Paweł Jan Kozłowski


Artykuł autorstwa:

„Kresy – krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych” Tom I i II – Z. Wawszczak – recenzja

„Kresy – krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych” Tom I i II – Z. Wawszczak – recenzja

Książki wspomnieniowe dotyczące dawnych Kresów Wschodnich przeżywają obecnie swój renesans. Wbrew obiegowym opiniom popularność tego typu literatury nie słabnie. Ciekawostkę stanowi fakt, iż zainteresowanie nią okazują nie tylko dawni przesiedleńcy, ale również coraz młodsi Polacy poszukujący swoich korzeni jak również ci, których zafascynowała unikalna kultura dawnych ziem wschodnich II Rzeczpospolitej. Publikacja podkarpackiego dziennikarza radiowego powinna […]

„Lwów po polsku. Miejskie życie na co dzień” – K. Borodin, I. Honak – recenzja

„Lwów po polsku. Miejskie życie na co dzień” – K. Borodin, I. Honak – recenzja

Zainteresowanie międzywojenną historią Lwowa wykazują zarówno polscy jak i ukraińscy badacze. Swój wkład w odtwarzanie życia codziennego mieszkańców Leopolis postanowiły również wnieść dwie mieszkanki współczesnego Lwiego Grodu. Należy zauważyć, iż do tematu podeszły w sposób niekonwencjonalny, co zaowocowało powstaniem niezwykle ciekawej publikacji.

„Potępić UPA!” – W. Poliszczuk – recenzja

„Potępić UPA!” – W. Poliszczuk – recenzja

Kwestia zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów z organizacji UON (oraz ich zbrojnego ramienia UPA) w polskiej historiografii należy do jednego z rzadziej poruszanych problemów.

„Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Tom I, II, III - S. S. Nicieja - recenzja

„Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Tom I, II, III - S. S. Nicieja - recenzja

Kresowej literaturze wspomnieniowej zarzuca się często, iż mitologizuje czas i miejsca, o których opowiada. Podnosi się przy okazji również zarzut jakoby publikacje tego typu tworzyli amatorzy, a nie zawodowi historycy czy też etnografowie. Oto jednak na rynku pojawiła się trzytomowa publikacja mogąca w pełni zadowolić zarówno krytyków, jak i czekających na tego typu publikację. Kresowa […]

„We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu” – Z. Mikołejko – recenzja

„We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu” – Z. Mikołejko – recenzja

Na początku XXI wieku śmierć stała się tematem tabu. W przeciwieństwie do czasów zamierzchłych współczesny człowiek nie jest z nią pogodzony, nie oczekuje jej i nie jest na nią przygotowany. Co więcej, nawet systemy karne państw zachodnich wyeliminowały „najwyższy wymiar kary” z repertuaru sankcji stosowanych wobec swoich (choć nie tylko) obywateli. Dziś, skoro w modzie […]

„Kalendarium Lwowa 1918–1939” – A. Biedrzycka – recenzja

„Kalendarium Lwowa 1918–1939” – A. Biedrzycka – recenzja

Lwi Gród, miasto zawsze wierne Rzeczpospolitej, poza literaturą stricte wspomnieniową nie doczekał się zbyt wielu książek dotyczących własnej historii oraz dziejów zamieszkujących je nacji. Tę lukę spróbowało zapełnić krakowskie wydawnictwo „Universitas”, wypuszczając na rynek publikację A. Biedrzyckiej Kalendarium Lwowa 1918–1939. W zamierzeniach miała ona zapewne stanowić połączenie kompendium wiedzy dla badaczy oraz nie lada gratkę […]

„Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku” - Z. Kurzowa - recenzja

„Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku” - Z. Kurzowa - recenzja

Ni ma co rozwodzić bałak nad tą knigą, ani zbytnio strugać funia. Książka zmarłej już niestety badaczki polszczyzny dawnych, polskich Kresów Wschodnich nie zrobi jej sztempu, a już w szczególności jej ostatnie wydanie z 2006 roku.