Matura 2024 - termin, informacje, zasady, wymagania i podstawa programowa


Matura 2024 rozpocznie się 7 maja 2024 r., gdy uczniowie zmierzą się z egzaminem z. języka polskiego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czego uczniowie mogą spodziewać się podczas matury w 2024 r.

Matura 2024 - informacje podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

 1. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:
  a) 4-letnie liceum ogólnokształcące
  b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnietechnikum
  d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 2. absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 3. osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 4. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują:

 1. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 2. absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj.
  a)  3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022
  b)  szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego
  c)  4-letniego technikum z lat 2006–2023
  d)  branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023
  e)  liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  f)  uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 3. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 4. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 5. osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.
Matura 2024 - terminy egzaminu maturalnego

Pierwszym dniem matur w 2024 r. będzie wtorek, 7 maja. Wówczas o godz. 9:00 uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony z tego przedmiotu zostanie przeprowadzony w poniedziałek, 20 maja, o godz. 9.00.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie napiszą w środę 8 maja 2024 r. o godz. 9.00, a poziom rozszerzony 15 maja 2024 r. również o godz. 9.00.

Z językiem angielskim na poziomie podstawowym maturzyści zmierzą się w czwartek, 9 maja 2023 r. o godz. 9.00, a z poziomem rozszerzonym 13 maja 2023 r., także o godz. 9.00.

Matura 2024 - czas egzaminu maturalnego w Formule 2023

Na język polski zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym uczniowie będą mieli 240 minut na napisanie egzaminu.

W przypadku matematyki po 180 minut. Natomiast piszący egzamin z języka obcego nowożytnego w przypadku poziomu podstawowego będą mieli 120 minut na napisanie egzaminu, a na poziomie rozszerzonym 150 minut.

Zdający egzamin z takich przedmiotów jak biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna i wiedza o społeczeństwie do dyspozycji otrzymają 180 minut.

Matura 2024 - podstawa programowa egzaminu maturalnego w Formule 2023

Podstawy programowe egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Od roku 2025 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Matura 2024 - warunki zdania egzaminu maturalnego

W 2024 r. absolwent zdał egzamin maturalny (zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015), jeśli:

 1. z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
 2. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W 2024 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, zdał egzamin maturalny, jeśli:

 1. z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
 2. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tam także znajdują się wszelkie aktualne informacje związane z egzaminem maturalnym.

Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz