Zaproszenie na debatę: „Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta - polsko-angielskie związki w myśli liberalnej”


Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na debatę online pt. „Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta - polsko-angielskie związki w myśli liberalnej”. Tym samym Fundacja rozpoczyna kolejny cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0”.

Materiały partnera

Debata odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku, o godzinie 18:00. Zainteresowani odnajdą ją pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=kKssdjHVeHA

W dyskusji udział wezmą:
prof. Dorota Pietrzyk-Reeves - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Maciej Zakrzewski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie

Spotkanie moderował będzie: dr Paweł Kuciński -Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie organizuje w tym roku trzecią edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

Przyświeca nam przekonanie, że powyższa idea jest zbieżna z intuicją Patrona Fundacji, Prof. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Był on zdania, że tylko prawda o historii Polski i świata pomaga zrozumieć sens przeszłości. To zaś stanowi istotny krok ku formułowaniu ambitnych planów odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Dlatego historia stanowi komponent racji stanu.

W 2021 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA, uwypuklając zwłaszcza kwestię wspólnoty wartości wyłaniających się z dziedzictwa myśli polityczno-społecznej, zwłaszcza republikańskiej, liberalnej i konserwatywnej. Uzupełnieniem cyklu będą dwie debaty problemowe dotyczące miejsca Polski w trajektoriach rozwojowych regionów Europy na przestrzeni dziejów oraz polskiej dyplomacji naukowej.

Projekt zakłada zorganizowanie 8 debat z udziałem naukowców, publicystów, przedstawicieli instytucji publicznych bądź organizacji pozarządowych. Sądzimy, że tylko taki dobór panelistów, reprezentujących różne poglądy, zapewni po raz kolejny szerokie i możliwie obiektywne spojrzenie na proponowane tematy. Każde spotkanie poprowadzi moderator, oddając po dyskusji głos publiczności.

Pokłosiem dwóch poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację im. Janusza Kurtyki pod redakcją dr. Damiana Bębnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. nauki. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Z publikacjami można zapoznać się poniżej na stronie internetowej: www.fundacjakurtyki.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz