dr Paweł Gotowiecki

Historyk, publicysta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007), doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (2012). Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność i Pamięć”. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie oraz historii politycznej PRL.

Artykuł autorstwa:

„Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności” – M. Wenklar (red.) – recenzja

„Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności” – M. Wenklar (red.) – recenzja

Konfederacja Polski Niepodległej była w okresie PRL jedną z najważniejszych organizacji o charakterze opozycyjnym i antysystemowym. Uważano ją za pierwszą w Polsce – a nawet w całym bloku wschodnim – jawną partię polityczną, otwarcie dążącą do obalenia istniejącego ustroju. Mimo to aż do ostatnich lat stan badań nad historią KPN był zadziwiająco ubogi, i w […]

Gen. Lucjan Żeligowski. Bohater Wilna w służbie Bieruta

Gen. Lucjan Żeligowski. Bohater Wilna w służbie Bieruta

W przedwojennym Wilnie był żywą legendą. Otaczał go nimb „wyzwoliciela” miasta z rąk Litwinów, cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem, a społeczeństwo Wileńszczyzny wybrało go swym posłem na Sejm. Gdy w roku 1939 znalazł się na emigracji, kresowiacy uczynili go rzecznikiem walki o powrót Ziem Wschodnich w granice Polski. W kilka lat później ci sami […]