Alicja Bartnicka

Alicja BartnickaAlicja Bartnicka – historyk, dziennikarz, literaturoznawca. Absolwentka filologii polskiej z dziennikarstwem (2012) oraz historii (2014) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w latach 2006/2007. Od 2013 roku związana z portalem historycznym Historia.org.pl, gdzie poza publikowaniem własnych tekstów naukowych początkowo pełniła funkcję Szefa Korekty Działu Naukowego, a z dniem 1 lipca 2014 r. przejęła obowiązki Szefa Działu Naukowego. W tym samym czasie, nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się jej pierwsza monografia naukowa zatytułowana „Postać czarodzieja w literaturze fantasy. J.R.R. Tolkien – A. Sapkowski – J.K. Rowling”.

Fascynatka literatury każdej, choć jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół literatury fantasy – zarówno polskiej jak i zagranicznej, gdzie bierze pod uwagę przede wszystkim dzieła najnowsze, w których bada pochodzenie i funkcjonowanie poszczególnych ras i bohaterów, a także ich uwikłanie w kontekst historyczno-literacki. Interesuje się także szeroko rozumianą historią Niemiec, zwłaszcza dziejami III Rzeszy i stosunków polsko-niemieckich w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych etapów historii Niemiec w latach 1918–1990 – począwszy od upadku monarchii i wprowadzenia w całych Niemczech ustroju republikańskiego, poprzez wybuch II wojny światowej i politykę Niemiec na okupowanych ziemiach polskich, wieloletni podział Niemiec na dwa państwa, aż do procesu zjednoczeniowego zakończonego w 1990 r.

Jest także współopiekunem Koła Naukowego Badaczy Białych Plam działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Artykuł autorstwa:

Ocena działalności Otto von Bismarcka

Ocena działalności Otto von Bismarcka

W historii każdego społeczeństwa można wskazać postaci, których działalność znacznie przyczyniła się do zachodzących w niej zmian. Niezależnie od tego, czy są to zmiany pozytywne czy też negatywne, osoba inicjująca ów proces na zawsze zostanie zapamiętana przez potomnych. Jako przykłady takich postaci można by wskazać Piotra I Wielkiego w Rosji, Ludwika XIV we Francji, Józefa […]

„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” - S. Aleksijewicz - recenzja

„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” - S. Aleksijewicz - recenzja

Z perspektywy mężczyzny wojna to bohaterskie czyny, męczeńska śmierć czy zasłużone zwycięstwo. Dla mężczyzny elementem wojny jest uzbrojenie, rozkazy generałów i pole bitwy, a po wojnie, choć wielokrotnie okaleczony fizycznie i psychicznie, mężczyzna wraca z honorami, jako bohater i wybawiciel narodu. A co z kobietami, które w wojnie uczestniczyły? Co z sanitariuszkami, praczkami, kucharkami, lekarkami, […]

Rola Niemiec przy wstępowaniu Polski do Unii Europejskiej

Rola Niemiec przy wstępowaniu Polski do Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wspólnotą zrzeszającą obecnie dwadzieścia osiem państw starego kontynentu. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy są krajem, który ma głos decyzyjny w większości spraw dotyczących Wspólnoty. Na przestrzeni dziejów bowiem Niemcy wypracowały sobie pozycję mocarstwa nie tylko europejskiego, ale światowego, o czym świadczyć może chociażby fakt, że są obecnie czwartą gospodarką na globie. Wpływ, […]

„Czary, wyrocznie i magia u Azande” - E. E. Evans-Pritchard - recenzja

„Czary, wyrocznie i magia u Azande” - E. E. Evans-Pritchard - recenzja

Jednym z założeń pracy antropologa jest przeprowadzenie badań w terenie. Tylko w taki sposób można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące innych kultur, środowisk czy nacji. Stwierdzenie, że jest to praca nie sprawiająca większych trudności, gdyż nie wymaga siedzenia w archiwum i żmudnego przeglądania materiałów, bywa błędne, ponieważ każdy antropolog, zanim zacznie badania w terenie, sam […]

„Oblężone” - J. Koczyna, O. Bergholc, L. Ginzburg - recenzja

„Oblężone” - J. Koczyna, O. Bergholc, L. Ginzburg - recenzja

O dziewięciuset dniach oblężenia Leningradu napisano już wiele. We wszystkich relacjach pojawiają się te same sformułowania – najdłuższe oblężenie w nowożytnej historii świata, głodujące miasto, dramatyczna walka o przetrwanie i zezwierzęcenie człowieka...