Dyrektywa Omnibus. Sklepy w przypadku promocji powinny informować o najniższej cenie w ostatnich 30 dniach


Celem dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest umożliwienie konsumentom łatwego dokonania oceny i porównania cen produktów na podstawie jednolitych i przejrzystych informacji. Dzięki dyrektywie Omnibus konsumenci są w stanie dokonywać bardziej świadomych wyborów. Kupując walizkę na promocji na wyjazd do Rzymu sklep poda informację o najtańszej cenie w ostatnich 30 dniach.

Dyrektywa Omnibus

Komisja Europejska

W dyrektywie Omnibus w sprawie podawania cen nałożono na podmioty gospodarcze obowiązek podawania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostkę miary (tj. ceny za kilogram, litr lub dowolną jednostkę ilości powszechnie i zwyczajowo stosowaną w danym państwie członkowskim) w sposób „jednoznaczny, łatwo dostrzegalny i czytelny”. Dyrektywę w sprawie podawania cen zmieniono dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, dodając przepisy szczegółowe, tj. artykuł 6a, dotyczące ogłoszeń o obniżkach cen. Dyrektywa (UE) 2019/2161 zacznie obowiązywać w całej UE od dnia 28 maja 2022 r.

Nowym art. 6a dyrektywy w sprawie podawania cen uregulowano kwestię przejrzystości obniżek cen , wprowadzając przepisy szczegółowe mające zapewnić, aby obniżki rzeczywiście miały miejsce. Art. 6a ma zapobiec sztucznemu zawyżaniu ceny odniesienia przez podmioty gospodarcze lub wprowadzaniu konsumentów w błąd, jeżeli chodzi o wysokość obniżki. Zwiększa on przejrzystość i gwarantuje, że po ogłoszeniu obniżki ceny konsumenci faktycznie płacą za towary mniej. Nowy przepis w sprawie obniżek cen umożliwia ponadto organom egzekwującym prawo i organom nadzoru rynku łatwiejsze kontrolowanie uczciwości obniżek cen, ponieważ określa jasne zasady dotyczące „wcześniejszej” ceny odniesienia, która musi być podstawą ogłaszanej obniżki.

Artykuł 6a

1.

W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.

2.

Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

3.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić inne przepisy dla towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności.

4.

Jeżeli dany produkt znajduje się w obrocie krócej niż 30 dni, państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące krótszy okres niż określony w ust. 2.

5.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen, wcześniejsza cena jest ceną bez obniżki sprzed pierwszego zastosowania obniżki ceny.
Wytyczne do dyrektywy Omnibus

Art. 6a ma zastosowanie do oświadczeń promocyjnych sprzedawcy, zgodnie z którymi obniżył on cenę za towar(y). Na przykład obniżka ceny może zostać ogłoszona:

w ujęciu procentowym (%), np. „20 % taniej„, lub w postaci konkretnej kwoty, np. ”10 EUR taniej”,

poprzez podanie nowej (niższej) ceny wraz z podaniem poprzednio stosowanej (wyższej) ceny. Poprzednia cena może zostać przedstawiona w formie przekreślonej, np. „teraz 50 EUR, było 100 EUR„ lub ”50 EUR/100 EUR”,

za pomocą jakiejkolwiek innej techniki promocyjnej, np. „dzisiaj taniej o kwotę VAT”, która informuje konsumenta, że obniżka ceny jest równa wartości podatku VAT (co nie oznacza, że podatek VAT nie jest pobierany),

poprzez przedstawianie aktualnej ceny jako ceny „wyjściowej” lub podobnej i podanie wyższej ceny jako nadchodzącej ceny normalnej.

Art. 6a ma zastosowanie do ogłoszeń o obniżkach cen zarówno wtedy, gdy dotyczą one konkretnego towaru lub konkretnych towarów w ofercie sprzedawcy, jak i wtedy, gdy sprzedawca dokonuje ogólnego ogłoszenia o obniżce cen (zob. pkt 2.2 i 3).

W art. 6a ust. 1 nałożono na podmiot gospodarczy, który ogłasza obniżkę ceny, wymóg podania „wcześniejszej„ ceny. W art. 6a ust. 2 zdefiniowano ”wcześniejszą” cenę jako najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

W art. 6a ust. 3–5 przewidziano opcje regulacyjne dla państw członkowskich, umożliwiające im zastosowanie odstępstwa od tej zasady ogólnej w przypadku odpowiednio towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, towarów znajdujących się w obrocie krócej niż 30 dni oraz towarów, w przypadku których obniżka ceny jest stopniowo zwiększana (zob. pkt 4).

Z wyjątkiem towarów objętych opcjami regulacyjnymi, o których mowa w art. 6a ust. 3–5, państwa członkowskie nie mogą przewidzieć okresu krótszego niż 30 dni na ustalenie „wcześniejszej„ ceny. Celem tego co najmniej 30-dniowego okresu odniesienia jest uniemożliwienie podmiotom gospodarczym żonglowania cenami i przedstawiania fałszywych obniżek cen, np. podnoszenia ceny na krótki okres, aby następnie ją obniżyć i przedstawić jako (znaczącą) obniżkę ceny, co wprowadza konsumentów w błąd. Wspomniany 30-dniowy okres na ustalenie ”wcześniejszej” ceny odniesienia jest zatem gwarancją, iż cena odniesienia jest prawdziwa, a nie stanowi jedynie narzędzia marketingowego, które ma wywołać wrażenie atrakcyjności obniżki.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. krolmacius pisze:

    Jakieś głupie tłumaczenie, że dodanie tych cen to jakaś obszerna procedura. A w takim media expert to nie ma procedur czy jak? Bo jakoś największy elektromarket w Polsce może to wprowadzić od pierwszego dnia a reszta nie?

Zostaw własny komentarz