Robert Buliński


Artykuł autorstwa:

Kozacy w służbie Wehrmachtu. Poznaj historię Kozackiego Stanu

Kozacy w służbie Wehrmachtu. Poznaj historię Kozackiego Stanu

Podczas II wojny światowej po stronie Niemców walczyło wiele kozackich formacji i oddziałów wojskowych. Jedną z nich był Kozacki Stan stanowiący faktycznie rodzaj taboru z ludnością cywilną ochranianego przez uzbrojonych mężczyzn. Kozaccy uchodźcy zgodnie z postanowieniami aliantów w Jałcie zostali tuż po wojnie wydani Sowietom.

Początkowy okres kozackiej kolaboracji podczas II wojny światowej

Początkowy okres kozackiej kolaboracji podczas II wojny światowej

W siłach zbrojnych III Rzeszy służyło ponad 1 mln żołnierzy pochodzących ze Związku Sowieckiego. Wśród nich szczególną rolę odgrywali Kozacy. Cieszyli się oni sentymentem samego Adolfa Hitlera. Oblicza się, że po stronie Niemców walczyło ok. 70-75 tys. żołnierzy pochodzenia kozackiego.

Republika Łokocka – udany eksperyment niemiecki podczas II wojny światowej?

Republika Łokocka – udany eksperyment niemiecki podczas II wojny światowej?

Jesienią 1941 r. Niemcy utworzyli na części okupowanych terenów ZSRR organizm administracyjny pod nazwą Łokocki Okręg Autonomiczny. Wbrew rasistowskiej ideologii III Rzeszy, zarządzali nim Rosjanie. Okręg liczył co najmniej ponad pół miliona mieszkańców, pracujących na rzecz swoich okupantów. W okresie ZSRR łokocki fenomen był objęty całkowitą cenzurą.

1. Rosyjska Brygada Narodowa SS czy 1. Antyfaszystowska Brygada Partyzancka?

1. Rosyjska Brygada Narodowa SS czy 1. Antyfaszystowska Brygada Partyzancka?

Po ataku wojsk niemieckich na Związek Sowiecki latem 1941 r., służby specjalne III Rzeszy zaczęły formować kolaboracyjne oddziały wojskowe. Tego typu działania prowadził wywiad wojskowy Abwehra. Swój oddział stworzyło również SS.

Rosyjska Narodowa Armia Ludowa – nieudany eksperyment propagandowy Abwehry

Rosyjska Narodowa Armia Ludowa – nieudany eksperyment propagandowy Abwehry

Jednym ze „wschodnich„ oddziałów wojskowych w służbie niemieckiej podczas II wojny światowej była Rosyjska Narodowa Armia Ludowa. Stanowiła ona wytwór ”białych” emigrantów rosyjskich i tych kręgów niemieckich sił zbrojnych, które były nakierowane na współpracę z Rosjanami. Rzeczywistość polityczno-wojenna III Rzeszy udowodniła jednak nierealność takiego rozwiązania.

Sonderstab „R” niemiecki organ wywiadowczy w okupowanej Warszawie

Sonderstab „R” niemiecki organ wywiadowczy w okupowanej Warszawie

Podczas II wojny światowej w okupowanej Warszawie działał niemiecki organ wywiadowczy pod nazwą Sonderstab „R„, którego działania wymierzone były w ZSRR. Na jego czele stał ”biały” emigrant rosyjski Borys Smysłowski, mieszkający w okresie międzywojennym w Polsce. Jego wojenne losy stanowią odbicie dylematów targających Białymi Rosjanami, rozdartymi pomiędzy służbą na rzecz III Rzeszy a patriotyzmem względem […]

Rosyjski Korpus na Bałkanach podczas II wojny światowej

Rosyjski Korpus na Bałkanach podczas II wojny światowej

Podczas II wojny światowej na Bałkanach działała w służbie niemieckiej jednostka wojskowa złożona z tzw. Białych Rosjan. Stanowiła ona symbol zawiedzionych nadziei, związanych z bezpośrednią walką z reżimem sowieckim na rosyjskiej ziemi. Pomimo tego oddziały Korpusu dzielnie zwalczały partyzantkę komunistyczną w okupowanej Jugosławii, mając możliwość pod koniec wojny zmierzyć się bezpośrednio ze swoim śmiertelnym wrogiem.