Przemysław Chabracki


Artykuł autorstwa:

Traktat pokojowy - Ryga (18 marca 1921 r.)

Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921r. tekst źródłowy z zachowaniem oryginalnej pisowni POLSKA z jednej a ROSJA i UKRAINA z drugiej strony powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między niemi wojnie i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku Umowy o […]

Preliminaria pokojowe - Ryga (12 października 1920 r.)

Preliminarja pokojowe Podpisane w Rydze dnia 12 października 1920 r. tekst źródłowy z zachowaniem oryginalnej pisowni Rzeczpospolita Polska z jednej, a Rosyjska Socjalistyczna Republika Rad i Ukraińska Socjalistyczna Republika Rad z drugiej strony, kierując się pragnieniem położenia możliwie najprędzej kresu krwawej wojnie, wynikłej między niemi, oraz wypracowania warunków, które stanowić mają podstawę trwałego, honorowego i […]

„Putin i odrodzenie Rosji” - M. Stuermer - recenzja

„Putin i odrodzenie Rosji” - M. Stuermer - recenzja

Jaką rolę chce objąć w dzisiejszym świecie nowa Rosja? Na to pytanie autor odpowiada książką i zawartym we wstępie cytatem z Winstona Churchilla: „Nie potrafię wam powiedzieć, co zrobi Rosja. To zagadka otoczona niepewnością, kryjąca się na dnie tajemnicy. Jedynym kluczem do zrozumienia Rosji jest jej narodowy interes.”1 Winston Churchill dla BBC, 1940r., cyt za […]