Magdalena Sowińska


Artykuł autorstwa:

Robert Baden-Powell – żołnierz czy skaut?

Robert Baden-Powell – żołnierz czy skaut?

Czy można połączyć postawę żołnierza zaprawionego w boju z postawą skauta szerzącego zasady pokoju i braterstwa? I czy jedno nie może uzupełniać drugiego? Przykładem niech stanie się tu twórca metody skautowej gen. Robert Baden-Powell.