1 532 170 000 000 dolarów. Na tyle Polska wyceniła straty wojenne spowodowane agresją Niemiec


W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Zamku Królewskim w Warszawie został zaprezentowany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Wyceniono je na 1 532 170 000 000 dolarów.

Raport o stratach wojennych

Zbombardowany przez Luftwaffe Wieluń, 1 września 1939

Raport nt. polskich strat wojennych został przygotowywany przez działający w VIII kadencji Sejmu Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej.

Pracami Zespołu kierował poseł Arkadiusz Mularczyk. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

Dokument składa się z trzech części: pierwsza stanowi opis i oszacowanie strat demograficznych i materialnych, druga zawiera dokumentację zdjęciową, fotograficzną wojny i okupacji niemieckiej, pokazującą brutalność okupacji, a trzecia to rejestr miejsc zbrodni, egzekucji, masowych mordów Polaków czy pacyfikacji wsi.

Główne wnioski z raportu
  1. Obszar Polski uległ zmniejszeniu o 77,9 tys. km2, co przykładowo odpowiada 97,5% wielkości Czech i 31,5% wielkości Wielkiej Brytanii.
  2. Liczba obywateli polskich uległa zmniejszeniu z 35,1 mln w 1939 r. do 23,9 mln w 1946 r. Co oznacza ubytek 11,2 mln obywateli w ciągu 7 lat.
  3. Wielkość strat ludnościowych Polski, poniesionych wyłącznie ze strony Niemiec ustalono na 5,2 mln osób. 21% stanowiły dzieci do 10 roku życia.
  4. Spośród strat osobowych dotknęły one 50% adwokatów, 40% lekarzy i 35% nauczycieli akademickich.
  5. 33 lata zajęło odbudowanie potencjału ludzkiego jaki Polska miała przed wojną.
  6. Do niewolniczej pracy wywieziono 2,1 mln obywateli polskich, którzy przepracowali 4,8 mln roboczolat.
  7. W wyniku bezpośrednich działań wojennych, eksperymentów pseudomedycznych i przetrzymywania w niemieckich obozach koncentracyjnych 590 tys. polskich obywateli zostało inwalidami.

Płonąca, zbombardowana przez Luftwaffe w nalocie dywanowym Warszawa, 24 września 1939

Oszacowanie strat

Autorzy raportu zsumowali także straty ekonomiczne związane z: utraconym wynagrodzeniem; stratami materialnymi związanymi ze zniszczeniami obiektów budowlanych, zabytków, sprzętu wojskowe, upraw rolnych itd.; stratami w dobrach kultury i dziełach sztuki; stratami w bankowości i ubezpieczeniach; stratami skarbu państwa, w tym stratami podatkowymi oraz roszczenia z tytułu działalności okupacyjnego Emissionsbank in Polen; stratami w PKB.

Łącznie te straty zostały wycenione na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz