Artykuły z tagiem:: "Jerzy Besala"

„Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn. Wiek XVI-XVIII. Uwolnienie i konsumpcja żądz” Jerzy Besala - recenzja

„Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn. Wiek XVI-XVIII. Uwolnienie i konsumpcja żądz” Jerzy Besala - recenzja

Wiek XVI i XVII to epoka odkryć geograficznych, wielkich przemian związanych z rozwojem handlu, wytwórczością, urbanizacją, szczególnie we Włoszech, gdzie już w XVI wieku połowa ludności mieszkała w miastach. To czasy reformacji, zmian teologicznych i podejścia do płciowości, edukacji kobiet z elit, rozwoju druku, co wpłynęło także na relacje między mężczyzną a kobietą. Średniowieczny wzorzec […]

„Małżeństwa królewskie. Piastowie” – J. Besala – recenzja

„Małżeństwa królewskie. Piastowie” – J. Besala – recenzja

O Piastach napisano już wiele książek. Pierwsza panująca polska dynastia była przedstawiana pod kątem wojen, handlu, polityki zewnętrznej oraz wewnętrznych sporów. Jerzy Besala postanowił ukazać naszych dawnych władców z perspektywy związków małżeńskich w książce pt. „Małżeństwa królewskie. Piastowie”. Czy takie spojrzenie może dopełnić obrazu Piastów?

„Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn...” - J. Besala - recenzja

„Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn...” - J. Besala - recenzja

Religia chrześcijańska i islam – dość odważne zestawienie. Porównanie tych dwóch tak odległych i różnych „światów” wydaje się prawie niemożliwe. Jerzy Besala podjął się tego zadania i podaje nam, poprzez opis różnic i podobieństw, dzieje kobiet i mężczyzn od narodzenia się chrześcijaństwa do czasów odrodzenia w obu wspomnianych kręgach.

„Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera” - J. Besala - recenzja

„Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera” - J. Besala - recenzja

Psycholog to osoba, która jest w stanie każdemu wmówić jakąś chorobę psychiczną. Jerzy Besala nie jest wprawdzie psychologiem z wykształcenia, ale opanował tę sztukę do perfekcji. Jego książka Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera to nic innego jak ponad 300 stron wyszukiwania u postaci historycznych wszelkiego rodzaju […]

„Stefan Batory” - J. Besala - recenzja

„Stefan Batory” - J. Besala - recenzja

Pierwsze wydanie książki Jerzego Besali1 ukazało się w roku 1992 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w serii Biografie Sławnych Ludzi. W zeszłym roku pojawiło się drugie, poprawione i uzupełnione. Oprócz zmian w zawartości zmienił się wydawca, którym stał się Zysk i S-ka. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się dziejami Polski szlacheckiej. Opublikował biografię Stanisław Żółkiewski (1988), trzytomowe […]