Kierunek administracja — czy każdy może studiować


Czy pójście na studia to dobry krok? Oczywiście, chociaż może dla wielu wydawać się to niekonieczne. Studia są swego rodzaju furtką, dzięki której możemy zdobyć lepszą pracę itp. Aktualnie mamy do wyboru naprawdę mnóstwo kierunków kształcenia się, jednak jaki wybrać? Jest to kwestia niewątpliwie indywidualna. Dobrym kierunkiem jest administracja. W tym poradniku dowiesz się więcej na temat tego kierunku kształcenia. Przeczytaj już teraz!

Studia administracyjne - jaki to kierunek

Celem danych studiów jest przygotowanie kandydata do wykonywania pracy w organach państwowych, jak również samorządu terytorialnego. Student, podczas studiów zgłębia problematykę dotyczącą działalności administracji publicznej, jak też poznaje podstawowe dyscypliny dotyczącej wiedzy prawniczej.

Dzięki kształceniu się na kierunkach administracyjnych można pozyskać kompetencje przydatne do poruszania się w zakresie problematyki administracji publicznej, oraz samorządowej, jak też stosowania prawa w dziedzinie administracji, czy w końcu wykorzystywania różnych technologii informatycznych. Ponadto można także nauczyć się wykorzystywania narzędzi internetowych, które niezbędne są w funkcjonowaniu urzędów związanych z administracją publiczną, posługiwania się systemem elektronicznym obiegu dokumentów, które uwzględniają przepisy prawa dotyczące ochrony danych personalnych. Również uczestnictwa w pracy grupowej, jak też organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. To nie wszystko, gdyż również, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej.

Wiele osób myśli, że zakończenie studiów i późniejsza praca w administracji wiąże się z przerzucaniem jak i porządkowaniem dokumentów. Nie jest tak. Pracując jako pracownik administracyjny może mieć się wpływ na rozmaite rozwiązywanie problemów jak i funkcjonowanie całej organizacji. Aby móc osiągnąć to co wyżej opisane, potrzebne są studia na kierunku administracji.

Studia na kierunku administracja - czas trwania i informacje ogólne

Warto wiedzieć, że omawiany kierunek należy do jednych z chętniej wybieranych. Ponadto motywować, chociażby może to, że liczba zatrudnień urzędników w sektorze administracji ciągle rośnie. Powodem tego jest wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak również brak zauważalnych postępów dotyczących informatyzacji naszego państwa, czy chociażby coraz bardziej skomplikowane prawo.

Są to tylko niektóre argumenty, przemawiające za danymi studiami. Nie można również nie wspomnieć na temat tego, że często absolwenci administracji, jeżeli nie znajdują zatrudnienia w sektorze publicznym, znajdują je np. w różnych firmach, czy korporacjach.

Czas trwania studiów

Kierunek ten w swojej ofercie posiadają zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Można wybrać studia I, jak też studia II stopnia, czy jednolite studia magisterskie.

 • Czas trwania studiów licencjackich wynosi zazwyczaj: 3 lata, czyli 6 semestrów,
 • Czas trwania studiów magisterskich wynosi zazwyczaj: 2 lata, czyli 4 semestry.
Program studiów - zazwyczaj przygotowywany jest we współpracy z instytucjami administracji publicznej

Tytuł tego akapitu już sam w sobie powinien być dla nas zachętą, jeżeli rozważamy dany kierunek. Otóż program nauczania często przewiduje wiele przedmiotów kształcenia.

Przykładowe przedmioty kształcenia - te z zakresu nauk społecznych, tworzenie prawa administracyjnego i nie tylko
 • logika prawnicza,
 • historia administracji,
 • nauka o państwie i polityce,
 • prawo wyborcze,
 • organizacja, oraz zarządzanie w administracji,
 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym,
 • podstawy prawoznawstwa,
 • ustrój i zadania samorządu terytorialnego,
 • instytucje i prawo w Unii Europejskiej,
 • materialne prawo podatkowe,
 • prawa człowieka i system ich ochrony,
 • publiczne prawo gospodarcze,

czy postępowanie administracyjne, etyka, statystyka z demografią i nie tylko.

Jak widać, w planie studiów może znaleźć się wiele przedmiotów. Co za tym idzie, można wywnioskować, że nie mamy do czynienia z łatwymi studiami, tylko wymagającymi.

Kierunek administracja - studia dla każdego?

Teoretycznie tak, aczkolwiek nie każdemu takie studia mogą przypaść do gustu. Okazuje się, że studiowanie administracji może wymagać pewnych cech osobowości. Do takich zalicza się np.:

 • pracowitość,
 • sumienność,
 • skrupulatność,
 • pieczołowitość,
 • umiejętność utrzymywania porządku,
 • rzetelność,

czy chociażby odpowiedzialność. Jak wiadomo, nie każdy kandydat może posiadać wyżej opisane cechy. Często poniekąd z tego względu większe uczelnie, w początkowych semestrach usuwają studentów nienadających się do danego kierunku.

Warto mieć na uwadze, że będąc w szkole średniej, już wtedy warto przygotować sobie mocne podstawy do rozpoczęcia nauki na akademickim poziomie. Przyda się tutaj np. matematyka, wiedza o społeczeństwie, czy historia, i język polski.

Kilka słów odnośnie rekrutacji. Odbywa się ona w pełnej zgodzie z procedurami, które opracowane są przez każdą uczelnię. Co za tym idzie, warto, zanim dokona się wyboru przedmiotów maturalnych zapoznać się z komunikatami komisji rekrutacyjnej.

Uczelnia przelicza punkty z danych przedmiotów. Istnieje możliwość jedynie zdania konkretnego przedmiotu na poziomie podstawowym, jednak zdanie go na poziomie rozszerzonym przekłada się na większą ilość punktów. Jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne, często wystarczy jedynie złożyć komplet dokumentów.

Należy pamiętać, że przeważnie zawsze uzupełnieniem pozyskanej wiedzy podczas studiów są praktyki zawodowe. Takowe odbywać można np. w:

 • agencjach celnych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organach kontroli i nadzoru,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 • kancelariach prawnych i podatkowych,
 • jednostkach samorządu gospodarczego,
 • jednostkach wdrażania programów unijnych,

i inne. Jak widać, wybór jest spory, zatem nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca w celu odbycia obowiązkowych praktyk.

Jaka praca po ukończeniu studiów administracyjnych

Przede wszystkim można spojrzeć w kierunku pracy w urzędach - szczególnie mowa o instytucjach publicznych, czy urzędach administracji centralnej. Jeżeli nie uda się znaleźć pracy w danej kategorii, można próbować swoich sił, chociażby w korporacjach, czy przedsiębiorstwach, np. działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, czy stanowiskach, które wymagają znajomości regulacji prawnych, jak też ich praktycznego zastosowania. Przy odrobinie szczęścia, można nawet znaleźć pracę na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej. Tak czy inaczej, po kierunku administracja, nie powinno być większego problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej nas pracy.

Jakie są zalety pracy w administracji

Jeżeli chodzi o zalety, niewątpliwie jedną z nich jest gwarancja pewnego zatrudnienia - jeśli chodzi o struktury rządowe i pozarządowe. W tych dziedzinach redukcje etatów zdarzają się naprawdę rzadko. Warto również wiedzieć, że zatrudnienie w strukturach administracyjnych często wiązać się może z umową o pracę na czas nieokreślony, jak też pełnym pakietem świadczeń socjalnych. W takowe wliczają się np. tzw. trzynastki. Jeżeli zatem znajdzie się pracę w danej dziedzinie, można być spokojnym o stabilizację.

Jeżeli chodzi o zarobki, absolwenci wyższych uczelni mogą liczyć na średnie zarobki wahające się w granicach 3000-3500 złotych (zarobki mogą się różnić w zależności od stanowiska, czy regionu zatrudnienia).

Czy warto pójść na dane studia

Ogólnie rzecz biorąc tak. Szczególnie jeżeli wybierzemy renomowaną uczelnię i będziemy studiować np. na wydziale prawa itp. Kierunek ten nie jest jednak przeznaczony dla każdego i warto mieć to na uwadze. Zanim zdecydujemy się na dany kierunek kształcenia, sprawdźmy, czy się do tego nadajemy. Warto także mieć na uwadze przedmioty maturalne.

Do ostatecznej decyzji jednak zawsze podchodźmy w sposób indywidualny, gdyż studia są ogromnie ważną decyzją w życiu. Czasami od odpowiedniego wyboru będzie mocno zależeć nasza przyszłość.

Podsumowanie

Kierunek administracja jest nadal często wybieraną formą kształcenia. Pomimo tego, że czasami może być ciężko ze znalezieniem pracy w sektorach administracji publicznej. Nie tylko młodzi ludzie decydują się studiować dany kierunek, bo również osoby, które chcą np. w pracy osiągnąć awans.

Przed wyborem pamiętajmy o opisanych w poradniku czynnikach, warunkujących dostanie się na dane studia, jak też czynnikach dotyczących osobowości. Jest to kierunek wymagający, do którego trzeba się przyłożyć, jeżeli chcemy ukończyć go w sposób satysfakcjonujący. Jeżeli chcesz studiować na kierunku administracja, rozważ wybór dobrej uczelni!

Artykuł sponsorowany powstał we współpracy z wsm.warszawa.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz