Artykuły z tagiem:: "Litwa"

Sen o wielkiej Polsce. Litwa i Ukraina oburzone projektem polskiego paszportu

Sen o wielkiej Polsce. Litwa i Ukraina oburzone projektem polskiego paszportu

Decyzja o uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości nowym projektem paszportu, który zawierać ma zdjęcia miejsc i postaci istotnych dla II Rzeczpospolitej, to pomysł niewątpliwie dobry. Nie wszystkie z grafik ukazują jednak miejsca będące obecnie częścią terytorium Polski, co spowodowało oburzenie i sprzeciw ambasad Litwy i Ukrainy.

Konstytucja 3 maja - to już 224 lata

Konstytucja 3 maja - to już 224 lata

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą. Polska konstytucja jako pierwsza na starym kontynencie regulowała w nowoczesny sposób stosunki między władzą, a obywatelami. Pod koniec XVIII wieku Polska znalazła się w tragicznym położeniu politycznym. Rosja od kilku dekad prowadziła rozkład naszego państwa, stale korumpując posłów i […]

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

Wielowiekowe bliskie związki Polski z Litwą przerwały zabory. I wojna światowa i korzystny splot okoliczności międzynarodowych umożliwił odzyskanie niepodległości przez oba narody, ale odnowienie unii okazało się nierealne. Co więcej stosunki między Polską a Litwą zdominował antagonizm.

„Litwo, ojczyzno moja...”, Eimuntas Nekroszius i „Dziady”

Sławny litewski reżyser Eimuntas Nekroszius, wyreżyseruje i wystawi w Teatrze Narodowym w Warszawie „Dziady”, oczywiście i niezmiennie Adama Mickiewicza. Na deskach teatralnych znów spotkają się dwaj wielcy Litwini. Sztuka zostanie wystawiona z okazji 250-lecia polskiego teatru publicznego, reżyser mówi, że to dla niego zaszczyt. Makiety oraz scenografia są już gotowe, kolejnym krokiem będzie zebranie odpowiedniej […]

Jak Jan Zamoyski zatrzymał Rumunię...

Jak Jan Zamoyski zatrzymał Rumunię...

Nie wiele osób zdaje sobie sprawę, iż państwo rumuńskie lub Rumunia mogły ukształtować się już na początku XVII wieku. Kraj, który dziś określamy tą nazwą powstał dopiero w 1877 roku i aż do lat pięćdziesiątych XX wieku zmieniał swoją strukturę narodową wraz z granicami. Można zadać pytanie, dlaczego opisując polskie wielkie zwycięstwa autor sięga do […]

1 lipca 1569 roku narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów

1 lipca 1569 roku narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów

1 lipca 1569 roku doszło do zawarcia Unii Lubelskiej, która zapoczątkowała powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Układ zakładał praktyczne zjednoczenie Korony i Wielkiego Księstwa Litwy. To wielkie państwo przetrwało ma mapach Europy aż do ostatniego rozbioru w 1795 roku. Rok 1569 był utwierdzeniem i sfinalizowaniem wieloletniej współpracy polsko - litewskiej w sprawach politycznych, militarnych i kulturalnych. […]

Wystawa „Od Horodła do Horodła...” od 4 listopada w Warszawie

Wystawa „Od Horodła do Horodła...” od 4 listopada w Warszawie

Zdjęcia dokumentów unii polsko-litewskich z późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej, a także fragmenty poezji okolicznościowej m.in. zapomnianego poematu Marii Konopnickiej poświęconego uroczystościom horodelskim z 1861 r. można m.in. będzie zobaczyć na wystawie w Warszawie. Ekspozycja z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle będzie czynna od 4 do 29 listopada przed Uniwersytetem Warszawskim przy Krakowskim […]

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej. Konferencja w Krakowie

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej. Konferencja w Krakowie

W dniach 20-21 września 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności i na Zamku królewskim w Niepołomicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej”.

Obchody 600. rocznicy unii horodelskiej

Obchody 600. rocznicy unii horodelskiej

W dniach 27-28 września 2013 r. w Zamościu odbędą się uroczystości związane z 600. rocznicą podpisania unii polsko-litewskiej w Horodle, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W komitecie honorowym zasiadają m.in. przedstawiciele sejmu polskiego i litewskiego, a także rządu polskiego oraz świata nauki Polski i Litwy.

Procesy sądowe polsko-krzyżackie w latach 1411-1415

Procesy sądowe polsko-krzyżackie w latach 1411-1415

Trudno jednoznacznie scharakteryzować stosunki jakie wiązały Królestwo Polskie z zakonem krzyżackim na przestrzeni wieków, lecz można śmiało stwierdzić, że charakter powiązań jakie łączyły sąsiadów wywierał ogromny wpływ na ich politykę zagraniczną, szczególnie gdy mowa jest o pierwszej połowie XV w.1 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej polski w XV wieku, […]