Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego"

„Władca i wojownicy…” - P. Żmudzki - recenzja

„Władca i wojownicy…” - P. Żmudzki - recenzja

W 2009 r. prestiżowa seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wzbogaciła się o pozycję autorstwa Pawła Żmudzkiego. Praca swoje pierwociny miała w postaci rozprawy doktorskiej obronionej przez Autora w 1999 r., a która traktowała o księciu Leszku Czarnym. Mowa o książce Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojownikach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi.

„Bogowie, herosi i wybrańcy...” - A. Wypustek - recenzja

„Bogowie, herosi i wybrańcy...” - A. Wypustek - recenzja

tele nagrobne są zabytkami niezwykle użytecznymi dla badaczy starożytności. Dzięki umieszczonym na nich napisom i przedstawieniom można wywnioskować wiele na temat wierzeń, stosunków społecznych, języka, literatury oraz ubioru ludzi żyjących w starożytności. Są one jednak przede wszystkim świadectwem bólu i tęsknoty za zmarłym, a także próbą zachowania pamięci o nim.

„Starożytne Peru” – J. Szykulski - recenzja

„Starożytne Peru” – J. Szykulski - recenzja

Starożytne Peru, czyli obszar Andów Centralnych, obejmujący tereny dzisiejszego Peru, zachodniej Boliwii i północnego Chile to jeden z tych terenów, które do tej pory były słabo opracowane, nie tylko w polskiej literaturze historycznej. Jest to obszar, o którym zasadniczo w szkole mówi się bardzo mało, toteż książka ta jest niezwykle cennym źródłem przedstawiającym historię jego […]