Historia rynku Forex


Rynek Forex ma wieloletnią historię, a wszystko zaczęło się w 1944 roku, kiedy ustalono wartość walut wobec dolara amerykańskiego. Od tego momentu datuje się historię powstania rynku walutowego Forex na świecie.

Porozumienie z Bretton Woods

W 1944 roku na mocy porozumienia z Bretton Woods określono wartość walut światowych wobec dolara amerykańskiego, który jednocześnie stał się stabilnym punktem odniesienia w przypadku wyceny walut na rynku Forex. W tamtym czasie za jedną uncję złota płacono dokładnie 35 dolarów amerykańskich.

Zawarte porozumienie z Bretton Woods miało z założenia stworzyć stabilny międzynarodowy system monetarny. Chciano w ten sposób zapobiegać przemieszczaniu pieniędzy między państwami i zlikwidować spekulacje walutami międzynarodowymi.

Przeczytaj także: https://www.pb.pl/

Złoto nie stabilizowało międzynarodowego rynku walut

Wcześniej, przed 1944 rokiem podstawą wymiany walutowej była wymiana złota. Dominowała ona w okresie od 1876 roku do czasów I wojny światowej. Złoto miało stabilną wartość i wszędzie można je było wymienić na pożądaną walutę. Pieniądz był wspierany ceną złota, dlatego rynek walut przeżywał nową erę stabilizacji.

Niestety wymiana walut z wykorzystaniem złota była obciążona wadami, ponieważ występowały bardzo krótkie okresy pomiędzy szczytem wyceny, a nagłymi spadkami wartości. Dlatego wraz ze wzmacnianiem się gospodarki, system oparty na złocie zaczął podupadać, zwłaszcza w czasie, kiedy rezerwy złota w USA były na wykończeniu. Zasób pieniędzy zmniejszał się, podnoszono w sposób dynamiczny stopy procentowe, a gospodarka wchodziła w recesję. Ceny towarów były tak niskie, że inne kraje szybko je wkupywały, a skarb państwa znów dysponował złotem, co stało się motorem napędowym wzrostu zasobów finansowych i poprawy stanu całej gospodarki. Taka huśtawka w dłuższym horyzoncie czasowym nie mogła istnieć bez negatywnych skutków dla wielu państw opierających swoje waluty tylko o złoto.

W trakcie I wojny światowej nastąpiło czasowe ograniczenie handlu międzynarodowego i swobodnego przepływu złota pomiędzy krajami na świecie.

→ Przeczytaj także: https://www.money.pl/

Hotel Mount Washington w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyła się United Nations Monetary and Financial Conference (znana również jako konferencja w Bretton Woods)

Regulacja międzynarodowego rynku Forex

Po II Wojnie Światowej, kiedy nastał czas wielkiego „sprzątania„ po działaniach wojennych, zajęto się również rynkiem walutowym. W 1944 roku zawarto porozumienie z Bretton Woods, które miało na celu stabilizację i regulację międzynarodowego rynku Forex. Wszystkie kraje uczestniczące w negocjacjach dotyczących tegoż porozumienia, uzgodniły, że będą dążyć do utrzymywania w długim okresie wartości swojej waluty w wąskim zakresie wobec dolara. Musiały także gromadzić ekwiwalenty w złocie zgodnie ze swoją potrzebą. Tym samym dolar amerykański zyskał bardzo mocną pozycję na tworzącym się formalnie rynku walutowym Forex. To właśnie do dolara odnosiły się wszystkie pozostałe waluty światowe, co świadczyło o globalnej dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych i pokonaniu w tej ”konkurencji” Europy.

Wszystkie państwa, które podpisały porozumienie z Bretton Woods, zobowiązały się do niedokonywania dewaluacji własnej waluty w celu uzyskania większych zysków z handlu międzynarodowego. Nie mogły także dewaluować walut o więcej niż 10 proc. w każdej innej sytuacji.

Początki rynku Forex

Kiedy porozumienie z Bretton Woods zaczęło na dobre funkcjonować, doszło do masowych migracji kapitału, który powstał dzięki powojennym pracom skierowanym na odbudowę dawnych zniszczeń. Na młodym rynku Forex doszło do zdestabilizowania stawek międzynarodowej wymiany walutowej ustalonych w porozumieniu.

Ostatecznie w 1971 roku porozumienie trzeba było zawiesić w zakresie wymiany dolara amerykańskiego na złoto. Przez kolejne dwa lata podaż i popyt były kontrolowane na rynku Forex przez waluty dużych państw, w których prężnie rozwijała się gospodarka i przemysł. Takie waluty łatwiej były wymienialne na świecie, ale ceny produktów w tychże krajach zmieniały się tak szybko, że jednego dnia rosły o 100 proc., a drugiego spadały o tyle samo. Przez całe lata 70. XX wieku trwała destabilizacja rynku walutowego na świecie, ale pojawiły się na nim nowe instrumenty finansowe - deregulacja i liberalizacja handlu.

W latach 80. ubiegłego wieku wymiany walut rosły w sposób bardzo intensywny. Początkowo było to niemal 70 mld dolarów dziennie, a dwadzieścia lat później ponad 1,5 tryliona dolarów na dzień.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

  1. Anonim pisze:

    Co by Ci bankierzy robili gdyby byla na swiecie tylko jedna waluta 😉

  2. Anonim pisze:

    Internet przyspieszyl rozwoj wymianu walut

  3. Anonim pisze:

    Kawał historii gospodarczej, ale to troszkę hazard, duże ryzyko, ale dobrze że przedstawiliście genezę

Zostaw własny komentarz