Ewa Korzecka


Artykuł autorstwa:

Podsumowanie XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów

Podsumowanie XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów

W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. mury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stały się swoistą sceną dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W tym roku, największa naukowo-kulturalna impreza w kraju odbyła się pod hasłem „Historia – Tradycja – Nowoczesność”.

Monte Cassino 1944. Festyn historyczny w Lublinie

Monte Cassino 1944. Festyn historyczny w Lublinie

Fundacja Niepodległości zaprasza na Festyn Historyczny z okazji rocznicy Bitwy o Monte Cassino, który organizuje w niedzielę 12 maja 2013 r. na Placu po Farze na lubelskim Starym Mieście.

Bitwa Wyrska 2013

Bitwa Wyrska 2013

W dniu 18 maja 2013 r. po raz dziewiąty odbędzie się rekonstrukcja historyczna „Bitwa Wyrska”. Wezmą w niej udział rekonstruktorzy z całej Polski. Wykorzystana zostanie broń, pojazdy z okresu II wojny światowej oraz efekty pirotechniczne.

II Ogólnopolski Kongres Instytucji Kultury

II Ogólnopolski Kongres Instytucji Kultury

II Kongres Instytucji Kultury jest kontynuacją działań Fundacji Wirtualna Kultura mającej na celu propagowania nowoczesnych form rozwoju w dziedzinie szeroko pojętej kultury, a także wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się na co dzień tymi zagadnieniami. Kongres odbędzie się 13 czerwca 2013 r. w Pałacu Bonerowskim na Rynku Głównym w Krakowie.

Za3MAJsię. Święto Konstytucji 3 maja w Krakowie 2013

Za3MAJsię. Święto Konstytucji 3 maja w Krakowie 2013

Msza święta w wawelskiej katedrze, pokaz musztry paradnej oraz koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej na Rynku Głównym, rodzinna impreza sportowo - rekreacyjna na Błoniach - to wydarzenia, które znalazły się w programie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja. Towarzyszy im hasło: za3MAJsię.

Konferencja: „Zapomniane autorytety na kartach historii”

Konferencja: „Zapomniane autorytety na kartach historii”

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM po raz trzeci organizuje ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję o autorytecie: „Zapomniane autorytety na kartach historii” która odbędzie się w dniach 18–19 maja 2013 r. w Poznaniu.

V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia

V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia

Cerkiewne dzwonienie to ginąca na ziemiach polskich tradycja, polegająca na tworzeniu kompozycji, odpowiednio do potrzeb religijnych, wygrywanych na dzwonach cerkiewnych. Organizowany konkurs odbywać się będzie w prawosławnym okresie wielkanocnym, kiedy to zgodnie z dawnym obyczajem każdy mógł „dzwonić na chwałę Pana”.

V Odprawa kieleckiej zmiany załogi na Westerplatte

V Odprawa kieleckiej zmiany załogi na Westerplatte

7 kwietnia w Kielcach po raz piąty odbędzie się rekonstrukcja historyczna „Odprawa kieleckiej zmiany załogi na Westerplatte”. Po uroczystym apelu przy pomniku Czynu Legionowego odbędzie się rekonstrukcja obrony składnicy.

Debata „Etyka w nauce”. Obywatele Nauki na UMCS-ie

Debata „Etyka w nauce”. Obywatele Nauki na UMCS-ie

Czym jest etos pracownika naukowego? Czy wśród pracowników nauki są osoby, które poświęcają się samej idei? Czy pragnienie sławy i tytułów jest w stanie zagłuszyć sumienie i uczciwość? Co sprawia, że akademicy popełniają plagiaty? Między innymi na te pytania postarają znaleźć odpowiedź uczestnicy debaty „O etyce w nauce”, która odbędzie się 15 kwietnia 2013 r. […]

Dni Rekonstrukcji - Fort Bema 2013

Dni Rekonstrukcji - Fort Bema 2013

12-14 kwietnia 2013 r. na terenie Fortu Bema odbędzie się impreza rekonstrukcyjna, skupiająca odtwórców przeróżnych epok historycznych.