dr hab. Anna Barańska prof. KUL


Artykuł autorstwa:

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

25 stycznia 1831 r. polski Sejm zdecydował się na krok odważny i po dziś dzień kontrowersyjny. Obchodząc i omawiając rocznicę powstania listopadowego na naszym portalu nie sposób nie wspomnieć o tym wydarzeniu. Równo bowiem 180 lat temu Sejm Królestwa Polskiego pozbawił cesarza Rosji Mikołaja I praw do polskiego tronu. Data ta stała się symboliczną cezurą […]