Damian Borucki

Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres zainteresowań stanowi historia nauk (głównie matematyczno - przyrodniczych), historia polityczna XX w. oraz malarstwo. Zainteresowania dodatkowe: muzyka niezależna, piłka nożna, polityka, social media.

Artykuł autorstwa:

Rzecz o malarstwie impresjonistycznym we Francji

Rzecz o malarstwie impresjonistycznym we Francji

Pomimo iż sztuka współczesna nie podlega konkretnym ramom czasowym, to jej początków upatrujemy w narodzinach kubizmu, ekspresjonizmu i futuryzmu. Pierwszym, jednak wyjątkowo nowatorskim nurtem w sztuce, był impresjonizm, który w pewien sposób wydeptał szlak nowoczesnemu malarstwu wieku XX. Powstał on nie tylko w konkretnym czasie, ale również w konkretnym środowisku. Należy podkreślić, że impresjonizm nie […]