Sąd Najwyższy poszukuje akt z procesu brzeskiego. Na ich podstawie będzie możliwa kasacja wyroku Witosa


Proces brzeski był pokazowym i politycznym procesem jaki sanacja urządziła liderom demokratycznej opozycji w okresie międzywojennej Polski. Jednym ze skazanych został Wincenty Witos. Sąd Najwyższy poszukuje wśród spadkobierców skazanych i wszelkich innych osób akt z tamtego procesu. Na ich podstawie Sąd Najwyższy mógłby po latach orzec o bezpodstawności tamtych wyroków.

Ława oskarżonych w procesie brzeskim

W Sądzie Najwyższym w Warszawie, pod sygn. II KO 80/20, toczy się postępowanie w przedmiocie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt Sądu Najwyższego w zakresie postepowań kasacyjnych sprzed 1939 roku. Prowadzone były one przed Sądem Najwyższym w tzw. sprawie brzeskiej (wyroki SN z 9 V 1933 r., sygn. I K 198/33 i z 5 X 1933 r., sygn. I K 639/33).

Sąd Najwyższy wzywa wszystkich żyjących spadkobierców oraz członków rodzin osób skazanych w procesie brzeskim:

Kazimierza Bagińskiego, Norberta Barlickiego, Adama Ciołkosza, Stanisława Dubois, Władysława Kiernika, Hermana Libermana, Mieczysława Mastka, Adam Pragiera, Józefa Putka i Wincentego Witosa

a także wszelkie inne osoby, które są w posiadaniu dokumentów dotyczących ww. postępowań kasacyjnych (np. kopii lub odpisów kasacji, orzeczeń, protokołów sądowych itp.), o przekazanie oryginałów bądź kopii w/w dokumentów na adres Sekretariatu Izby Karnej Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa lub adres mailowy: sn@sn.pl, z powołaniem się na sygn. sprawy II KO 80/20, w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz