Cezary Mierzynski | HISTORIA.org.pl - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne

Cezary Mierzynski


Artykuł autorstwa:

Polityka narodowościowa władz II Rzeczpospolitej wobec mniejszości słowiańskich w latach 1920-1926

Tematem mojej pracy jest polityka narodowościowa władz II Rzeczpospolitej, prowadzona w latach 1920-1926 wobec mniejszości narodowych pochodzenia słowiańskiego.