Edukacja w zasięgu ręki – kto zyska na inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej?


Dostęp do wiedzy i wysoki poziom edukacji jest niezbędny zarówno do wzmocnienia polskiej gospodarki, ale także do zapewnienia rozwoju osobistego oraz zawodowego każdego Polaka. Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy wsparciu funduszy unijnych, wdraża szereg nowoczesnych projektów, wspierających kształcenie dzieci i dorosłych. 

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca, zwana także inkluzyjną, to  edukacja wspólna dzieci  ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi i sprawnymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych. Kluczowym założeniem jest przekonanie, że można stosować takie metody pracy. które zapewnią  wszystkim uczniom wysoką jakość nauczania i uczenia się  przy uwzględnieniu dostosowań do indywidualnych zdolności i możliwości ucznia oraz jego tempa nauki. W edukacji inkluzyjnej kładzie się nacisk na elastyczność i różnorodność. Takie podejście wymaga zerwania z medyczną definicją niepełnosprawności, rozumianą jako niedostosowanie się do normy i ma zapewnić pełne włączenie w życie społeczne.  Aby tak się stało, szkoła powinna być bardziej dostępna zarówno dla uczniów z niepełnosprawnościami, jak również dla tych, którzy nie mają stwierdzonych niepełnosprawności, lecz mogą odczuwać trudności, na przykład z uwagi na specyficzny sposób uczenia się, określone predyspozycje psychiczne lub fizyczne, np.z powodu szczególnych zdolności. 

 Rodzice chcą, by ich dzieci z niepełnosprawnościami uczyły się wspólnie ze sprawnymi rówieśnikami w szkole blisko domu, w roku szkolnym 2021/2022 a prawie 65% uczniów z niepełnosprawnościami  pobierało naukę w placówkach ogólnodostępnych.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

W odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli, powstało interaktywne narzędzie, zawierające bezpłatne materiały edukacyjne i podręczniki online. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) daje możliwość kształcenia indywidualnego, tworzenia autorskich, wersji podręcznika i lekcji interdyscyplinarnych. Jest pomocna zarówno przy prowadzeniu lekcji zdalnych, jak i do urozmaicenia nauki w szkole. Materiały dostępne są dla każdego i o każdej porze. Można korzystać z nich z dowolnego miejsca na świecie na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie czy smartfonie. To profesjonalne i bezpieczne narzędzie wspomagające naukę na każdym etapie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Dynamiczne zmiany na rynku pracy popychają Polaków do szukania nowych dróg zawodowych. Mowa tu zarówno o osobach stawiających pierwsze kroki w życiu zawodowym, zainteresowanych zmianą branży, jak i tych, którzy chcą wrócić do pracy po dłuższej przerwie. W dzisiejszych czasach tylko stały rozwój umiejętności daje perspektywy  udanej kariery. Przez długi czas głównym miernikiem kompetencji zawodowych były dyplomy ukończenia szkół zawodowych lub uczelni wyższych, jednak współcześni pracodawcy coraz częściej interesują się doświadczeniem i faktycznymi umiejętnościami, będącymi często efektem dążenia do samorealizacji zawodowej. Coraz bardziej popularna staje się idea nauki przez całe życie, czyli lifelong learning, która zachęca do podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić, biorąc udział w kursach i szkoleniach, podejmując studia podyplomowe, jak również na własną rękę np. oglądając filmy instruktażowe i czytając książki. Aby ułatwić potwierdzanie kompetencji i umiejętności wiarygodnym certyfikatem, powstał Zintegrowany System Kwalifikacji. Aby zdobyć uznawany przez polskich pracodawców i rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej certyfikat, potwierdzający posiadanie danej umiejętności, wystarczy sprawdzić wymagania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a następnie we wskazanej instytucji dokonać walidacji, czyli sprawdzenia swoich kompetencji. 

Więcej na temat tego, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera rozwój polskiego społeczeństwa przeczytasz tutaj: https://edukacjawzasiegureki.pl/ 

Artykuł powstał we współpracy z edukacjawzasiegureki.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz