Krzysztof Bylinowski


Artykuł autorstwa:

„Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego...” - R. Kowalczyk - recenzja

„Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego...” - R. Kowalczyk - recenzja

Rafał Kowalczyk w swojej najnowszej książce porusza bardzo zaniedbany przez historyków gospodarczych okres jakim są czasy Księstwa Warszawskiego. Chociaż ten twór polityczny doczekał się bardzo bogatej literatury ogólnej i militarnej, to praca R. Kowalczyka wypełnia lukę jaką było do tej pory zagadnienie gospodarki i finansów Księstwa.

„Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989” - M. Mazurek - recenzja

„Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989” - M. Mazurek - recenzja

O życiu codziennym mówi się w historii rzadko. Nie wynika to z braku zainteresowania tematem – lecz z trudności w dostępie do weryfikowalnych źródeł wiedzy. Małgorzata Mazurek w książce Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 podejmuje niełatwą próbę ujęcia naukowego ekonomii codziennego życia społeczeństwa PRL-u.