Blazej Poplawski | HISTORIA.org.pl - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne

Blazej Poplawski


Artykuł autorstwa:

Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izraelu (1980-2009)

Celem pracy jest przedstawienie społecznych, kulturowych i ekonomicznych aspektów marginalizacji migrantów z Etiopii w Izraelu.