Najważniejsze fakty z historii Policji – co warto wiedzieć?


Polska Policja w formie jaką ją znamy teraz powstała w 1990 roku, po tym jak Tadeusz Mazowiecki został wybrany jako pierwszy niekomunistyczny premier Polski. Od tej pory Policja Państwowa chroni obywateli i dba o ich bezpieczeństwo.

Pierwsze kroki polskiej Policji

Funkcjonariusz kierujący ruchem na warszawskim Nowym Świecie, okres II RP

W 1918 roku po przegraniu wojny przez Niemcy, Austro-Węgry i Rosję powstało odrodzone Państwo polskie. Natychmiast przystąpiono do odbudowy struktur państwa. Efektem tego było wydanie między innym dekretu o organizacji państwowej Milicji Ludowej, który zatwierdził ówczesny minister spraw wewnętrznych Stanisław Thugutt.

Ustawa z 1919 roku o Policji Państwowej

Dnia 24 lipca 1919 roku przeszła ustawa o Policji Państwowej. Zapisano w niej, że Policja jest państwową organizacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo oraz organem wykonawczych władz państwowych oraz samorządowych. Ich obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w państwie polskim. Wartym podkreślenia jest również zapis mówiący o organizacji struktur Policji oraz szkolenia na wzór wojskowy.

Jednostka Policji na niespokojne czasy

Na skutek wybuchu strajku chłopskiego w 1937 roku zginęły 42 osoby oraz wiele osób zostało rannych. Po tych i wcześniejszych wydarzeniach postanowiono stworzyć specjalne obwodowe jednostki Policji, które będą  specjalizowały się w kontroli tłumu za pomocą broni białej. Katalizatorem tej ustawy był Felicjan Sławoj, polski minister spraw wewnętrznych.

Okres wojenny i wpływ na polską policję

Od 1 września 1939 roku rozpoczął się trudny okres, nie tylko dla polskiej policji. Szacuj się, że z 30 tysięcy pracujących ówcześnie policjantów, w trakcie kampanii wrześniowej zginęło 2  tysiące. Aż 12 tysięcy znalazło się w sowieckiej niewoli. Rok później wydano rozkaz zamordowanie 6 tysięcy polskich policjantów w Miednoje, gdzie obecnie znajduje się największy cmentarz policyjny na świecie. W 1940 roku bardzo wiele rodzin policjantów zostało wysłanych na Syberię oraz do Kazachstanu do obozów pracy.

Stworzenie komunistycznej Milicji Obywatelskiej

Po zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpiły istotne zmiany w ustroju politycznym oraz społecznym państwa polskiego. Komuniści w 1944 roku szykujący się do przejęcia władzy przygotowali Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w którym wzywali między innymi do stworzenia Milicji Obywatelskiej, która była inspirowana na wzorze radzieckim.

Powrót do tradycji przedwojennej

Polscy policjanci w galowym umundurowaniu

W 1989 roku doszło do częściowych wolnych wyborów, które zaskoczyły ówczesne władze i nowym premierem został Tadeusz Mazowiecki  z ramienia koalicyjnego ramienia Solidarności.  A z kolei Krzysztof Kozłowski został najpierw wicepremierem a potem ministrem spraw wewnętrznych.

31 grudnia 1989 roku przywrócono przedwojenną nazwę państwa oraz obecne godło. Na mocy zmian  z kwietnia 1990 roku, Policja Państwowa zastąpiła komunistyczną Milicje Obywatelską

Za wsparcie przy tworzeniu publikacji dziękujemy stronie Odpowiedzi.com.pl, która oferuje między innymi opracowane arkusze na test wiedzy do Policji.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz