Potomkowie Jagiellonów rządzili i rządzą na dworach całej Europy. Jedną z ich krewnych jest Elżbieta II


Na pozór królową Elżbietę II, cara Mikołaja II, cesarza Franciszka Józefa I, królową Wiktorię, króla Leopolda II i cesarza Wilhelma II nie łączy nic poza zasiadaniem na europejskich tronach. Nie każdy jednak wie, że Ci wszyscy władcy mieli wspólnego przodka. Był nim polski król, Kazimierz Jagiellończyk. Ustaliliśmy także innych koronowanych krewniaków Jagiellonów.

Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka

Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka

Punktem wyjścia dla tej historii mógłby równie dobrze być Mieszko I, który skąd inąd także jest krewniakiem Elżbiety II. Jak to możliwe? Otóż we krwi Kazimierza Jagiellończyka płynęła piastowska krew. Jego dziadkiem był wielki książę litewski Olgierd Giedyminowic, którego żoną, a babcią Kazimierza była Julianna Twerska. Ta z kolei była spokrewniona z Piastami. Jej babcia Eufemia była bowiem siostrą Władysława Łokietka, a córką księcia kujawskiego Kazimierza I. Z kolei ten książę był synem Konrada I Mazowieckiego. Ten z kolei był synem Kazimierza II Sprawiedliwego, wnukiem Bolesława III Krzywoustego i prawnukiem Władysława I Hermana. Ten z kolei był synem Kazimierza I Odnowiciela, wnukiem Mieszka II i prawnukiem Bolesława I Chrobrego. To oczywiście już wprost prowadzi nas do Mieszka I, który był ojcem Bolesława I Chrobrego.

Czytaj takżeJoe Biden to krewny Mieszka I i Bolesława Chrobrego? Takie dane zebrał francuski serwis genealogiczny

Jednakże punktem wyjścia dla tej historii będzie małżeństwo Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką, które uważane jest za jedno z najbardziej udanych małżeństw w dziejach polskich władców. Żona Jagiellończyka także pochodziła ze szlachetnego rodu. Była bowiem córką króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, córki cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Urodziła trzynaścioro dzieci, z których czterech synów zostało królami (Władysław II Jagiellończyk, Jan I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt I Stary), a z kolei córki poprzez małżeństwa skoligaciły Jagiellonów z większością wówczas panujących dynastii europejskich. Dlatego nie bez przyczyny Elżbieta nazywana jest matką królów. Na uwagę zasługuje także córka Kazimierza i Elżbiety, Zofia. Ona doczekała się jeszcze liczniejszego potomstwa niż matka. Urodziła osiemnaścioro dzieci, które także zostawały władcami lub za takich wychodziły. Tym samym krew Jagiellonów jeszcze mocniej zaczęła krążyć w krwiobiegu europejskich dworów.

Od lewej stoją: król Norwegii Haakon VII, król Bułgarii Ferdynand I Koburg, król Portugalii Manuel II, cesarz niemiecki i król Prus Wilhelm II, król Grecji Jerzy I, król Belgii Albert I Koburg. Od lewej siedzą: król Hiszpanii Alfons XII, król Wielkiej Brytanii Jerzy V oraz król Danii Fryderyk VIII

To jak dużo powiązań łączy Jagiellonów z europejskimi dworami doskonale widać na fotografii wykonanej na pogrzebie Edwarda VII, króla Wielkiej Brytanii. W 1910 r., w tych uroczystościach uczestniczyli: król Norwegii Haakon VII, car Bułgarów Ferdynand I Koburg, król Portugalii Manuel II, cesarz niemiecki i król Prus Wilhelm II, król Grecji Jerzy I, król Belgii Albert I Koburg, król Hiszpanii Alfons XII, król Wielkiej Brytanii Jerzy V oraz król Danii Fryderyk VIII. Wszyscy widoczni na zdjęciu monarchowie są krewnymi Jagiellonów (wg Słownika języka polskiego PWN krewny to osoba mająca z kimś wspólnego przodka). Historia kilku z nich wraz z podaniem linii pokrewieństwa znajduje się w dalszej części artykułu.

Fryderyk V

Fryderyk V

Jednak wcześniej warto zapoznać się z ważnym władcą, który miał duży wpływ na skoligacenie Jagiellonów z rodami całej Europy. Mowa o królu Czech Fryderyku V. Zwany jest królem zimowym, gdyż panował tylko jedną zimę (od września 1619 r. do lutego 1620 r.). Królem został po wybuchu wojny trzydziestoletniej, w której czescy protestanci w bitwie pod Białą Górą ponieśli druzgocącą klęskę z Habsburgami. Po niej Fryderyk V stracił koronę i wraz z rodziną uciekł do Niderlandów skąd pochodziła jego dziadek, Wilhelm I Orański. To jednak nie przeszkodziło Fryderykowi i jego żonie, Elżbiecie Stuart, w posiadaniu licznego potomstwa. Jego osoba pojawia się w drzewach genealogicznych takich osób jak Elżbieta II, Manuel II Patriota, Franciszek Józef I czy Maria Antonia.

Elżbieta II i Wiktoria Hanowerska

Elżbieta II

Panująca w Wielkiej Brytanii od 1952 r. Elżbieta II również jest krewną Kazimierza Jagiellończyka. Jest córką, Jerzego VI, który był synem Jerzego V, który był synem Edwarda VII, który był synem Wiktorii Hanowerskiej, która była córką Edward Augusta Hanowerskiego, który był synem Jerzego III Hanowerskiego, który był synem Fryderyka Ludwika Hanowerskiego, który był synem Jerzego II Hanowerskiego, który był synem Jerzego I Hanowerskiego, który był synem Zofii Doroty Wittelsbach, która była córką Fryderyka V, który był synem Fryderyka IV, który był synem Ludwika VI Wittelsbacha, który był synem Marii Hohenzollern, która była córką Kazimierza Hohenzollerna, który był synem Zofii Jagiellonki, która była córką Kazimierza Jagiellończyka.

To także oznacza, że z Jagiellonami spokrewnieni byli także inni królowie brytyjscy z dynastii Windsorów. Aczkolwiek w rzeczywistości jest to dynastia Wettinów (Koburgów), ale z powodów politycznych dziadek Elżbiety II zmienił nazwisko rodziny na Windsor. Powodem była I wojna światowa, w której Wielka Brytania walczyła z Niemcami. Niemieckie nazwisko króla nie przysparzało mu sympatii, stąd zmiana. Nowe nazwisko zostało zapożyczone od nazwy zamku, który od 1110 r. pozostaje rezydencją królów angielskich.

Książę Albert, królowa Wiktoria i ich dziewięcioro dzieci

Oprócz Elżbiety II najbardziej znaną przedstawicielką i brytyjską krewniaczką Jagiellonów jest Wiktora Hanowerska. Jej długoletnie (63 lata) panowanie przypadło na okres świetności Wielkiej Brytanii, która była wówczas u szczytu potęgi politycznej i gospodarczej. To także okres potęgi kolonialnej brytyjskiego imperium. Sama Wiktoria oprócz panowania nad rozległymi koloniami Wielkiej Brytanii została także cesarzową Indii. Jej potomkowie (a przez to krewniacy Jagiellonów) zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec. Jej nadal żyjący potomkowie to królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, król Norwegii Harald V, król Szwecji Karol XVI Gustaw, królowa Danii Małgorzata II  i król Hiszpanii Filip VI.

Franciszek Józef I

Franciszek Józef I

Także krewnym Jagiellonów był Franciszek Józef I, który panował jako cesarz Austrii, król Węgier, król Czech i król Chorwacji. Jego władztwo rozciągało się także na Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatora. Był synem Franciszka Karola Habsburga, który był synem Franciszka II Habsburga, który był synem Leopolda II Habsburga, który był synem Franciszka I Lotaryńskiego, który był synem Elżbiety Charlotty Orleańskiej, która była córką Elżbiety Charlotty z Palatynatu, która była córką Karola Ludwika Wittelsbacha, który był synem Fryderyka V, który był krewnym Kazimierza Jagiellończyka.

Tutaj warto wspomnieć, że także ostatni cesarz Austrii, Karol I Habsburg mający z Franciszkiem Józefem I wspólnego krewnego w osobie Franciszka Karola Habsburga także był spokrewniony z Jagiellonami.

Filip I Koburg

Filip I Koburg to od 2013 r. król Belgów. Jest synem Alberta II Koburga, który był synem Leopolda III Koburga, który był synem Alberta I Koburga, który był synem Filipa Koburga, który był synem Ludwiki Marii Orleańskiej, która była córką Ludwika Filipa I, który był synem Ludwika Filipa Józefa Burbona-Orleańskiego, który był synem Ludwika Filipa Burbona-Orleańskiego, który był synem Ludwika I Burbona-Orleańskiego, który był synem Filipa II Burbona-Orleańskiego, który był synem Elżbiety Charlotty z Palatynatu, która była córką Karola Ludwika Wittelsbacha, który był synem Fryderyka V, który był krewnym Kazimierza Jagiellończyka.

Leopold II

Krewnym Jagiellonów (jego matką była Ludwika Maria Orleańska) był także król Belgii Leopold II Koburg, który był właścicielem Konga, gdzie prowadził rabunkową politykę gospodarczą opartą na niewolnictwie. Doprowadził przez to do śmierci kilku milionów mieszkańców Konga.

Mikołaj II

Oficjalne zdjęcie cesarzewicza Mikołaja i księżniczki heskiej Alicji po ogłoszeniu ich zaręczyn

Kolejnym krewniakiem Jagiellonów był ostatni car rosyjski, Mikołaj II. Jego śmieć związana jest z bolszewicką rewolucją październikową (1917 r.), której jednym z następstw było zmuszenie cara do abdykacji. Następnie Mikołaj II był więziony przez bolszewików, a ostatecznie zamordowany wraz z całą rodziną.

Był synem Marii Romanowej (żony cara Aleksandra III), która była córką Chrystiana IX, który był synem Luizy Karoliny z Hesji-Kassel, która była córką Luizy Oldenburg, która była córką Ludwiki Hanowerskiej, która była córką Jerzego II Hanowerskiego, który był synem Jerzego I Hanowerskiego, który był synem Zofii Doroty Wittelsbach, która była córką Fryderyka V, który był krewnym Kazimierza Jagiellończyka. Dodatkowo żona króla Anglii Aleksandra Duńska była siostrą matki cara Mikołaja II.

Wilhelm II

Wilhelm II

Również krewnym Jagiellonów był ostatni cesarz niemiecki i król Prus, Wilhelm II. Do abdykacji w 1918 r. został zmuszony w wyniku rewolucji listopadowej. Schronił się w Holandii, która udzieliła mu azylu. Był synem Wiktorii Sasko-Koburskiej, która była córką Wiktorii Hanowerskiej, która była krewną Kazimierza Jagiellończyka.

Manuel II Patriota

Manuel II Patriota

Kolejnym z krewnych Jagiellonów, który kończył okres monarchii w swoim kraju był Manuel II Patriota. Także został obalony na skutek rewolucji. W 1910 r. abdykował i wyjechał do Wielkiej Brytanii. Był synem Amelii Orleańskiej, która była córką Filipa Orleańskiego, który był synem Ludwika Filipa I, który był synem Ludwika Filipa Józefa Burbona-Orleańskiego, który był synem Ludwika Filipa Burbona-Orleańskiego, który był synem Ludwika I Orleańskiego, który był synem Filipa II Burbona-Orleańskiego, który był synem Elżbiety Charlotty z Palatynatu, która była córką Karola Ludwika Wittelsbacha, który był synem Fryderyka V, który był krewnym Kazimierza Jagiellończyka.

Maria Antonina

Królowa Francuzów, która w okresie rewolucji została ścięta na gilotynie także związana była z Jagiellonami. Jej ojcem był Franciszek I Lotaryński (mąż Marii Teresy Habsburg), który był synem Elżbiety Charlotty Orleańskiej, która była córką Elżbiety Charlotty z Palatynatu, która była córką Karola Ludwika Wittelsbacha, który był synem Fryderyka V, który był krewnym Kazimierza Jagiellończyka.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

6 komentarzy

 1. Aas pisze:

  To, który jest synem, którego?

 2. jmb pisze:

  Tak naprawdę większość monarchów była spokrewniona. Ale gdzieś - na podstawie powyższych wywodów - wyczytałem, że Elżbieta ma polskie korzenie. Jeśli już koniecznie ktoś chce na siłę coś takiego uprawiać, to:
  1. na pewno nie są to korzenie większości Polaków. My pochodzimy od chłopów.
  2. Kazimierz Jagiellończyk był Litwinem, a jego żona Austriaczką. Więc jakie polskie korzenie?
  Ależ niektórzy mają kompleksy.

 3. Mareniusz pisze:

  I to w prostej linii po mieczu lub kądzieli

Zostaw własny komentarz