„100 polskich bitew. Na lądzie, morzu i w powietrzu” K. Jabłonka - premiera


Nakładem Wydawnictwa Fronda ukazała się książka autorstwa Krzysztofa Jabłonki pt.: „100 polskich bitew. Na lądzie, morzu i w powietrzu”. Patronat medialny nad publikacją sprawuje Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny. 

Materiały wydawcy

Co nazywamy bitwą polską?

  • Gdy bitwa była toczona przez Polaków i na terytorium polskim - jak bitwa pod Grunwaldem.
  • Gdy Polacy stanowili część sił sojuszniczych rozgrywających batalię nawet poza Polską, jak w bitwie pod Wiedniem czy o Monte Cassino.
  • Gdy bitwa nie była w pełni polska, ale uczestniczyli w niej Polacy lub mieszkańcy ziem polskich, jak w bitwie pod Wogastisburgiem czy pod Borodino.
  • Gdy udział Polaków był znikomy, walczyli w niej ubrani w obce mundury, ale bitwa toczyła się na ziemiach polskich i pole bitwy leży na obecnym terytorium naszego kraju - jak bitwa pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 r.

Ponad 100 bitew, ponad 100 map i planów, ponad 1000 zdjęć i ilustracji. Zapis triumfów i wielkich klęsk. Polskie Termopile. Wiekopomne zwycięstwa; jak bitwa pod Hodowem, w której 400 husarzy i pancernych oparło się stukrotnie większym siłom tatarskim i pod Kircholmem, gdzie wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana polnego Jana Karola Chodkiewicza rozgromiły ponadtrzykrotnie liczniejszą armię szwedzką.

Bitwy bratobójcze - jak ta pod Mątwami, i tragiczne klęski, jak pod Cecorą i Batohem. Najsłynniejsze bitwy w cudzej służbie - jak pod Somosierrą. A wreszcie - największe batalie ratujące Europę - bitwy pod Legnicą, Chocimiem i Wiedniem oraz Bitwa Warszawska.

O autorze:
Krzysztof Jabłonka- urodził się w 25 lipca 1951 r. w Warszawie. Jest absolwentem Liceum pw. św. Augustyna i Uniwersytetu Warszawskiego, a także uczestnikiem semina­riów prof. Andrzeja Zahorskiego, Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Krzyża oraz ruchu ekumenicznego Warszawy. Po ukończeniu studiów odbył pieszą wędrówkę po Europie i do­tarł do Wspólnoty Ekumenicznej w Taize (w Burgundii, we Francji), gdzie reprezentował Polskę i wszystkie kraje Wschodu podczas Soboru Młodych zwołanego do Taize, w 1974 r. W latach 1975 -1978 robił doktorat, jednocześnie pracował w Zakładzie Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W 1977 r. uczestniczył w wyprawie alpinistycznej na Monte Rosę i Matterhorn w Alpach Penińskich. Został relegowa­ny z uniwersytetu za poparcie dla działaczy NSZZ w 1978 r. W latach 1981-1985 pracował w podziemiu. Był wykładow­cą w Studium Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Trójcy w Warszawie. Wykładał nieocenzurowane dzieje Polski na piel­grzymkach i w podziemiu dla środowisk robotniczych i nauczycielskich. Od 1985 r. był nauczycielem historii i wychowawcą w Szkole Podstawowej nr 5 na Bielanach. Od 1990 r. wspierał czynnie walkę Litwy o niepodległość z ramienia Klubu Miłośników Litwy. Od 1991 r. naczelnikiem Wydziału Wschodniego Departamentu Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autorem aktów ponownego uznania niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii. Negocjatorem i współautorem dwóch umów międzynarodo­wych: katyńskiej z Rosją i charkowskiej z Ukrainą „O ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojny i represji totalitarnych„. Był konsulem RP w Moskwie (1993/1994), Charkowie (1997-1999), Grodnie (1999-2000). Ponownie był nauczycielem historii - w Kolegium św. Stanisława Kostki, Liceum im. Jana Pawła li w Łomiankach i Cecylii Zyberk-Plater w Warszawie. Badacz Syberii, członek Komitetu Syberyjskiego PAN, stały współpracownik Bolesława Szostakowicza, polskiego profesora z Uniwersytetu w Irkucku. Uczestnik wypraw na Kamczatkę (2006), na Jenisjej i Bajkał (2007), do Buriacji (2008) i Chakasji (2009), na Ałtaj (2010) i Ural (2011). Członek „Komitetu Katyńskiego„, „Kręgu Pamięci Narodowej” oraz Fundacji Kościuszkowskiej, „Caecilianum” i „Polonia-Ruthenia”, organi­zującej spotkania polskich i ukraińskich nauczycieli historii oraz objazdy naukowe po Ukrainie. Członek spółdzielni Radia Wnet i redaktor jego audycji historycznych. Starosta wspólnoty ormiańsko-katolickiej, współpracownik ”Armenian Foundation” w redagowaniu jej programów historycznych. Prezes Centrum Informacyjnego powołanego na stulecie Bitwy Warszawskiej i cudu nad Wisłą. Inspirator sprowadzenia do Polski dwóch chat syberyjskich polskich zesłańców z Tunki, miejsca zesłania Józefa Piłsudskiego. Autor książki Wielkie bitwy Polaków i 10 mniejszych prac historycznych.

Tytuł: „100 polskich bitew. Na lądzie, morzu i w powietrzu”
Autor: Krzysztof Jabłonka
Wydawnictwo: Fronda
ISBN: 9788366814035
Liczba stron: 464
Data premiery: 29 kwietnia 2021 r.
Cena okładkowa: 199,90 zł

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz