Paweł Izworski

Magister historii, studia magisterskie odbył w Instytucie Historii UJ, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ. Pisze pracę doktorską dotyczącą aspektów idei "wojny świętej", "wojny w imię chrześcijaństwa" w konfliktach zbrojnych chrześcijańskiego Cesarstwa Rzymskiego z Persją Sasanidów. W związku ze swoimi zainteresowaniami para się redakcją prac naukowych. Lubi turystykę górską, pieszą i rowerową oraz hokej na lodzie. Zainteresowania historyczne: Bizancjum, antyk grecki i rzymski, Iran epoki Sasanidów, Europa wczesnośredniowieczna, tekstologia i edytorstwo.

Artykuł autorstwa:

„Świat Bizancjum. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641.” Tom I – C. Morrison (red.) – recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641.” Tom I – C. Morrison (red.) – recenzja

Bizancjum – ponad tysiącletnie imperium, które zniknęło z mapy politycznej świata wciąż pasjonuje. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dotykamy rzeczywistości tamtego państwa, nie tyle wypełniając kolejne formularze w jakimś urzędzie, nie tyle nawet patrząc na ikony choćby św. Katarzyny na Synaju, spacerując wzdłuż niekiedy całkiem dobrze zachowanych murów Konstantynopola, czy innych budowli pamiętających […]

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, t. 2” - pod red. J.C. Cheyneta - recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, t. 2” - pod red. J.C. Cheyneta - recenzja

Inicjatywie wydawniczej krakowskiego wydawnictwa WAM zawdzięczamy pojawienie się na polskim rynku książki kolejnego tomu „Świata Bizancjum”, tym razem poświęconemu dziejom Cesarstwa Bizantyńskiego w okresie 641-1204 r.

„Numizmatyka średniowieczna…” – S. Suchodolski - recenzja

„Numizmatyka średniowieczna…” – S. Suchodolski - recenzja

Stosunkowo młode, choć niezwykle zasłużone jeśli chodzi o wydawanie prac z dziedziny historii i archeologii Wydawnictwo Trio, podjęło się wydania książki Stanisława Suchodolskiego Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Czego czytelnik może spodziewać się sięgając po tą pozycję?

„Zapiski z tamtego świata…” - M. Allerhand, L. Allerhand - recenzja

„Zapiski z tamtego świata…” - M. Allerhand, L. Allerhand - recenzja

Dzięki cennej inicjatywie krakowskiego Wydawnictwa Wysoki Zamek oraz Instytutu Zaawansowanych Studiów Prawnych im. Prof. Maurycego Allerhanda otrzymujemy niezwykłą książkę, która powinna trafić do rąk czytelników zainteresowanych sytuacją na ziemiach państwa polskiego pod okupacjami – niemiecką i sowiecką, polityką niemieckiego okupanta na świeżo zdobytych na Sowietach terytoriach, polityką nakierowaną na szybkie wyniszczenie przedstawicieli wybranych grup narodowościowych […]

„Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie…” - red. nauk. M.J. Leszka, T. Wolińska - recenzja

„Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie…” - red. nauk. M.J. Leszka, T. Wolińska - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się ostatnio książka Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, praca zbiorowa pod redakcją Mirosława J. Leszki i Teresy Wolińskiej - książka z wielu względów szczególna nie tylko na polskim rynku wydawniczym. Poniżej spróbuję przedstawić, dlaczego moim zdaniem warto sięgnąć po tę książkę!

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

W zeszłym roku na półkach księgarski znalazły się dwa tomy Listów św. Hieronima, wydane przez krakowskie Wydawnictwo WAM w ramach serii „Źródła Myśli Teologicznej”. Z kilku względów, o których niżej, polskie wydanie korespondencji jednego z Ojców Kościoła, tłumacza Biblii na język łaciński, może okazać się interesujące dla osób zainteresowanych patrologią, czy szerzej późnym antykiem.

„Historia Słowacji” - L. Kościelak - recenzja

„Historia Słowacji” - L. Kościelak - recenzja

W grudniu ubiegłego roku na półkach księgarskich zagościł kolejny wolumin serii „Dzieje Państw i Narodów” (pierwotnie cykl historii powszechnych) wydawnictwa Ossolineum –Historia Słowacji pióra Lecha Kościelaka. Do tej pory nie dysponowaliśmy w polskiej literaturze opracowaniem syntetycznym dziejów terytorium, narodu i państwa jednego z naszych południowych sąsiadów – czego czytelnik może spodziewać się po tej pozycji postaram […]

„Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta” - K. Bringmann - recenzja

„Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta” - K. Bringmann - recenzja

Najnowszą pozycją w ofercie już zasłużonego w edycji ważnych dzieł zagranicznych starożytników Wydawnictwa Poznańskiego jest Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta Klausa Bringmanna.

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM ukazała się jeszcze w 2009 r. książka niestety już nieżyjącego, emerytowanego profesora teologii i wczesnego chrześcijaństwa Uniwersytetów Cambridge i Uniwersytetu w Oksfordzie, pastora anglikańskiego, teologa i wybitnego specjalisty od dziejów wczesnego chrześcijaństwa, Henry’ego Chadwicka, którego prace znane są już zresztą czytelnikowi polskiemu1. Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chadwick_(theologian); bibliografia prof. Chadwicka do 1989 r.: J.C. O’Neill, A […]

„Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium” - J. Herrin - recenzja

„Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium” - J. Herrin - recenzja

W ofercie wydawnictwa Rebis odnajdujemy książkę Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium autorstwa brytyjskiej bizantynolog, znanej już zresztą czytelnikowi polskiemu, emerytowanej profesor Uniwersytetu Londyńskiego, Judith Herrin.