji 3 Maja, dzień gen. Pułaskiego, Miesiąc Dziedzictwa Polskiego oraz inne święta.
 • Polska społeczność w Chicago podczas I i II wojny światowej.
 • Case studies: przykładowe losy polskich imigrantów w Chicago.
 • Polacy w biznesie – polonijny biznes w Chicago.

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie we współpracy z Muzeum Historii Chicago (Chicago History Museum), Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America) oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago (Interdisciplinary Polish Studies Program of Loyola University).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – zarówno w charakterze prelegentów, jak i słuchaczy. Autorom referatów organizatorzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Termin nadsyłania propozycji referatów na konferencję (na załączonym formularzu) upływa 31 stycznia 2018 r.

Razem z propozycją referatu prosimy przesłać jego krótki abstrakt o długości do 500–700 słów w języku polskim lub angielskim i krótkie CV. Program konferencji zostanie ustalony do 28 lutego 2018 r.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz