Artykuły z tagiem:: "Emanuel Ringelblum"

70 lat temu Niemcy schwytali Emanuela Ringelbluma

70 lat temu Niemcy schwytali Emanuela Ringelbluma

7 marca 1944 roku Ringelblum wraz z grupą ukrywających się Żydów i Polaków (Mieczysławem Wolskim oraz rodziną Marczaków), w wyniku donosu został pojmany i rozstrzelany wśród ruin Getta Warszawskiego. Emanuel Ringelblum był kronikarzem tragicznej historii żydowskiego Getta w stolicy (największego w okupowanej Europie). W ciężkich warunkach stworzył archiwum Getta, w którym zebrał dziesiątki dokumentów świadczących […]