Michał Gochna

Magister historii (UW). Obecnie pracuje w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania historyczne: historia nowożytna Polski, historia Mazowsza i Podlasia, geografia historyczna, wykorzystanie nowych technologii w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania GIS Zainteresowania historyczne: historia nowożytna Polski i Europy, historia wschodniego Mazowsza i Południowego Podlasia, metodologia historii.

Artykuł autorstwa:

„Historia na Uniwersytecie Warszawskim”, „Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego...” - recenzja

„Historia na Uniwersytecie Warszawskim”, „Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego...” - recenzja

Trudno jest recenzować książki jubileuszowe bowiem brak kryteriów, jakie mają spełniać, by być wydawnictwem przyzwoitym. Stąd tak duży rozstrzał w tego typu wydawnictwach – od krótkich broszur do opasłych tomów, które niekiedy przestają być książkami jubileuszowymi, a stają się poważnymi monografiami bądź zbiorami studiów, wydanymi jedynie przy okazji jakichś rocznic.

„August III Sas” - J. Staszewski - recenzja

„August III Sas” - J. Staszewski - recenzja

Epoka saska, a szczególnie panowanie Augusta III, w polskiej historiografii traktowana była na ogół jako mroczne czasy w dziejach Rzeczypospolitej. Choć gospodarka rozwijała się pomyślnie, to w kraju panowała anarchia - kolejne sejmy zrywano, a na arenie międzynarodowej państwo miało coraz mniejsze znaczenie. Czy rzeczywiście było tak źle, że gorzej, wyłączając zabory, być już nie […]

„Anna Jagiellonka” - M. Bogucka - recenzja

„Anna Jagiellonka” - M. Bogucka - recenzja

W 2009 r. ukazało się drugie wydanie biografii Anny Jagiellonki pióra Marii Boguckiej. Autorka doskonale przedstawia zarówno życie bohaterki na tle epoki, jak i epokę widzianą przez pryzmat jednej osoby. W dodatku osoby, której życie nie szczędziło trudności i zmartwień.

„Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła…” – A. Salina – recenzja

„Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła…” – A. Salina – recenzja

W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Anny Saliny Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 r. Jest to bardzo cenna monografia naukowa, będąca wręcz modelowym przykładem tego typu wydawnictwa.

„Podróż w świat historii Polski” – J. Pilikowski – recenzja

„Podróż w świat historii Polski” – J. Pilikowski – recenzja

W 2010 roku nakładem wydawnictwa WAM ukazała się książka Jerzego Pilikowskiego Podróż w świat historii Polski. Jest to kolejna podróż, po podróżach w światy filozofii i politologii1, w jaką proponuje nas zabrać autor, przy czym kieruje się własnymi, jemu znanymi  ścieżkami. J. Pilikowski, Podróż w świat filozofii, Kraków 2008; idem, Podróż w świat politologii, Kraków 2009. Do momentu […]

„Dzieje gospodarcze Polski” - W. Morawski - recenzja

„Dzieje gospodarcze Polski” - W. Morawski - recenzja

W 2011 roku nakładem wydawnictwa Difin ukazało się drugie wydanie książki autorstwa Wojciecha Morawskiego pod tytułem Dzieje gospodarcze Polski. Jest to pozycja z punktu historii gospodarczej niezwykle cenna i solidna. Stanowi udaną syntezę dotychczasowej wiedzy o dziejach gospodarczych Polski.

„Heretycy i Inkwizytorzy” - E. Potkowski - recenzja

„Heretycy i Inkwizytorzy” - E. Potkowski - recenzja

W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Bellona ukazała się książka Edwarda Potkowskiego Heretycy i Inkwizytorzy. Autor skupia się na okresie średniowiecza, przedstawiając dzieje inkwizycji w sposób lekki i zrozumiały nawet dla osób do tej pory historią nie zainteresowanych.

„Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki” - H. Robótka - recenzja

„Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki” - H. Robótka - recenzja

W 2010 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się podręcznik akademicki Opracowanie i opis archiwaliów autorstwa Haliny Robótki. Jest to obecnie najnowszy podręcznik z zakresu archiwistyki, próbujący pogodzić stare z nowym, czyli tradycyjną metodę opracowywania archiwaliów z metodą nowoczesną – komputerową.

„Katarzyna II” - W.A. Serczyk - recenzja

„Katarzyna II” - W.A. Serczyk - recenzja

Są takie książki, które mimo upływu lat nadal cieszą się popularnością czytelników. Nie tracą na aktualności mimo postępu badań historycznych i odkrywania nowych źródeł, pozostają wciąż klasyczną pozycją dla zainteresowanych danym tematem. Do takich książek niewątpliwie należy dzieło Władysława A. Serczyka Katarzyna II, wydane po raz pierwszy w 1975 roku. Książka doczekała się w sumie czterech wydań, […]

„Zarys historii literatury i kultury niemieckiej” - R.D. Kluge, M. Świderska - recenzja

„Zarys historii literatury i kultury niemieckiej” - R.D. Kluge, M. Świderska - recenzja

Kultura niemiecka, tak piękna i fascynująca, jest w Polsce stosunkowo mało znana i niedoceniana. Wynika to najczęściej z nieufności Polaków do Niemców, a przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy. W ostatnich dwudziestu latach widać wyraźne zmiany in plus, coraz więcej wiemy o sobie nawzajem, rośnie liczba osób zainteresowanych historią naszego zachodniego sąsiada i vice versa.