Cudzoziemiec na dworze faraona. Odkryto grób generała z czasów Ramzesa II


W mijającym tygodniu Egipskie Ministerstwo Starożytności poinformowało o odkryciu grobu z czasów Ramzesa II. Pochowany został w nim jeden z głównych dowódców armii faraona, który zdaniem badaczy nie pochodził z Egiptu.

Odkrycia tego dokonano już na samym początku prac w położonym na południe od Kairu mieście Sakkara. Prowadzone tam badania archeologiczne realizowane są przez grupę naukowców z Uniwersytetu Kairskiego, którym przewodzi profesor egiptologii – Ola El-Aguizy.

Karierowicz z zagranicy

Duża krypta grobowa, w której złożone zostało ciało egipskiego dowódcy, zawierała na swoich ścianach wiele dobrze zachowanych inskrypcji. Dzięki nim badacze uzyskali informacje na temat historii i statusu zmarłego, a także na temat jego rodziny.

Miejsce wykopalisk w Sakkarze, Egipskie Ministerstwo Starożytności

Nosił on imię Iwrhya. Nie urodził się na ziemiach Egiptu, choć – podobnie jak wielu w tamtym czasie – osiedlił się w nim i z sukcesami realizował swoją karierę wojskową. Trwała ona w czasach panowania Setiego I, a następnie Ramzesa II, którzy władali darem Nilu w XIII w. p.n.e. Dopiero za panowania drugiego ze wspomnianych faraonów Iwrhya osiągnął szczyt kariery wojskowej, stając się jednym z wysokich szczeblem dowódców armii Ramzesa II.

Jak wspomniano, ściany krypty zawierały również informacje na temat rodziny egipskiego generała. Obok jego imienia, na inskrypcjach wymienione zostały także imiona jego potomków – syna Yuppa, a także wynuka Hatiay’a. Drugi z nich, co także zawarto w inskrypcjach zdobiących ściany krypty, tak jak i Iwrhya pełnił istotną funkcje wojskową na dworze faraona. Ważne miejsce, które w krypcie zajmowały napisy odnoszące się do syna i wnuka generała, zdaniem badaczy, mogą świadczyć o pełnieniu przez kryptę funkcji grobowca rodowego, choć przypuszczeń tych dotychczas nie udało się jednoznacznie potwierdzić.

Historia wypisana na ścianach

Poza informacjami odnoszącymi się do rodziny i funkcji pochowanego w grobowcu dygnitarza, ściany krypty ozdabiają również historie odnoszące się – najprawdopodobniej – do wydarzeni związanych z karierą Iwrhya oraz relacjami Egiptu z jego ówczesnymi sąsiadami.

Pośród przedstawionych scen dostrzec można cumujące w porcie łodzie, których pokłady wypełnione są winem z Kanaanu, a także oddziały piechoty i rydwany przekraczające rzekę. Wstępne badania drugiej ze wspomnianych scen dowiodły, że przedstawia ona wschodnią granicę Egiptu i jej fortyfikacje, do których odniesienie odnaleziono przed laty na ścianie świątyni w egipskich Tebach.

Odnalezione tam inskrypcje przedstawiały faraona Setiego I wracającego ze zwycięskiej kampanii przeciw Beduinom Shasu, wkraczającego na ziemie Egiptu przez te samą rzekę, która widnieje na ścianie grobowca Iwrhya.

Jeden grobowiec, wiele stylów

Wszystkie przedstawione w grobowcu sceny są dość wyjątkowe, a style w których je wykonano wskazują na ich powstanie w czasach faraona Setiego I oraz jego syna – Ramzesa II. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Kairskiego może to stanowić dowód prawdziwości twierdzenia mówiącego, że krypta była miejscem pochówku nie tylko egipskiego dowódcy, ale pełniła rolę grobowca rodowego.

Tablica z grobu Iwrhya, Egipskie Ministerstwo Starożytności

źródło: Egipskie Ministerstwo Starożytności

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz