Sowieci pozbawili miliony Polaków obywatelstwa. Jak uzyskać jego poświadczenie?


Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 29 listopada 1939 r. O nabyciu obywatelstwa ZSRS przez mieszkańców zachodnich obwodów Ukraińskiej  i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej przymusowo nadano obywatelstwo sowieckie mieszkańcom „wyzwolonych”, a faktycznie okupowanych województw wschodnich II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 r.

Armia Czerwona wkracza do Wilna we wrześniu 1939 r.

Obywatele polscy automatycznie, wbrew swojej woli, stali się obywatelami obcego państwa i zostali zmuszeni zastąpić dotychczasowe dokumenty paszportami Związku Radzieckiego. Jednocześnie rozpoczęto przymusowe wcielenia do Armii Czerwonej „nowych” obywateli ZSRR oraz deportacje w głąb Związku Radzieckiego. Pozbawienie Polaków obywatelstwa dekretem z 29 listopada 1939 r., utrudniło, a dużej części także uniemożliwiło, powojenny powrót do ojczyzny, ponieważ nie byli oni w stanie udokumentować obywatelstwa polskiego. 

Na świecie nadal żyje dużo osób posiadających polskie korzenie, którzy na skutek różnych zawirowań historii zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego lub nie posiadają polskich dokumentów.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim możliwe jest jednak ubieganie się o przywrócenie lub nadanie obywatelstwa polskiego. Dla wielu osób wystarczające do ubiegania się o paszport polski jest uzyskanie poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz