Paweł Izworski

Magister historii, studia magisterskie odbył w Instytucie Historii UJ, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ. Pisze pracę doktorską dotyczącą aspektów idei "wojny świętej", "wojny w imię chrześcijaństwa" w konfliktach zbrojnych chrześcijańskiego Cesarstwa Rzymskiego z Persją Sasanidów. W związku ze swoimi zainteresowaniami para się redakcją prac naukowych. Lubi turystykę górską, pieszą i rowerową oraz hokej na lodzie. Zainteresowania historyczne: Bizancjum, antyk grecki i rzymski, Iran epoki Sasanidów, Europa wczesnośredniowieczna, tekstologia i edytorstwo.

Artykuł autorstwa:

„Heretycy i inkwizycja w średniowieczu” - J. Oberste - recenzja

„Heretycy i inkwizycja w średniowieczu” - J. Oberste - recenzja

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM w ramach serii Biblioteka Historii Kościoła ukazała się w polskim tłumaczeniu książka Heretycy i inkwizycja w średniowieczu autorstwa niemieckiego mediewisty Jörga Oberstego, profesora historii średniowiecznej i nauk pomocniczych na Universität Regensburg (uniwersytecie w Ratyzbonie), którego spora część dorobku naukowego poświęcona jest badaniom nad problematyką herezji, heretyków i reakcji Kościoła Katolickiego w obliczu działalności kacerzy1. […]