Najważniejsze rocznice historyczne 2024. Jakie wydarzenia i osoby będziemy upamiętniać w 2024?


Każdy rok to kolejna okazja do upamiętnienia lub przypomnienia ważnych wydarzeń sprzed lat. W 2024 r. w sposób szczególny poprzez uchwały polskiego parlamentu będziemy upamiętniać m.in. Wincentego Witosa, Romualda Traugutta, Melchiora Wańkowicza oraz rodzinę Ulmów. To także rok ważnych rocznic wydarzeń historycznych jak wybuchu I i II wojny światowej oraz przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Więcej patronów i rocznic 2024 poniżej.

Całoroczne obchody 2024

Wincenty Witos

Rok 2024 jest rokiem:

 • Rokiem Marka Hłaski (w 90. rocznicę urodzin)
 • Rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka (w 120. rocznicę urodzin)
 • Rokiem Romualda Traugutta (w 160. rocznicę śmierci)
 • Rokiem Wincentego Witosa (w 150. rocznicę urodzin)
 • Rokiem rodziny Ulmów (w 80. rocznicę śmierci, Polska, zob. Józef, Wiktoria i dzieci Ulmów)
 • Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego (w 130. rocznicę urodzin)
 • Rokiem Melchiora Wańkowicza (w 50. rocznicę śmierci)
 • Rokiem Zygmunta Miłkowskiego (w 200. rocznicę urodzin)
 • Rokiem Polskich Olimpijczyków (w 100. rocznicę zdobycia przez Polskę pierwszych medali olimpijskich - na IO w Paryżu)
 • Rokiem Witolda Gombrowicza (w 120. rocznicę urodzin)
 • Rokiem Czesława Miłosza (w 20. rocznicę śmierci)
 • Rokiem Władysława Zamoyskiego (w 100. rocznicę śmierci)
 • Rokiem Edukacji Ekonomicznej (w 100 rocznicę: reform gospodarczych Władysława Grabskiego, powstania złotego polskiego, powołania Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydania książki Janusza Korczaka Bankructwo małego Dżeka)

Czytaj takżePatroni roku 2024 w Polsce. Witos, Gombrowicz, Miłosz, Zamoyski i inni

Najważniejsze rocznice wydarzeń historycznych 2024

Rok 2024 w Polsce to czas szczególny, pełen rocznic o ogromnym znaczeniu historycznym. Te wydarzenia nie tylko ukształtowały kraj, ale i miały wpływ na losy całej Europy i świata. Ich obchody pozwalają na refleksję nad przeszłością i lepsze zrozumienie teraźniejszości. Stąd w 2024 r. będziemy wspominać rocznice wybuchu powstania kościuszkowskiego, I i II wojny światowej, bitwy pod Monte Cassino oraz przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

230. rocznica Powstania Kościuszkowskiego (1794)

Po bitwie pod Zieleńcami, Kościuszko wraz z ks. Józefem odbierają defiladę wojsk polskich z jeńcami, po pobiciu wojsk rosyjskich (obraz Wojciecha Kossaka)

W 2024 r. mija 230 lat od wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę, powstanie to miało na celu odzyskanie suwerenności Polski od zaborców. Mimo porażki, jego duch i ideały pozostały żywe w polskiej pamięci narodowej.

110. rocznica wybuchu I Wojny Światowej (1914-1918)

I wojna światowa, pole bitwy w 1917 r.

W 2024 r. upamiętniamy 110. rocznicę wybuchu I Wojny Światowej. Ten globalny konflikt przyniósł nie tylko ogromne zniszczenia, ale też przyczynił się do odrodzenia niepodległej Polski po 123 latach zaborów.

85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej (1939-1945)

Płonąca, zbombardowana przez Luftwaffe w nalocie dywanowym Warszawa, 24 września 1939

3. W 2024 r. obchodzimy 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, której początek miał miejsce 1 września 1939 roku, kiedy to niemieckie wojska zaatakowały Polskę. Ten dzień zapoczątkował jeden z najbardziej niszczycielskich konfliktów w historii ludzkości, trwający do 1945 roku i pociągający za sobą ogromne straty ludzkie i materialne. Wybuch II wojny światowej był dla Polski czasem ogromnej próby, a wspomnienie tych wydarzeń pozostaje kluczowe dla zrozumienia historii Polski oraz jej tożsamości narodowej. Obchody tej rocznicy są przypomnieniem o skutkach wojny, a także o potrzebie pokoju i współpracy międzynarodowej.

80. rocznica bitwy pod Monte Cassino (1944)

Polska flaga na Monte Cassino

W 2024 r. obchodzimy 80. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino, dla Polaków jednej z najbardziej znaczących bitew II wojny światowej, w której polskie wojska odegrały kluczową rolę. Ich heroizm i poświęcenie stały się symbolem determinacji w walce o wolność.

25. rocznica Przystąpienia Polski do NATO (1999)

Przystąpienie Polski do NATO / fot. The Department of Defense, defense.gov

W 2024 r. mija 25 lat od momentu, gdy Polska stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Przystąpienie do NATO było ważnym krokiem w umacnianiu bezpieczeństwa Polski i jej pozycji na arenie międzynarodowej.

20. rocznica Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004)

Flaga Unii Europejskiej

W 2024 r. przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo w UE przyniosło Polsce wiele korzyści ekonomicznych, społecznych i politycznych, wpływając na jej dalszy rozwój i integrację z Europą.

Styczeń

Roman Dmowski

2 stycznia

85. rocznica śmierci (1939) Romana Dmowskiego, polityka, jednego z założycieli i przywódców Narodowej Demokracji (ur. 9 sierpnia 1864)

4 stycznia

215. rocznica urodzin (1809) Louisa Braille’a, wynalazcy alfabetu dla niewidomych (zm. 6 stycznia 1852)

8 stycznia

140. rocznica urodzin (1884) Kornela Makuszyńskiego, pisarza (zm. 31 lipca 1953)

14 stycznia

90. rocznica urodzin (1934) Marka Hłaski, pisarza (zm. 14 czerwca 1969)

15 stycznia

155. rocznica urodzin (1869) Stanisława Wyspiańskiego, dramaturga, malarza (zm. 28 listopada 1907)

17 stycznia

20. rocznica śmierci (2004) Czesława Niemena, muzyka (ur. 16 lutego 1939 r.)

21 stycznia

150. rocznica urodzin (1874) Wincentego Witosa, przywódcy ruchu ludowego, premiera (zm. 31 października 1945)

23 stycznia

80. rocznica śmierci (1944) Edwarda Muncha, malarza i grafika norweskiego (ur. 12 grudnia 1863)

35. rocznica śmierci (1989) Salvadora Dali, hiszpańskiego malarza (ur. 11 maja 1904)

26 stycznia

60. rocznica śmierci (1964) Xaweryego Dunikowskiego, rzeźbiarza (ur. 24 listopada 1875)

28 stycznia

205. rocznica śmierci (1819) Jana Kilińskiego, szewca, przywódcy mieszczan warszawskich w powstaniu kościuszkowskim (ur. grudzień 1760)

70. rocznica śmierci (1954) Eugeniusza Romera, geografa, twórcy nowoczesnej kartografii
polskiej (ur. 3.02.1871)

Luty

6 lutego

35. rocznica (1989) rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

7 lutego

30. rocznica śmierci (1994) Witolda Lutosławskiego, kompozytora (ur. 25 stycznia 1913)

11 lutego

20. rocznica śmierci (2004) Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, który zdecydował się na współpracę szpiegowską z CIA na rzecz NATO (ur. 13 czerwca 1930)

12 lutego

215. rocznica urodzin (1809) Karola Darwina, przyrodnika, twórcy teorii ewolucji (zm. 19 kwietnia 1882)

215. rocznica urodzin (1809) Abraham Lincolna, prezydenta USA (zm. 15 kwietnia 1865)

22 lutego

210. rocznica urodzin (1814) Oskara Kolberga, etnografa, muzyka, kompozytora (zm. 3 czerwca 1890)

Marzec

Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794 r.

1 marca

135. rocznica śmierci (1889) Ludwika Waryńskiego, twórcy pierwszych kółek socjalistycznych i partii robotniczej, publicysty (ur. 24 września 1856)

6 marca

115. rocznica urodzin (1909) Stanisława Jerzego Leca, poety, satyryka i tłumacza (zm. 7 maja 1966)

8 marca

15. rocznica śmierci (2009) Zbigniewa Religi, polskiego kardiochirurga i polityka (ur. 16. grudnia 1938)

12 marca

25. rocznica przystąpienia Polski do NATO

24 marca

230. rocznica (1794) wybuch powstania kościuszkowskiego

Kwiecień

1 kwietnia

95. rocznica urodzin (1929) Milana Kundery, pisarza czeskiego

3 kwietnia

165. rocznica śmierci (1849) Juliusza Słowackiego, poety, dramaturga (ur. 4 września 1809)

4 kwietnia

230. rocznica (1794) zwycięstwa wojska polskiego dowodzonego przez T. Kościuszkę nad armią rosyjską w bitwie pod Racławicami

75. rocznica (1949) Powstania Paktu Północnoatlantyckiego NATO - układu wojskowego państw zachodnioeuropejskich i USA

6 kwietnia

110. rocznica śmierci (1914) Józefa Chełmońskiego, malarza (ur. 7 listopada 1849)

7 kwietnia

410. rocznica śmierci (1614) El Greco, malarza hiszpańskiego (ur. 1541)

16 kwietnia

135. rocznica urodzin (1889) Charlesa Chaplina, aktora, reżysera, producenta filmowego (zm. 25 grudnia 1977)

19 kwietnia

215. rocznica (1809) Bitwy pod Raszynem, stoczonej przez armię Księstwa Warszawskiego pod dowództwem J. Poniatowskiego z korpusem austriackim

28 kwietnia

120. rocznica urodzin (1904) Jana Sztaudyngera, satyryka, poety (zm. 12 września 1970)

29 kwietnia

40. rocznica śmierci (1984) Karola Estreichera, historyka sztuki, bibliografa, pisarza (ur. 4 marca 1906)

Maj

Polska flaga na Monte Cassino

1 maja

120. rocznica śmierci (1904) Antonina Dvoraka, kompozytora czeskiego (ur. 8 września 1841)

20. rocznica (2004) wejścia Polski do Unii Europejskiej

2 maja

505. rocznica śmierci (1519) Leonardo da Vinci, włoskiego malarza, rzeźbiarza, architekta, filozofa (ur. 15 kwietnia 1452)

5 maja

205. rocznica urodzin (1819) Stanisława Moniuszki, kompozytora, organisty, dyrygenta, pedagoga (zm. 4 czerwca 1872)

7 maja

20. rocznica śmierci (2004) Waldemara Milewicza, dziennikarza (ur. 20 sierpnia 1956)

11 maja

120. rocznica urodzin (1904) Salvadora Dali, malarza hiszpańskiego (zm. 23 stycznia 1989)

12 maja

660. rocznica (1364) założenia Akademii Krakowskiej

17 maja

100. rocznica urodzin (1924) Kazimierza Dejmka, reżysera teatralnego (zm. 31 grudnia 2002)

18 maja

80. rocznica (1944) zdobycia przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wzgórza i klasztoru Monte Cassino

Czerwiec

Władysław Jagiełło

1 czerwca

590. rocznica śmierci (1434) Władysława II Jagiełły, króla Polski (ur. ok. 1351)

3 czerwca

100. rocznica śmierci (1924) Franza Kafki, pisarza austriackiego (ur. 3 lipca 1883)

500. rocznica napisania przez Mikołaja Kopernika we Fromborku List przeciwko Wernerowi, którego adresatem był kanonik krakowski Bernard Wapowski. Jest to druga znana praca astronomiczna Kopernika, w której wyraża swoją opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera (1524)

4 czerwca

35. rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego (wybory czerwcowe, 1989)

80. rocznica śmierci (1944) Józefa Becka, polityka, ministra spraw zagraniczny (ur. 4 października 1894)

14 czerwca

55. rocznica śmierci (1969) Marka Hłaski, pisarza (ur. 14 stycznia 1934)

17 czerwca

85. rocznica urodzin (1939) Krzysztofa Zanussiego, reżysera filmowego

20. rocznica śmierci (2004) Jacka Kuronia, historyka, polityka, działacza społecznego (ur. 3 marca 1934)

20 czerwca

400. rocznica bitwy pod Martynowem (1624). Tatarzy, którzy najechali wschodnie rubieże Polski docierając do Ziemi sanockiej, zostali pokonani pod Martynowem przez oddziały polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

24 czerwca

110. rocznica urodzin (1914) Jana Karskiego, prawnika, dyplomaty, kuriera, emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego (zm. 13 lipca 2000)

Lipiec

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie

1 lipca

220. rocznica urodzin (1804) Georga Sand (właśc. Aurore Dudevant), pisarki francuskiej (zm. 8 czerwca 1876)

20. rocznica śmierci (2004) Marlona Brando, aktor amerykański (ur. 3 kwietnia 1924)

4 lipca

90. rocznica śmierci (1934) Marii Skłodowskiej-Curie, chemik, fizyk, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości (ur. 7 listopada 1867)

9 lipca

95. rocznica śmierci (1929) Juliana Fałata, malarza (ur. 30 lipca 1853)

10 lipca

515. rocznica urodzin (1509) Jana Kalwina, reformator religijnego, współtwórcy kościoła ewangelicko-reformowanego (zm. 27 maja 1564)

14 lipca

235. rocznica (1789) zdobycia Bastylii przez lud Paryża - początek Rewolucji Francuskiej

16 lipca

35. rocznica śmierci (1989) Herberta von Karajana, austriackiego dyrygenta (ur. 5.04.1908)

17 lipca

625. rocznica śmierci (1399) Jadwigi Andegaweńskiej, królowej Polski (ur. ok. 1374)
5. rocznica śmierci (2009) Leszka Kołakowskiego, polskiego filozofa i eseisty (ur. 23 października 1927)

19 lipca

190. rocznica urodzin (1834) Edgara Degasa, francuskiego malarza, grafika, rzeźbiarza (zm. 27 września 1917)

23 lipca

195. rocznica śmierci (1829) Wojciecha Bogusławskiego, aktora, dramatopisarza, dyrektora Teatru Narodowego (ur. 9 kwietnia 1757)

24 lipca

130. rocznica urodzin (1894) Aldousa Huxleya, angielskiego powieściopisarza, eseisty, krytyka literackiego (zm. 23 listopada 1963)

55. rocznica śmierci (1969) Witolda Gombrowicza, pisarza, dramaturga, eseisty (ur. 4 sierpnia 1904)

45. rocznica śmierci (1979) Edwarda Stachury, poety i prozaika (ur. 18 sierpnia 1937)

25 lipca

535. rocznica (1489) odsłonięcia i poświęcenia w kościele Mariackim w Krakowie ołtarza Wita Stwosza

31 lipca

240. rocznica śmierci (1784) Denisa Diderota, francuskiego pisarza, teoretyka sztuki, krytyka literackiego, filozofa (ur. 5 października 1713)

110. rocznica urodzin (1914) Louisa de Funesa, francuskiego aktora i reżysera filmowego (zm. 27 stycznia 1983)

80. rocznica śmierci (1944) Antoine’o de Saint-Exuperego, francuskiego pisarza i lotnika (ur. 29 czerwca 1900)

Sierpień

Romuald Traugutt

1 sierpnia

110. rocznica (1914) wybuchu I wojny światowej

80. rocznica (1944) wybuchu powstania warszawskiego

3 sierpnia

100. rocznica śmierci (1924) Josepha Conrada, pisarza angielskiego polskiego pochodzenia (ur. 3 grudnia 1857)

4 sierpnia

120. rocznica urodzin (1904) Witolda Gombrowicza, pisarza, dramaturga, eseisty (zm. 24 lipca 1969)

80. rocznica śmierci (1944) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety (ur. 22 stycznia 1921)

5 sierpnia

160. rocznica śmierci (1864) Romualda Traugutta, dyktatora w powstaniu styczniowym (ur. 16 stycznia 1826)

9 sierpnia

160. rocznica urodzin (1864) Romana Dmowskiego, pisarza politycznego, przywódcy NarodowejDemokracji (zm. 2 stycznia 1939)

80. rocznica (1944) rozpoczęcie bitwy pod Studziankami

12 sierpnia

60. rocznica smierci (1964) Iana Fleminga (ur. 1908), pisarza angielskiego.

13 sierpnia

125. rocznica urodzin (1899) Alfreda Hitchcocka, angielskiego reżysera i scenarzysty filmowego (zm. 29 kwietnia 1980)

14 sierpnia

20. rocznica śmierci (2004) Czesława Miłosza, poety, pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla (ur. 30 czerwca 1911)

15 sierpnia

255. rocznica urodzin (1769 ) Napoleona Bonapartego, cesarza Francuzów, króla Włoch (zm.5 maja1821)

16 sierpnia

105. rocznica (16/17.08.1919) wybuchu I powstania śląskiego

17 sierpnia

395. rocznica urodzin (1629) Jana III Sobieskiego, króla Polski (zm. 17 czerwca 1696)

85. rocznica śmierci (1939) Wojciecha Korfantego, polityka, działacz śląskiego (ur. 20 kwietnia 1873)

22 sierpnia

440. rocznica śmierci (1584) Jana Kochanowskiego, poety (ur. 1530)

27 sierpnia

20. rocznica urodzin (1894) Kazimierza Wierzyńskiego, poety, prozaika, eseisty (zm.13 lutego 1969)

28 sierpnia

275. rocznica urodzin (1749) Johanna Wolfganga Goethego, poety niemieckiego (zm. 22 marca 1832)

Wrzesień

Zniszczony budynek Prudentialu w Warszawie w 1945 r.

1 września

85. rocznica (1939) wybuchu drugiej wojny światowej

4 września

215. rocznica urodzin (1809) Juliusza Słowackiego, poety, dramatopisarza (zm. 3 kwietnia 1849)

6 września

260. rocznica (1764) wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski

8 września

510. rocznica (1514) bitwy pod Orszą, wojska polsko-litewskie odniosły zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi

10 września

50. rocznica smierci (1974) Mechiora Wańkowicza, reportera, publicysty, prozaika (ur. 10 stycznia 1892).

11 września

130. rocznica urodzin (1894) Marii Kownackiej, pisarki dla dzieci i młodzieży (zm. 27 lutego 1982)

13 września

130. rocznica urodzin (1894) Juliana Tuwima, poety, tłumacza (zm. 27 grudnia 1953)

16 września

150. rocznica śmierci (1874) Maksymiliana Gierymskiego, malarza (ur. 15 października 1846)

18 września

85. rocznica śmierci (1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza, malarza, dramatopisarza (ur. 24 lutego 1885)

210. rocznica rozpoczęcia obrad Kongresu Wiedeńskiego

20 września

85. rocznica śmierci (1939) Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, powieściopisarza (ur. 10 sierpnia 1898)

Październik

Fryderyk Chopin

2 października

110. rocznica urodzin (1914) Jana Nowaka-Jeziorańskiego, polityka, żołnierza AK, Kuriera z Warszawy(zm.  20 stycznia 2005)

80. rocznica (1944) upadku powstania warszawskiego

4 października

355. rocznica śmierci (1669) Rembrandta (właśc. Rembrandt Harmensz van Rijn), holenderskiego malarza i grafika (ur. 15 lipca 1606)

130. rocznica urodzin (1894) Józefa Becka, polityka, ministra spraw zagranicznych RP 1932-39 (zm. 5 czerwca 1944)

6 października

135. rocznica urodzin (1889) Marii Dąbrowskiej, powieściopisarki, publicystki (zm. 19 maja 1965)

10 października

230. rocznica (1794) bitwy pod Maciejowicami, porażka wojsk polskich dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę, rozbitych przez armię rosyjską generała Axela Fersena

14 października

160. rocznica urodzin (1864) Stefana Żeromskiego, pisarza (zm. 20 listopada 1925)

15 października

180. rocznica urodzin (1844) Friedricha Nietzschego, filozofa niemieckiego (zm. 25 sierpnia 1900)

170. rocznica urodzin (1854) Oscara Wilde, angielskiego poety, dramatopisarza (zm. 30 listopada 1900)

16 października

20. rocznica śmierci (2004) Tomasza Strzembosza polskiego historyka (11 września 1930)

17 października

175. rocznica śmierci (1849) Fryderyka Chopina, kompozytora, pianisty ( ur. 1 marca (22 lutego) 1810)

19 października

40. rocznica śmierci (1984) ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez SB (ur. 14 września 1947)

29 października

100. rocznica urodzin (1924) Zbigniewa Herberta, poety, dramatopisarza, eseisty (zm. 28.07.1998)

31 października

600. rocznica (1424) Władysława III Warneńczyka, króla Polski i Węgier (zginął w bitwie pod Warną 10 listopada 1444)

40. rocznica śmierci (1984) Indira Gandhiego, indyjskiego polityka, premiera (ur. 19 listopada 1917)

Listopad

Winston Churchill

10 listopada

140. rocznica urodzin (1884) Zofii Nałkowskiej, pisarka, publicystka (zm. 17 grudnia 1954)

30 listopada

150. rocznica urodzin (1874) Winstona Churchilla, brytyjskiego polityka, premiera (zm. 24 stycznia 1965)

150. rocznica urodzin Lucy Maud Montgomery, powiesciopisarki kanadyjskiej (zm. 24 kwietnia 1942)

Grudzień

Stanisław Maczek (po lewej)

11 grudnia

30. rocznica śmierci (1994) generała Stanisława Maczka, dowódcy 1. Dywizji Pancernej (ur. 31 marca 1892)

15 grudnia

200. rocznica urodzin Juliusza Kossaka (1824), malarza (zm. 3 lutego 1899)

21 grudnia

150. rocznica urodzin (1874) Tadeusza Boya Żeleńskiego, krytyka literackiego, publicysty, tłumacza (zm. 3 lipca 1941)

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

 1. Leszek pisze:

  Indira, nie Indir...To kobieta byla...

 2. agnieszka pisze:

  40 rocznica śmierci ks. Popiełuszki, proszę o poprawę błędu.

 3. Katarzyna pisze:

  a 100 rocznica urodzin Herberta?

Zostaw własny komentarz