Obrady rozpocznie dzisiaj XX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki


Jubileuszowy OZSA zostanie zainaugurowany uroczystym bankietem.

- Wyjątkowe spotkanie wymaga wyjątkowej oprawy. Z tego względu zapraszamy Państwa do zabytkowych wnętrz Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Uroczysta inauguracja odbędzie się 25.04.2018 r. o godz. 16:00. Poprowadzą ją Karolina Strześniewska i Marcin Smoczyński - przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego - mówią organizatorzy toruńskiego zjazdu.

 

Kolejnym punktem w programie będzie wernisaż wystawy pt. „20 lat Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, która została przygotowana przez studentów Archiwistyki i zarządzania dokumentacją: Weronikę Budrewicz oraz Jędrzeja Solarza.

Rozpoczęcie jubileuszowego 20 Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki będzie okazją do wspomnienia pierwszych edycji. Przypomnimy sobie, jak narodziła się wyjątkowa idea corocznych spotkań organizowanych przez młodych adeptów archiwistyki. Swoimi wspomnieniami podzielą się między innymi: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, dr hab. Robert Degen, dr hab. Marcin Hlebionek, dr Marek Konstankiewicz, dr Michał Targowski. Tę część poprowadzi dr hab. Marlena Jabłońska – opiekun naukowy Zjazdu.

 

25.04.2018 r. (Środa)

16:00 Inauguracja 20 Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archwistyki, bankiet

20:30-21:30 Zwiedzanie toruńskiej starówki

 

26.04.2018 (Czwartek)

Obrady: Collegium Humanisticum

Sala: AB 2.10 Aktoznawstwo

Moderatorzy: mgr Marcin Frąś, mgr Agata Łysakowska

9:45-11:15

Tomasz Tarasiuk (US), Rozświetlone mroki. O iluminacjach kodeksów średniowiecznych na podstawie Psałterza Floriańskiego i Księgi z Kells

Paweł Mateusz Modrzyński (UMK), Źródła teorii prawa miejskiego Prus Krzyżackich

Paulina Kurdek (UAM), Wartość źródłowa protokołów muzealnych

Arkadiusz Bożejewicz (UMK), Ordes de bataile – graficzne przedstawienie szyków wojskowych szwedzkich w zbiorach Krigsarkivet w Sztokholmie

Piotr Księżniakiewicz (UMK, TMSK), Źródła do dziejów Solca Kujawskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z lat 1945-1956

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00

Liliana Kasprzak (UAM), Spuścizna Księdza Doktora Wincentego Kraińskiego. Projekt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rok 2017

Jędrzej Solarz (UMK), Archiwalia ze skrytki okiennej. Spuścizna bankowca Maurycego Bergner

Piotr Józefiak (UAM), Piękni przedwojenni studenci Uniwersytetu Poznańskiego – słów kilka o dokumentacji przebiegu studiów w latach 1919-1939

Bartłomiej Konopa (UMK), Gazetki zakładowe jako źródło do poznania lokalnego przemysłu 

 

 

Sala: AB 2.10 Archiwa cyfrowe i digitalizacja

Moderator: mgr Marcin Smoczyński

Patronat: skanowanie.pl

13:15-14:45

Wystąpienie patrona panelu

Kamil Figiel (UMK), Wykorzystanie techniki w działalności archiwów

Monika Petela (UP im. KEN), Pracownia Digitalizacji Archiwum Narodowego w Krakowie

Zuzanna Górnikiewicz (UAM), Zasada pertynencji terytorialnej a digitalizacja materiałów archiwalnych

Kamila Biernat (AAN), Digitalizacja w polskich archiwach państwowych – aspekty prawne

15:00-16:00 Obiad

 

 

Sala: AB 2.11 Teoria i metodyka archiwalna

Moderator: dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

9:45-11:15

Karolina Strześniewska (UMK), Fotografie z zespołu „Dom Kultury w Płocku” – problem opracowania

Wojciech Bednarski, Wojciech Sobiecki (UWr), Metodyka a praktyka – opracowanie zespołu archiwalnego jednostki naukowo-badawczej

Michał Radziejewski (UWM), Stare druki w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie – problem opracowania

Jagoda Jankowska (UMK), Autonomia spuścizny archiwalnej

Agata Łysakowska (UAM), Porządkowanie spuścizny uczonego – problemy i wyzwania (na przykładzie spuścizny prof. Lecha Trzeciakowskiego)

11:15-11:30 Przerwa kawowa

 

 

 

Sala: AB 2.11 Archiwoznawstwo

Moderatorzy: mgr Kamila Siuda, mgr Arkadiusz Bożejewicz

11:30-13:00

Sonia Waleszczuk (UMK), Archiwa centralne w planach reorganizacji sieci archiwów państwowych w II Rzeczpospolitej Polskiej

Justyna Pera (UAM), Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania – działalność Archiwum Państwowego w Poznaniu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Marcin Krasuski (UPH), Kwerendy realizowane przez Archiwum Państwowe w Siedlcach w latach 2009-2015

Julia Olejniczak (UAM), Polski akcent w niemieckich archiwach – sylwetka Józefa Lekszyckiego w świetle jego pracy w Königliche Preussische Staatarchiv Posen

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:45

Renata Jońca (UP im. KEN), Zasób Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego

Izabela Gura (UP im. KEN), Funkcjonowanie oraz zasób archiwum Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Monika Kempa (UP im. KEN), Rys historyczny i specyfika zasobu Archiwum Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Weronika Budrewicz (UMK), A long time ago in a galaxy far, far away… czyli o koncepcji archiwum w Star Wars

15:00-16:00 Obiad

 

 

 

27.04.2018 r. (Piątek)

Obrady: Collegium Humanisticum

Sala: AB 2.10 Zarządzanie dokumentacją

Moderator: mgr Bartłomiej Konopa

Patronat: KOM-PRO

9:45-11:15

Joanna Dziadkowiec (KOM-PRO), Archiwum w świetle RODO

Marcin Smoczyński (UMK), Dobra zmiana w II RP? Działalność Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego

Katarzyna Woch (KUL), Przepisy kancelaryjne dla Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w latach 1944-1950

Piotr Warowny (UPH, KO Warszawa), Problemy praktyczne zarządzania dokumentacją w składzie chronologicznym

Anna Ambon (UMK), Historia elektronicznej księgi wieczystej – od papieru do Internetu 11:15-11:30 Przerwa kawowa

 

 

Sala: AB 2.10 Archiwa kościelne

Moderatorzy: mgr Mateusz Zmudziński, mgr Piotr Józefiak

11:30-13:00

Adrian Cieślik (UP JPII), Metodyka opracowania spuścizn archiwalnych osób duchownych. Analiza wybranych przykładów

Adrian Gendera (UWr), Teczka osobowa zakonnika z okresu formacji czasowej na przykładzie Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Zawartość, dostęp, archiwizacja

Piotr Czekaj (UMK), Życie wiernych i „niewiernych” w aktach spraw parafii Łasin

Marta Julia Ruczyńska (UMK), Obraz parafii dekanatu radzyńskiego na podstawie księgi wizytacji z przełomu XVIII i XIX w

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:45

Mateusz Zmudziński (UMK, UP im. KEN), Kształtowanie zasobu w diecezjalnych archiwach historycznych – mity i realia – na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

Katarzyna Nenko (UP JPII), Archiwa parafialne w teorii i praktyce. Próba charakterystyki i oceny działalności

Adam Konrad Bigosiński (UAM), Tajemnice archiwów podworskich na przykładzie archiwum zamku i dóbr w Gołuchowie odnalezionym w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie

14:45 Sejmik AB 2.13

15:15-16:00 Obiad

 

 

Sala: AB 2.11Archiwoznawstwo

Moderator: lic. Karolina Strześniewska

Łukasz Pintal (UWr), „Skarbnica historii lokalnej” – Archiwa społeczne jako ważny element życia kulturalnego i historii lokalnych społeczności na podstawie wybranych przykładów

Marcin Smolnicki (UEP), Logistyka w archiwum dziś i jutro

Monika Łaś, Klaudia Nawrot (UP im. KEN), Archiwista a informatyk w archiwum w XXI wieku

Halina Kumur (UP im. KEN), Firmy archiwizacyjne na polskim rynku. Działalność i funkcjonowanie

11:15-11:30 Przerwa kawowa

 

 

Sala: AB 2.11 Edukacja i popularyzacja

Moderator: mgr Hubert Mazur

Patronat: Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP

11:30-13:00

Prezentacja patrona

Anna Grabarz (UP im. KEN), Edukacja archiwalna na przykładzie Archiwum Narodowego w Krakowie

Marcin Tomczak (UAM), Prawa człowieka i archiwistyka? Działalność Human Rights Working Group przy Międzynarodowej Radzie Archiwów

Monika Cołbecka (UMK), Użytkownik wczoraj I dziś – jak zmieniało się podejście do badań nad użytkownikami archiwalnych systemów informacyjnych

13:00-13:15 Przerwa kawowa

 

13:15:14:45

Anita Zakrzewska (UMK), Archiwiści toruńscy wobec użytkowników

Kamila Siuda (UMK), Archiwalia w badaniach antropologicznych

Ewa Bielas (UMK), Helena Piskorska. O nieznanej działalności archiwistki

14:45 Sejmik AB 2.13

15:15-16:00 Obiad

 

Sala: AB 2.13 Archiwalia w badaniach

Moderatorzy: mgr Grzegorz Racinowski, mgr Monika Cołbecka

11:30-13:00

Katarzyna Lisiecka (US), Jak ubierali się Gryfici? Stroje okazjonalne z XVI i XVII wielu w gryfickim rodzie jako przejaw życia dworskiego na podstawie analizy zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz innych materiałów archiwalnych

Marta Pater (UŚ), Nowożytne sądownictwo miejskie na Górnym Śląsku na przykładzie wybranych ośrodków miejskich księstwa opolsko-raciborskiego. Źródła, potrzeby i możliwości badawcze

Krzysztof Rataj (PAN BK), Podtatrzańskie spory i konflikty Władysława hr Zamoyskiego z przedstawicielami lokalnej społeczności w latach 1889-1924

Paweł Pilarski (UMK), Historia toruńskich fortyfikacji i Zarządu Fortecznego w Latach 1920-1936, ukazana w zbiorach Archiwum Państwowego w Toruniu

13:00-13:15 Przerwa kawowa

 

13:15-14:45

Marcin Frąś (UMK), Co pito w Barcinie? Studium z kultury materialnej małego miasta w okresie nowożytnym

Beata Janeczek (UP im. KEN), Organizacja Policji Wolnego Miasta Krakowa w świetle zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie

Natalia Wojcieszak (UZ), Jakie były Zielonogórzanki – wzór osobowy mieszkanki Zielonej Góry w okresie PRL-u na podstawie zgromadzonych materiałów archiwalnych Piotr Goździak (US), Kryptonim: „Archiwum”. Jak inwigilowano NDAP i polskie archiwa w latach 1945-1989

Grzegorz Racinowski (US), Mecz, którego nie było. Co zrobić, gdy źródła „zawodzą”? 14:45 Sejmik AB 2.13

15:15-16:00 Obiad

 

 

Imprezy towarzyszące

25.04.2018 r. (Środa)

16:00 – Ratusz Staromiejski - Inauguracja 20 OZSA, bankiet

20:30-21:30 – Zwiedzanie toruńskiej starówki

21:30 – Opcjonalne Zebranie Smakoszy Alkoholi

 

26.04.2018 r. (Czwartek)

16:00 – Sala AB 2.12, Turniej gier planszowych

17:00 – Collegium Humanisticum, Gra terenowa

19:00 – Pub Grota, Impreza towarzyska

 

25-27.04.2018 r.

Wystawa „20 lat Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Bilbo pisze:

    Mnie to by zainteresowało: Piotr Goździak (US), Kryptonim: „Archiwum”. Jak inwigilowano NDAP i polskie archiwa w latach 1945-1989.
    Poza tym, mam apel do organizatorów i studentów archiwistyki - zajmijcie się archiwami wyodrębnionymi. Przechowują one materiały posiadające wielką wartość dla państwa, faktycznie nie oddają niczego AAN (przynajmniej na pewno tego nie robią archiwa podporządkowane MSW), a jednocześnie nie są one w żaden sposób nadzorowane i kontrolowane przez NDAP. Tam panuje często wolna amerykanka.

Zostaw własny komentarz